SLUŽBENE STRANICE OPĆINE VLADISLAVCI

Općina Vladislavci

 

 

Izdvojeno
 
nabava
škola
lag
udomite
udomite
Vozni red
bus
vlak
DOM ZDRAVLJA Ambulanta Vladislavci,
K. Tomislava 104
Jedinstveni upravni odjel
Obavijest:
Novosti

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Vladislavci za proračunsku godinu 2017.
06/02/2017
Za proračunsku godinu 2017. dodijelit će se ukupno 5 (pet) stipendija redovnim studentima s područja Općine Vladislavci. Visina mjesečne stipendije iznosi 500,00 kn neto. Rok za podnošenje zamolbi je 8 dana od dana objave poziva na web stranici Općine Vladislavci – www.opcina-vladislavci.hr (zadnji dan za dostavu zamolbi s prilozima je 14. veljače 2017.) Zamolbe s prilozima dostavljaju se na adresu: Općina Vladislavci, Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci.


Natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Vladislavci za proračunsku godinu 2017.
više >>>

Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2017. godinu iz proračuna Općine Vladislavci
23/01/2017
Predmet ovog Natječaja je financiranje projekata i programa rada udruga iz proračuna Općine Vladislavci. Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu:podrške) Općine Vladislavci može ostvariti udruga u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Vladislavci.


Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2017. godinu iz proračuna Općine Vladislavci
više >>>

Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2017. godini iz proračuna Općine Vladislavci
5/01/2017
Ovim se Planom definiraju natječaji i javni pozivi za dodjelu financijskih sredstava koje će raspisivati Općina Vladislavci u 2017. godini, ukupna vrijednost natječaja, okvirni broj planiranih ugovora, okvirni datum raspisivanja natječaja, rok na koji se ostvaruje financijska podrška te okvirni datum ugovaranja projekata.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku Općine Vladislavci», na internetskoj stranici Općine Vladislavci i oglasnim pločama.


Godišnji plan raspisivanja natječaja za udruge u 2017.
više >>>

Sveti Nikola stiže u Općinu Vladislavci
5/12/2016
više >>>

Proračun u malom Općine Vladislavci za 2017.godinu – Vodič za mještane
31/10/2016
U brošuri koja je pred Vama u jednostavnoj i razumljivoj formi pronaći ćete osnovne informacije o proračunu Općine Vladislavci. Dio informacija općenitog je karaktera, te objašnjava kako se priprema i donosi ovaj glavni Općinski financijski dokument, zašto je on važan, na koji se način prihoduju, a kako raspoređuju odnosno koriste proračunska sredstva i još niz drugih informacija.
Poziv objavljen na oglasnoj ploči Općine Vladislavci 31. listopada 2016. godine


Proračun u malom Općine Vladislavci za 2017.
više >>>

Poziv mještanima Općine Vladislavci na dostavu prijedloga Proraćuna za 2017. godinu
31/10/2016
Pozivaju se mještani Općine Vladislavci da dostave svoje prijedloge za Proračun Općine Vladislavci za 2017. godinu. Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije do 10. studenog 2016. godine u Jedinstveni upravni odjel Općine Vladislavci.
Poziv objavljen na oglasnoj ploči Općine Vladislavci 31. listopada 2016. godine


Poziv
više >>>

Obavijest za srednjoškolce - app nove autobosne linije
30/08/2015
Obavijest: od 05.09. APP uvodi nove linije za OSIJEK i iz OSIJEKA, koje idu direktno u udobnim autobusima uz besplatno korištenje interneta. Prijevoz će biti besplatan za sve srednjoškolce. Također uvodimo i dodatan polazak subotom. Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju na tel: 251-444.

app
više >>>

Natječaj za posao SOR: Administrativni referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vladislavci
19/07/2016
Mjesto rada: VLADISLAVCI, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 19.7.2016.
Natječaj vrijedi do: 27.7.2016.
Prijave na natječaj dostavljaju se: pisana zamolba na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci ili osobno na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci


