Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vladislavci

Temeljem Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), Općina Vladislavci obavještava javnost da je započeo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vladislavci donošenjem Odluke o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vladislavci

Odluka o provođenju postupka

Objavljeno: 22. ožujka 2017.

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Vladislavci za proračunsku godinu 2017.

Za proračunsku godinu 2017. dodijelit će se ukupno 5 (pet) stipendija redovnim studentima s područja Općine Vladislavci. Visina mjesečne stipendije iznosi 500,00 kn neto. Rok za podnošenje zamolbi je 8 dana od dana objave poziva na web stranici Općine Vladislavci – www.opcina-vladislavci.hr (zadnji dan za dostavu zamolbi s prilozima je 30.3.2017.) Zamolbe s prilozima dostavljaju se na adresu: Općina Vladislavci, Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci.

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Vladislavci za proračunsku godinu 2017.

Objavljeno: 22. ožujka 2017.

Odluka o odobravanju sredstava za natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2017. godinu iz Proračuna Općine Vladislavci

Na prijedlog Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanja prijava za udruge, a na temelju članka 24. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 2/16) i članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13), općinski načelnik 9. ožujka 2017. donosi slijedeću odluku.

Odluka o odobravanju sredstava

Objavljeno: 9. ožujka 2017.

Prijedlog odluke o odobravanju sredstava za natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2017. godinu iz Proračuna Općine Vladislavci

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava za udruge, temeljem razmatranja i ocjenjivanja prijava koje su ispunile propisane uvjete natječaja sukladno kriterijima iz natječaja daje prijedlog o odobravanju sredstava za natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2017. godinu iz Proračuna Općine Vladislavci.

Prijedlog odluke o odobravanju sredstava za natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2017. godinu iz Proračuna Općine Vladislavci

Objavljeno: 28. veljače 2017.
 
 

Video Galerija