DVD Vladislavci obavijest mještanima

Dobrovoljno vatrogasno društvo Vladislavci u cilju poduzimanja preventivnih mjera zaštite od požara obraća se mještanima sa slijedećim priopćenjem:

Poštovani mještani Općine Vladislavci obraćamo Vam se ovim putem kako bih smo Vam apelirali da obrate posebnu pozornost prilikom paljenja vatre ili postupanja s lako zapaljivim predmetima i tvarima na otvorenom prostoru koji bi mogli izazvati požare s težim posljedicama te da savjesnim ponašanjem takve posljedice izbjegnete.

Posebno Vas podsjećamo na sljedeće:

-osobe koje su izvršile spaljivanje korova ili loženje vatre na otvorenom prostoru dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti pogasiti,
-zabranjeno je spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću,
-prilikom spaljivanja potrebno je uz sebe imati priručna sredstva za gašenje požara,
-ako se spaljivanje obavlja u prisutnosti više vlasnika, odnosno korisnika zemljišta koji organizirano vrše spaljivanje na većoj poljoprivrednoj površini, te ako osoba koja vrši spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru ne može donijeti sigurnu procjenu, dužni su o tome obavijestiti vatrogasno društvo.
Obavijest o spaljivanju daje se neposredno DVD-u ili putem telefona tri sata prije i mora sadržavati: naziv i površinu, broj osoba, planirano vrijeme, opis i količinu materijala, te preventivne mjere koje će se primjenjivati.

Molimo mještane na dodatan oprez i stalni nadzor vatre do kraja spaljivanja suhe trave i strništa u cilju zaštite osoba i imovine.

DVD Vladislavci obavijest mještanima

Objavljeno: 9. listopada 2018.

Obavijest

Temeljem Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), Općina Vladislavci obavještava javnost da je započeo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vladislavci donošenjem Odluke o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vladislavci (KLASA: 320-02/18-01/3, URBROJ: 2158/07-02-18-37 od 28. rujna 2018.)

Obavijest za javnost

Objavljeno: 28. rujna 2018.

Obavijest o provođenju jesenske deratizacije na području općine Vladislavci

Tvrtka ”Pestrid” d.o.o Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju sa sjedištem u Bilju, Šandora Petefija 109, provesti će sustavnu deratizaciju na području općine Vladislavci u periodu od 28. rujna do l.listopada 2018. godine

Više informacija

Objavljeno: 25. rujna 2018.

Poziv

Pozivaju se mještani Općine Vladislavci da dostave svoje prijedloge za Proračun Općine Vladislavci za 2019. godinu.

Poziv

Objavljeno: 25. rujna 2018.

Nacrt odluke o komunalnom doprinosu

Općina Vladislavci uputila je na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu . Savjetovanje traje od 24. rujna do 24. listopada 2018. godine.
Sve informacije dostupne su na linku

Objavljeno: 21. rujna 2018.

Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi

Općina Vladislavci uputila je na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt Odluke o komunalnoj nakanadi. Savjetovanje traje od 22. rujna do 22. listopada 2018. godine.
Sve informacije dostupne su na linku

Objavljeno: 21. rujna 2018.

Obavijest imenovanje sudaca porotnika

OPĆINA VLADISLAVCI

poziva zainteresirane mještane da se prijave za obnašanje dužnosti
– sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku
– sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku
– sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku

Uvjeti za imenovanje za suca porotnika:
– hrvatsko državljanstvo
– punoljetnost
– biti dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika
– ne smije biti član političke stranke
– da se protiv njega ne vodi kazneni postupak

Uz potpisanu izjavu kandidati dostavljaju preslik osobne iskaznice.

Prijedlozi se zaprimaju do 28. rujna 2018. godine.

Vladislavci, 20. rujna 2018.

Općina Vladislavci

Obavijest suci porotnici
Izjava kandidata za suca porotnika
izjava kandidata za suca porotnika za mladež
imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku
Imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku
imenovanje suda porotnika za mladež Općisnkog suda u Osijeku

Objavljeno: 21. rujna 2018.

Projekti iz programa ruralnog razvoja

“Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija Ulice Ferenca Kiša u Hrastinu”

Naziv projekta: “Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija Ulice Ferenca Kiša u Hrastinu”
Korisnik projekta: Općina Vladislavci
Ukupni iznos projekta: 1.287.299,62 HRK (100 % sufinanciran iz Programa ruralnog razvoja, 85%  EU,  15%  RH)
Kratak opis projekta: 

CILJEVI PROJEKTA

Ciljevi koji će se postići provedbom projekta: – Ukupno rekonstruirano 600m dužine ceste ukupne površine 4.200m2 – Smanjeni trošak godišnjeg održavanja navedene ceste u iznosu od 20.000 kuna godišnje. – Sigurnije kretanje prometnicom za djecu i stanovništvo u ulicom 600 metara – Sigurnije prometovanje za vozila ulicom dužine 600 metara – Poboljšati uvjete života za stanovnike ulice, te na taj način smanjiti odlazak ljudi iz Općine – Poboljšat će se različitim društvenim skupinama pristup objektima za društvenu djelatnost (Društveni dom, Vatrogasni dom, groblje)

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

  1. a) Ulica F. Kiša u Hrastinu dužine 600m u lošem je stanju i neprikladna za prometovanje i kretanje stanovništva. Rekonstruirat će se ukupno 600 metara nerazvrstane ceste.
  2. b) Smanjit će se trošak redovitog održavanja navedene ceste od 20.000 kuna godišnje koliko se do sada plaćalo
  3. c) Ukupno 100 stanovnika i djece Ulice F. Kiša omogućit će se sigurnije kretanje cestom.
  4. d) Kvalitetniji pristup društvenim objektima koji se nalaze u Ulici F. Kiša (Društveni dom, Vatrogasni dom te groblje).

 

Projekti iz programa ruralnog razvoja

Objavljeno: 22. kolovoza 2018.

NATJEČAJ DJELATNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

Više informacija

Objavljeno: 30. srpnja 2018.