Natječaj za posao
više >>>

Natječaj za posao SOR: Viši/a stručni/a suradnik/ica za upravno-pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vladislavci
19/07/2016
Mjesto rada: VLADISLAVCI, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 19.7.2016.
Natječaj vrijedi do: 27.7.2016.
Prijave na natječaj dostavljaju se: pisana zamolba na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci ili osobno na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci


Natječaj za posao
više >>>

OBAVIJEST: Produženje roka za prijavu na Javni poziv za subvencioniranje provedbe projekta „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Vladislavci za 2015. godinu“
18/07/2016
Produžuje se rok mještanima s područja Općine Vladislavci koji su proveli projekt povećanja energetske obnove obiteljskih kuća da podnesu zahtjev za sufinanciranje provedenog projekta najkasnije do 22. srpnja 2016. godine.

Produženje roka za prijavu na Javni poziv za subvencioniranje provedbe projekta
Obrazac zahtjeva za sufinaciranje energetske obnove kuća
više >>>

Obavijest zainteresiranoj javnosti u pitanju zaštite okoliša
07/07/2016
Pozivamo mještane Općine Vladislavci da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju nacrta Strateškog razvojnog programa Općine Vladislavci za razdoblje od 2015. do 2020. godine.
Nacrt strategije možete preuzeti na stranici Općine Vladislavci www.opcina-vladislavci.hr. Tema savjetovanja je izrada Strateškog razvojnog programa Općine Vladislavci koja se planski želi razvijati u skladu s prepoznatim potencijalima. Svrha izrade Strateškog razvojnog programa je pridonijeti uspješnom i učinkovitom upravljanju razvojem Općine Vladislavci, odnosno pruanje smjernica lokalnoj samoupravi i nositeljima razvoja za bolje koirštenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Glavni cilj Strateškog razvojnog programa je pružiti strateški okvir i program s utvrđenom vizijom, strateškim ciljevima prioritetima te mjerama za konkretne razvojne projekte i aktivnosti te mehanizama provedbe i načinima praćenja provedbe dokumenata.
Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Strateškog razvojnog programa Općine koji će predstavljati temeljni dokument budućeg smjera održivog razvoja i rasta Općine Vladislavci. Navedeni razvojni dokument preduvjet je za kandidiranje projekata za sufinanciranje iz strukturnih instrumenata i fondova Europske unije te se njime uvrđuju glavni strateški ciljevi i način njegove realizacije u razdoblju do 2020. godine.
Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluje u donošenju Strateškog razvojnog programa Općine Vladislavci za razdoblje od 2015. do 2020. godine podnošenjem komentara u Jedinstveni upravni odjel Općine Vladislavci. Savjetovanje je otvoreno do 08. kolovoza 2016. godine

Obavijest zainteresiranoj javnosti u pitanju zaštite okoliša
više >>>

Obavijest poljoprivrednicima
04/07/2016
Obavještavaju se poljoprivrednici da je za područje Općine Vladislavci proglašena elementarna nepogoda – olujni vjetar praćen tučom i velikim količinama oborina za slijedeće skupine dobara: građevine, oprema, dugogodišnji nasadi, šume, obrtna sredstva- poljoprivredna proizvodnja, ostala sredstva i dobra.
Pozivaju se svi koji imaju štetu od olujnog nevremena praćenog tučom i velikim količinama oborina da prijave štetu Povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Vladislavci.
Prijave štete zaprimat će se radnim danom od 7,00 do 10,30 sati u Općini Vladislavci, u vremenu od 5. srpnja do 18. srpnja 2016. godine

Obavijest poljoprivrednicima za popis stete
više >>>

Javni poziv za subvencioniranje provedbe projekta „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Vladislavci za 2015. godinu“
04/07/2016
Pozivaju se mještani s područja Općine Vladislavci koji su proveli projekt povećanja energetske obnove obiteljskih kuća da podnesu zahtjev za sufinanciranje provedenog projekta.
Općina Vladislavci će sufinancirati provedbu Projekta nakon njegovog završetka u iznosu od 2,5 % prihvatljivih troškova Projekta EnU odobrenih od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji dostave svu potrebnu dokumentaciju.

