Akti Općinskog načelnika

2018. godina

26 Odluka o 2. izmjenama Plana nabave za 2018. godinu
25 Plan motrenja, čuvanja i ophodnje za 2018. godinu – objavljeno 24.4.2018.
24 odluka o izmjenama pravilnika o jednostavnoj nabavi – objavljeno 30.3.2018.
23 odluka o dodjeli općinskog prostora na uporabu
22 odluka o 1. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2018. godinu
21 odluka o imenovanju člana Upravnog vijeca JVP Čepin
20 odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte i institucionalnu podršku udrugama za 2018. godinu iz proračuna Općine Vladislavci
19 pravilnik o kriterijima, načinu i postupku poticanja uređenja naselja i demografske obnove Općina Vladislavci – objavljeno 16.2.2018.
18 odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu prostora udrugama
17 plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu
16 sufinanciranje prijevoza željeznicom učenici i studenti
15 odluka o izmjenama i dopuna Plana prijma u službu 2018.
14 odluka o rasporedu na rad u provedbi projekta Zaželi
13 odluka o izradi Procjene – Općina Vladislavci
12 sufinanciranje prijevoza učenici i studenti
11 izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu JUO 2018
10 odluka raspored sredstava za vatrogastvo
9 program mjera zaštite – dezinsekcije i deratizacije Vladislavci_2018
8 plan nabave za 2018. godinu
7 plan prijma u sluzbu 2018.
6 odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu prostora udrugama
5 odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu prostora u vlasnistvu Opcine Vladislavci na uporabu udrugama
4 odluka o načinu raspodjele sredstava udrugama 2018 općinski načelnik
3 pete Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2017. godinu
2 godisnji plan raspisivanja natječaja 2018
1 odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 1.10-31.12.2017.
Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Vladislavci na uporabu udrugama