Akti Općinskog načelnika

2016. godina

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vladislavci za 2016.godinu
Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vladislavci za 2016.godinu

2015. godina

Odluka o imenovanju predstavnika
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javnog natječaja za prodaju oranice na kčbr. 195. k. o. Vladislavci
Pravilnik za provedbu projekta “Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Vladislavci za 2015. godinu”
Program održavanja cesta u zimskim uvjetima za 2015/2016. godinu na području Općine Vladislavci
Odluka o komunalnom redu
Pravilnik o korištenju automobila i mobitela
Plan motrenja, dojave i uzbunjivanja za 2015
Odluka o poboljšanju energetske efikasnosti
Odluka o provedbi mjera štednja u redovitom poslovanju
Pravilnik o radnom vremenu načelnika
Odluka o ostvarivanju javnosti rada izvrsnog tijela
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 1.1-31.03.2015.g.
Objava javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vladislavci
Odluka o visini osnovice za izračun plaće službenika i namještenika Općine Vladislavci

2014. godina

Pravilnik o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti u Općini Vladislavci
Odluka o raspoređivanju sredstava za 2014. drugi dio
Odluka o raspoređivanju sredstava za 2014. prvi dio
Rješenje o razrješenju i imenovanju Povjerenstva drugi dio
Rješenje o razrješenju i imenovanju Povjerenstva prvi dio
Eticki kodeks službenika i namještenika Općine Vladislavci
Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole
Odluka o ustrojavanju Službenog upisnika1
Odluka o imenovanju službenika za informiranje br.2
Odluka o imenovanju službenika za informiranje br.1
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

2013. godina

Procedura naplate potraživanja
Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Rješenje o imenovanju Povjerenstva koje procjenjuje troškove stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta
Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Odluka o naseljima u kojima je dopušteno obavljanje trgovine na malo putem pokretne prodaje
Odluka o raspoređivanju sredstava za 2013. drugi dio
Odluka o raspoređivanju sredstava za 2013. prvi dio
Rješenje o izmjeni namjene i visini sredstava u Proračunu Općine Vladislavci za 2013. godinu
Odluka o imenovanju službenika za informiranje br.2

2012. godina

Procedura zaprimanja računa