Javni poziv za subvencioniranje provedbe projekta
Obrazac zahtjeva za sufinaciranje energetske obnove kuća
više >>>

Prijedlog odluke o odobravanju sredstava za natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2016. godinu iz Proračuna Općine Vladislavci
30/05/2016
Na temelju članka 19. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 2/16) Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava za udruge 30. svibnja 2016. donosi slijedeći:
PRIJEDLOG ODLUKE o odobravanju sredstava za natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2016. godinu iz Proračuna Općine Vladislavci

Prijedlog odluke o odobravanju sredstava za natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2016. godinu iz Proračuna Općine Vladislavci
više >>>

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vladislavci.
21/04/2016
Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vladislavci. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:
k.č.br. 357/1 u k.o. Hrastin, oranica, površine 0,8714 ha, tržišna cijena iznosi 30.324,72 kn.
Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom roku dostave dokaze Agenciji.
Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište. (www.zemljiste.mps.hr)

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vladislavci
više >>>

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vladislavci
21/04/2016
Predmet natječaja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Vladislavci u k. o. Vladislavci: - kč. br. 694. livada površine 0,4292 ha početna cijena 81,12 kn
Zemljište se daje u zakup na vrijeme od najviše 5 godina. Zakupodavac ima pravo raskinuti ugovor, shodno procjeni i odluci Općine Vladislavci.
Pravo na podnošenje ponuda imaju sve domaće fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Vladislavci, a koje daju ovjerovljenu izjavu da će na tom području prebivati, odnosno imati sjedište i obavljati poljoprivrednu djelatnost najmanje 5 (pet) godina, pod uvjetom da nemaju dugovanja prema Općini Vladislavci.
Pisane ponude šalju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Vladislavci, Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci s naznakom: „ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA kč. br. 694. – NE OTVARAJ“ Rok za podnošenje ponuda je do 20. svibnja 2016. do 12:00 h.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vladislavci
više >>>

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u naselju Dopsin
21/04/2016
Raspisuje se javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vladislavci na kč. br. 152. u k. o. Dopsin označeno kao Društveni dom i dvorište, Partizanska ulica, površine 3078 m², od kojih se u zakup daje poslovni prostor površine 83,02 m² za obavljanje trgovačke djelatnosti.
Poslovni prostor se daje u zakup na razdoblje od 10 godina.
Rok za podnošenje pismenih ponuda predanih putem pošte ili osobno u pisarnici Općine je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Slavonije Ponude se predaju u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARATI, ZA NATJEČAJ – ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U NASELJU DOPSIN. na adresu Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci Rok za dostavu ponuda je 05. svibnja 2016. godine u 12:00 sati. Otvaranje ponuda će se obaviti u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za otvaranje ponuda u prostorijama Općine Vladislavci. Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se svim Natjecateljima u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u naselju Dopsin
Zapisnik o otvaranju pristiglih ponuda za zakup poslovnog prostora u naselju Dopsin u vlasništvu Općine Vladislavci
Odluka o izboru najpovoljnije ponude na Javno natječaju za zakup poslovnog prostora u naselju Dopsin
više >>>

Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2016. godinu iz proračuna Općine Vladislavci
18/04/2016
Obavještavaju se udruge s područja Općine Vladislavci da se produžuje rok za prijavu na Javni natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2016. godinu iz proračuna Općine Vladislavci do 27. svibnja 2016. godine.

Predmet ovog Natječaja je financiranje projekata i programa rada udruga iz proračuna Općine Vladislavci. Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu:podrške) Općine Vladislavci može ostvariti udruga u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Vladislavci.
Prijavni obrasci kao i sva natječajna dokumentacija može se podići u Jedinstvenom upravnom odjel Općine Vladislavci ili na Internet stranicama Općine, te se isti s propisanom dokumentacijom u privitku, dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili na adresu: Općina Vladislavci K. Tomislava 141, 31404 Vladislavci, uz naznaku: „NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2016. godinu iz proračuna Općine Vladislavci“ - NE OTVARATI“.

