Poziv

Općina Vladislavci  u postupku je izrade Strateškog razvojnog plana turizma Općine  Vladislavci za razdoblje od 2018. – 2022. godine.

Strateškim planom razvoja turizma utvrdit će se opći podatci  o destinaciji, infrastruktura za razvoj turizma, razvojni dionici i nositelji razvoja turističke ponude, komunikacijske aktivnosti, turistička ponuda i potražnja, postojeća strateška usmjerenja, projekti u funkciji razvoja turizma i poduzetništva, planirani projekti u funkciji razvoja turizma i poduzetništva 

Kako bi što kvalitetnije izradili ovaj Strateški dokument

pozivaju se mještani Općine Vladislavci, gospodarski subjekti, udruge građana da Općini Vladislavci dostave projektne ideje za potrebu izrade strategije razvoja turizma.

Projektne ideje mogu se dostaviti do 15. ožujka 2019. godine na obrascu koji je sastavni dio ovog poziva.

U Vladislavcima, 22. veljače 2019.

Općinski načelnik

Marjan Tomas,v.r

Obrazac za prikupljanje projektnih ideja Objavljeno: 22. veljače 2019.

Objava

Objava

Objavljeno: 15. veljače 2019.

POZIV NA RADIONICU ZAKONODAVSTVO EU I RH O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

Tekst poziva

Objavljeno: 7. veljače 2019.

Radionica o postupanju s otpadom s naglaskom na kompostiranje biološkoorganskih ostataka

OPĆINA VLADISLAVCI POZIVA UČENIKE OSNOVNE
ŠKOLE MATE LOVRAKA VLADISLAVCI

Na radionicu o postupanju s otpadom s naglaskom na kompostiranje biološkoorganskih ostataka
koja će se održati dana 24. siječnja 2019. godine
u Osnovnoj školi Mate Lovraka Vladislavci
s početkom u 10,00 sati
Radionica će biti održana za učenike 1. do 4. razreda

Tijek radionice:

  • Kako nastaje otpad
  • Odvojeno odlaganje otpada u cilju reciklaže:
    papir, staklo, metal, plastika, biootpad
  • Kružni tok u prirodi
  • Što možemo kompostirati
  • Što ne bi trebali stavljati u kompost
  • Postupanje s biološkoorganskim ostacima  :

– prikupljanje
– usitnjavanje
– mješanje različitih vrsta bioostataka – zeleni vlažni sa suhim drvenastim
– odlaganje
– prevrtanje, kvašenje
– prosijavanje komposta
– test zrelosti komposta
– upotreba komposta

Objavljeno: 23. siječnja 2019.
 
 

Video Galerija