Obavijest udrugama s područja Općine Vladislavci
Obrasci i natječajna dokumentacija
više >>>

Natječaj za posao SOR: Viši/a stručni/a suradnik/ica za upravno-pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vladislavci
13/04/2016
Mjesto rada: VLADISLAVCI, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 2
Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 12.4.2016.
Natječaj vrijedi do: 26.4.2016.
Prijave na natječaj dostavljaju se: pisana zamolba na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci ili osobno na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci

Odluka o poništenju natječaja za posao SOR: iši/a stručni/a suradnik/ica za upravno-pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vladislavci
Natječaj za posao
više >>>

Javni poziv za prijavu kandidata za zapošljavanje u programu Radom za zajednicu i sebe
12/04/2016
Mjesto rada: VLADISLAVCI, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 20
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Bez naknade
Natječaj vrijedi od: 11.4.2016.
Natječaj vrijedi do: 18.4.2016.
Prijave na natječaj dostavljaju se: pisana zamolba na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci ili osobno na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci


Javni poziv
više >>>

Obavijest: Izrađen je Strateški razvojni program Općine Vladislavci za razdoblje od 2015. do 2020. godine
07/04/2016
Izrada dokumenta financirana je EU sredstvima, odnosno kroz podmjeru 7.1. Ruralnog razvoja. Strateški razvojni program Općine Vladislavci, odnosno strategija razvitka temeljni je planski dokument kojim se određuju strateški ciljevi i prioriteti održivog gospodarskog i društvenog razvitka.

Strateški razvojni program Općine Vladislavci
više >>>

Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2016. godini iz proračuna Općine Vladislavci
25/03/2016
Ovim se Planom definiraju natječaji i javni pozivi za dodjelu financijskih sredstava koje će raspisivati Općina Vladislavci u 2016. godini, ukupna vrijednost natječaja, okvirni broj planiranih ugovora, okvirni datum raspisivanja natječaja, rok na koji se ostvaruje financijska podrška te okvirni datum ugovaranja projekata

Godišnji plan 2016
više >>>

Natječaj za posao: Javni radovi -Pomoćni radnik/radnica u kući
21/03/2016
Na temelju Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i Suglasnosti za zapošljavanje nezaposlenih osoba kroz program javnih radova (koga, npr. grad općina i sl.) OPĆINA VLADISLAVCI, kao inicijatora javnih radova, raspisuje
N A T J E Č A J/ ili OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Pomoć zajednici“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj vrijedi do: 23.3.2016. Prijave na natječaj dostavljaju se: pisana zamolba na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci ili osobno na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci

Javni radovi -Pomoćni radnik/radnica u kući
više >>>

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vladislavci.
18/03/2016
Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vladislavci. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:
k.č.br. 631 u k.o. Vladislavci, oranica,
površine 0,6431 ha, tržišna cijena iznosi 21.093,68 kn.
Zahtjev se dostavlja na adresu: Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: „Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vladislavci – za k.č.br. 631 u k.o. Vladislavci“.

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu
više >>>

Projekt trajnog informiranja i educiranja pučanstva
11/03/2016
Što napraviti kako bi komaraca u VAŠEM dvorištu bilo manje?

udomite
Tvrtka Pestrid d.o.o, Grad Osijek i Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, provode projekt trajnog informiranja i educiranja pučanstva (putem edukativnih plakata Što napraviti kako bi komaraca u Vašem dvorištu bilo manje?) te ukazuju na uklanjanje svih potencijalnih žarišta koji pogoduju razvoju ličinki komaraca.
Najbolje rješavanje u zaustavljanju molestirajućeg djelovanja komaraca na ljude je djelovati preventivno. Osim provedbe monitoringa komaraca i mjera suzbijanja, iznimno je važna edukacija stanovništva jer i oni mogu značajno smanjiti brojnost komaraca primjenom nekih postupaka i radnji oko kuće. Svojim odgovornim ponašanjem mještani mogu uvelike doprinijeti smanjenju brojnosti komaraca na način da svoj okoliš održavaju čistim te da redovito prazne sve posude s vodom i uklone nepotrebne predmete iz okoliša u kojima se može zadržavati voda (kante, burad, limenke, igračke, staklenke, automobilske gume i sl.). Važno je zapamtiti da bez stajaće vode nema komaraca!
više >>>

Natječaj za dodjelu stipendija Općine Vladislavci za proračunsku godinu 2016.
10/03/2016
Rok za podnošenje zamolbi je 8 dana od dana objave poziva na web stranici Općine Vladislavci – www.opcina-vladislavci.hr (zadnji dan za dostavu zamolbi s prilozima je 18. ožujka 2016.).
Zamolbe s prilozima dostavljaju se na adresu: Općina Vladislavci, Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci.

Natječaj za dodjelu stipendija Općine Vladislavci za proračunsku godinu 2016.
više >>>

TIGRASTI KOMARAC - zajedno spriječimo širenje ove opasne invazivne vrste
03/03/2016
tigrasti komarac

više >>>

Poziv za dostavu ponude - Opskrba električnom energijom N4/16
1/03/2016
Ponude moraju biti dostavljene do 15. 03. 2016. godine do 11:00 sati. Ponude se predaju neposredno ili poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:na prednjoj strani: OPĆINA VLADISLAVCI
Kralja Tomislava 141
31404 Vladislavci
br. nabave:4/16
Predmet nabave: Opskrba električnom energijom
››NE OTVARAJ‹‹
- na poleđini:
NAZIV I ADRESA PONUDITELJA


Poziv na dostavu ponuda N4/16
više >>>

Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje građevinske dozvole za dionicu ceste cca 700 m u Hrastinu N2/16
12/01/2016
Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje građevinske dozvole za dionicu ceste cca 700 m u Hrastinu, ulica Ferenca Kiša, na kč. br. 199 i 200/1 k. o. Hrastin, i novelacija projektne dokumentacije.Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave, na adresu: Općina Vladislavci, Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci, do 21. siječnja 2016. godine do 12:00 sati. Otvaranje ponuda održat će se 21. siječnja 2016. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Vladislavci, kralja Tomislava 141, Vladislavci. .

Poziv na dostavu ponuda N2/16
više >>>

9. IVANJSKO JAHANJE
27/12/2015
Trećeg dana Božića Dan je Svetog Ivana apostola i evanđelista kada imendan slave brojni Ivani i Ivane. Posebno slavljeničko ozračje na ovaj dan zaživjelo je u Općini Vladislavci. Tamošnjim slavljenicima u čestitare dolaze konjanici prema starom običaju Ivanjskog jahanja, kojeg su sa sobom donijeli Hrvati iz Srijema.

više >>>

BOŽIĆNA I NOVOGODIŠNJA ČESTITKA
24/12/2015
udomite

udomite
više >>>

Adventu u Vladislavcima - najviše se razveselili najmlađi
23/12/2015
Adventski događaji i priredbe nisu rezervirani samo za veće gradove. U Vladislavcima su priredili pravi adventski ugođaj. Ispred zgrade općine ukrašeno je božićno drvce, sviraju i tamburaši, a domaći kolači i čaj dijele se svi posjetiteljima. Tu je i vrtuljak za najmlađe. No, čini se kako su pisma i crteži poslani iz Vladisavaca Djedu Božićnjaku itekako stigla na pravu adresu. Sinoć se brzo pročulo kako fijakerom u Vladisavce stiže Djed Božićnjak, a informacija se pokazala točnom. Darovima je obradovao mališane u mjestu.


više >>>

JAVNI POZIV za subvencioniranje provedbe projekta „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Vladislavci za 2015. godinu“
3/12/2015
Pozivaju se mještani s područja Općine Vladislavci koji su proveli projekt povećanja energetske obnove obiteljskih kuća (zamjene postojeće ugradnjom nove stolarije, povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće (vanjskog zida, krova, stropa, ukopanih dijelova i poda), povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova, ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (sunčanih toplinskih pretvarača (kolektora), kotlova na biomasu, dizalica topline, fotonaponskih pretvarača) da podnesu zahtjev za sufinanciranje provedenog projekta.
Općina Vladislavci će sufinancirati provedbu Projekta nakon njegovog završetka u iznosu od 2,5 % prihvatljivih troškova Projekta EnU odobrenih od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji dostave svu potrebnu dokumentaciju.
Rok za podnošenje zahtjeva počinje objavom poziva, a završava 17. prosinca 2015. godine do 15:00 h Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vladislavci radnim danom od 07:00-15:00, na telefon 391-250 te slanjem upita na e-mail adresu: opcinavladislavci@gmail.com

Zahtjev za sufinanciranje energetske obnove kuća
Pravilnik za provedbu projekta „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Vladislavci za 2015. godinu“
više >>>

Montažnim mostom preko rijeke Vuke do svojih njiva
3/12/2015
USPJELA INICIJATIVA NAČELNIKA VLADISLAVACA MARJANA TOMASA

udomite
Kako bi nova prometna komunikacija funkcionirala uređena je i pristupna cesta.
Vuka je premoštena u Dopsinu - kazao nam je načelnik Općine Vladislavci Marjan Tomas, čime su otvorene prometne komunikacije prema njivama s druge strane rijeke. Postavljen je vojni montažni most u projektu koji je pokrenula Općina Vuka s Ministarstvom obrane, a zahvaljujući Tomasovoj inicijativi i dijelu novca s kojim je Općina sudjelovala u ovom građevinskom poduhvatu sada je općinsko vladislavačko područje povezano i sa susjednom općinom Semeljci. - Nakon pregovora s ministrom obrane potpisao sam ugovor s Ministarstvom obrane o ustupanju montažnog mosta radi premošćivanja rijeke Vuke.
više >>>

Sveti Nikola stiže u Općinu Vladislavci
1/12/2015
više >>>

Poziv za dostavu ponude: Građevinsko - obrtnički radovi na Društvenom domu u Dopsinu N16/15
26/11/2015
Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave, na adresu: Općina Vladislavci, Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci, do 7. prosinca 2015. godine do 10:00 sati. Otvaranje ponuda održat će se 7. prosinca 2015. godine u 10:00 sati u prostorijama Općine Vladislavci, kralja Tomislava 141, Vladislavci. .

Službena bilješka Poziva na dostavu ponude N16/15
Poziv na dostavu ponuda N16_15
Troškovnik_Poziv na dostavu ponuda N16_15
više >>>

Jeseni u Hrastinu održane u obnovljenom Domu kulture
11/11/2015
Svečano je u subotu otvoren uređeni Dom kulture u Hrastinu, obnovljen s pomoću sredstava za energetsku učinkovitost Fonda za zaštitu okoliša, Osječko-baranjske županije i Općine Vladislavci. To je, istaknuo je općinski načelnik Marjan Tomas, prva etapa obnove tog objekta, dok će u drugoj biti uređeni sanitarni i kuhinjski čvor te odrađeni dodatni radovi. Svečanosti je u prepunom Domu kulture nazočio i osječko-baranjski župan, dr. Vladimir Šišljagić.
više >>>

Javni poziv na radionicu pod nazivom "Strateški razvojni program Općine Vladislavci
06/11/2015
Poštovani mještani općine, ovom prilikom vam objavljujemo pregled prepoznatih snaga, slabosti, prilika i prijetnji za područje općine. Ove informacije su nam ključ u izradi našeg strateškog razvojnog dokumenta te molimo da sve dodatne komentare pošaljete na općinski mail.

SWOT Vladislavci za pregled i objavu
Prioriteti i mjere - Općina Vladislavci
više >>>

Poziv mještanima Općine Vladislavci
31/10/2015
Pozivaju se mještani Općine Vladislavci da dostave svoje prijedloge za Proračun Općine Vladislavci za 2016. godinu. Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije do 10. studenog 2015. godine u Jedinstveni upravni odjel Općine Vladislavci
više >>>

Javni poziv na radionicu pod nazivom "Strateški razvojni program Općine Vladislavci
31/10/2015
strategija Općina Vladislavci je započela s izradom Strateškog razvojnog programa Općine Vladislavci za razdoblje 2015. - 2020. Kako bi mogli aplicirati projekte na mjere Ruralnog razvoja, ali i stvoriti sve predispozicije za rast i razvoj općine pozivamo sve građane, poduzetnike, obrtnike, OPG-ove, udruge i ostale zainteresirane da sudjeluju na tematskoj radionici pod nazivom "Strateški razvojni program općine Vladislavci" koja će se održati dana 04. studenog u 19 sati u prostorijama Društvenog doma u Vladislavcima. Na radionici će svi imati mogućnosti iznijeti svoje projektne prijedloge ukoliko to do sada nisu učinili putem objavljenih obrazaca....

Obrazac za prikupljanje projektnih ideja - Općina Vladislavci
više >>>

Javni natječaj za prodaju oranice na kčbr. 195. k. o. Vladislavci
27/10/2015
Raspisuje se javni natječaj za prodaju oranice na kčbr. 195. k. o. Vladislavci koja se nakon parcelacije prodaje u slijedećim dijelovima:
-kčbr. 195/1 – 500 m2, kčbr. 195/2 – 530 m2, kčbr. 195/3 – 491 m2, kčbr. 195/4 – 570 m2, kčbr. 195/5 – 657 m2, kčbr. 195/6 – 694 m2, kčbr. 195/7 – 541 m2, kčbr. 195/8 – 461 m2 i kčbr. 195/9 – 414 m2.
Ponude/zajedničke ponude se predaju u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ, ZA NATJEČAJ – ZA PRODAJU ORANICE NA KČBR. 195/(navesti dio oranice za koji se podnosi prijava) na adresu Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci
Rok za dostavu ponuda je 27. studeni 2015. godine u 12:00 sati kada će tročlano Povjerenstvo javno otvarati dospjele ponude.
više >>>

Općina Vladislavci poziva sve mještane i pravne osobe da prijave svoje projektne ideje i razvojne projekte u svrhu izrade Strategije razvoja Općine Vladislavci 2015. – 2020. godine
29/09/2015
udomite Općina Vladislavci poziva sve zainteresirane mještane, tvrtke, obrte, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge, udruge, javne ustanove i institucije da prijave svoje projektne ideje i razvojne projekte koje mogu doprinijeti gospodarskom, društvenom i infrastrukturnom razvoju, te podizanju kvalitete života stanovnika na području Općine Vladislavci...

Obrazac za prikupljanje projektnih ideja - Općina Vladislavci
više >>>

Poziv za dostavu ponude - izrada projektne dokumentacije za građenje reciklažnog dvorišta
29/09/2015
Opis predmeta nabave:
Izrada projektne dokumentacije za građenje reciklažnog dvorišta na kč. br. 921 i 92/2 u k. o. Dopsin Projektno – tehnička dokumentacija obuhvaća izradu idejnog rješenja za prikupljanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja te izradu glavnih projekata i elaborata neophodnih za ishođenje građevinske dozvole.
Ponude se predaju neposredno ili poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na : Općina Vladislavci: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci
više >>>

Javni poziv za sufinaciranje udžbenika
26/09/2015
Osječko-baranjska županija objavljuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje školskih udžbenika za 2015./2016. školsku godinu. Javni poziv se objavljuje na web stranici Županije: www.obz.hr, te se dostavlja svim osnovnim i srednjim školama, jedinicama lokalne samouprave te područnim centrima za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije.
Zahtjev se, s odgovarajućom dokumentacijom, podnosi isključivo u školi u koju je učenik upisan.
više >>>

Obavijest za udruge
24/09/2015
U tijeku su pripreme za izradu Proračuna Općine Vladislavci za 2016. godinu. Molimo Vas da nam dostavite svoj program rada i Financijski plan za 2016. g. s projekcijama za 2017. i 2018. g
Općina Vladislavci: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci
više >>>

Natječaj za stručno osposobljavanje za ekonimist/ekonomistica
9/09/2015
Poslodavac: Općina Vladislavci. Natječaj vrijedi od 9.9.2015 do 17.9.2015.
Kontakt: pismena zamolba: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci
više >>>

Javni poziv za sufinanciranje analize tla na području Općine Vladislavci u 2015. godini
25/08/2015
PREDMET JAVNOG POZIVA:
Sufinanciranje analize tla u 2015. godini obuhvaća pokrivanje dijela troškova analize tla do 80%. Maksimalan broj uzoraka koji će se sufinancirati po jednom korisniku može biti 5 uzoraka analize.
više >>>

Čestitamo 05.kolovoza Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
5/08/2015
udomite
više >>>

U sklopu vladislavcačkog Doma zdravlja otvorena ljekarna
02/06/2015
U Vladislavcima je otvorena ljekarna u prostorima tamošnjeg novog Doma Zdravlja pa je sada poboljšana zdravstvena usluga za mještane Vladislavaca, Dopsina i Hrastina. Osječko-baranjski župan, dr. sc. Vladimir Šišljagić posjetio je ljekarnu zajedno s načelnikom Općine Vladislavci Marjanom Tomasom, koji je kazao kako prvi put mještani imaju ljekarnu i više ne moraju po lijekove odlaziti u susjedne općine ili Osijek. Podsjetili su se na svečanosti otvorenja kako je prije četiri godine Županija sagradila Dom zdravlja u Vladislavcima vrijednosti 2,5 milijuna kuna te je već tada predviđen i prostor buduće ljekarne.
više >>>

Poziv: Podnošenje zahtjeva za priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva
1/06/2015
Pozivaju se mještani Općine Vladislavci koji su korisnici zajamčene minimalne naknade da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Vladislavci radi podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za troškove ogrjeva.
Zahjevi će se zaprimati radnim danom od 07:30 - 10:30 počevši od 01. srpnja 2015.
više >>>

Rezultati izbora za predstavnika mađarske nacionalne manjine u Općini Vladislavci
1/06/2015
Za predstavnika mađarske nacionalne manjine izabran je Pal Bajči
više >>>

Rješenje o određivanju biračkih mjesta
22/05/2015
Na području Općine Vladislavci određuju se sljedeća biračka mjesta za nacionalne manjine:
1. Biračko mjesto broj 1 u Vladislavcima, Općina Vladislavci, Kralja Tomislava 141,
2. Biračko mjesto broj 2 u Dopsinu, Mjesni dom, Josipa Jurja Strossmayera 70,
3. Biračko mjesto broj 3 u Hrastinu, dom "Nikola Šubić Zrinski", Ferenca Kiša 1,
više >>>

Vjesnik Općine Vladislavci za 2015.
4/05/2015
Za skidanje vjesnika pritisnite na sliku ili ovdje.

udomite
više >>>

Proslava Dana Općine Vladislavici - Nedelja 17. svibnja 2015.
8/05/2015
10:30 Polaganje Vijenaca ispred spomenika poginulim braniteljima i civilima Domovinskog rata
11:00 Euharijstijsko slavlje u Župnoj crkvi Rođena Sv. Ivana Krstitelja u Vladislavcima
12:30 Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Vladislavci održat će se u prostorima Osnovne škole Mate Lovraka u Vladislavcima...
udomite
više >>>

Glasnici
Dokumenti
 
Natječaji
Hitni tel. brojevi
Eu fondovi
bus
Općina Vladislavci

Vi pitate...
Općina Vladislavci, Kralja Tomislava 141, tel: 031/ 391-007, fax: 031/ 391-007, matični broj: 02548593, OIB: 17797796502,
web stranica: www.opcina-vladislavci.hr , e-mail: vladislavci.tajnik@gmail.com || načelnik: marjan.tomas@gmail.com