Održavanje seminara o važnosti izgradnje reciklažnog dvorišta

Općina Vladislavci obavještava sve građane o planu održavanja seminara pod nazivom “Važnost izgradnje reciklažnog dvorišta”. Kroz seminar svi sudionici upoznat će se sa svrhom i načinom rada reciklažnih dvorišta, sustavom zbrinjavanja i alternativnim tehnologijama zbrinjavanja otpada. Projekt izgradnje Reciklažnog dvorišta financira se sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, te su u sklopu projekta predviđene 2 radionice i 2 seminara na temu održivog gospodarenja otpada.

Seminar će se održati 06. studenoga 2018. godine (utorak) s početkom u 14:00h u vijećnici Općine Vladislavci, Ulica kralja Tomislava 141.

Poziv: Seminar o važnosti izgradnje reciklažnog dvorišta – iskorak prema održivom upravljanju otpadom Poziv: Seminar o važnosti izgradnje reciklažnog dvorišta – iskorak prema održivom upravljanju otpadom 1

 

Poziv

Više o projektu izgradnje reciklažnog dvorišta

Objavljeno: 2. studenoga 2018.

Općina Vladislavci u projektu „Zajedno u prošlosti – zajedno u budućnosti“

U okviru projekta „Zajedno u prošlosti-zajedno u budućnosti“, financiranog od strane Europske unije u okviru programu Europa za građane, predstavnici Općine Čepin i predstavnici Općine Vladislavci te poduzetnici, poljoprivrednici i predstavnici udruga iz Općine Čepin, boravili su u Herceg Novom, Crnoj Gori od 17. do 20. rujna 2018. godine.
Prošlo je već mjesec dana od završetka projekta međutim dojmovi se još uvijek prepričavaju. Općina Vladislavci, sa svojim predstavnicima, općinskim načelnikom Marjanom Tomasom i predsjednikom općinskog vijeća Općine Vladislavci Krunoslavom Morovićem sudjelovala je također u realizaciji projekta s ciljem stvaranja veza između Općine Vladislavci s predstavnicima Općine Herceg Novi i pronalaska načina na sudjelovanju u zajedničkim aktivnostima u budućnosti.
Boraveći četiri dana u Općini Herceg Novi, općinski načelnik Marjan Tomas pridonio je stvaranju jedinstvene platforme za prijavu novih projekata jer je Općinu Herceg Novi prepoznao kao potencijalnog partnera. Apliciranjem na natječaje za projekte ove vrste, dvije općine razvile bi tako dobru prekograničnu suradnju.
U utorak, 18. rujna 2018., na sastanku u Institutu „Dr. Simo Milošević“, predstavnike Općine Čepin i Općine Vladislavci pozdravio je predsjednik Općine Herceg Novi Stevan Katić, poželjevši dobrodošlicu u Herceg Novi i tom prilikom izrazivši zadovoljstvo što službena suradnja počinje u okviru programa Europe za građane.
Po završetku sastanka u Institutu, za predstavnike Čepina i Vladislavaca organiziran je turistički obilazak kroz Stari grad i hercegnovske tvrđave, dok su općinske uprave Čepina, Vladislavaca i Herceg Novog posjetile kompleks u izgradnji Portonovi „Kumbor“ koji se gradi na površini od 25 ha, a čija je vrijednost 650 milijuna eura. Gradi ga kompanija Amazont Investments,a u sklopu kompleksa izgradit će se prvi One&Only hotel u Europi. Također su posjetili i novootvoreni luksuzni Lazure Marina & Hotel.
Drugi dan održan je svečani koncert na kojemu su se predstavila kulturno umjetnička društva „Ivan Kapistran Adamović“ iz Čepina, te „Sloga“ i „As“ iz Herceg Novog, dok su treći dan općinski načelnik Općine Čepin Dražen Tonkovac i predsjednik Općine Herceg Novi Stevan Katić svečano su potpisali sporazum o suradnji 20. rujna 2018. u 11:00 sati u Velikoj Sali Skupštine Općine Herceg Novi, čime je ovaj posjet službeno završen.
Općina Vladislavci u projektu „Zajedno u prošlosti – zajedno u budućnosti“ 1
Općina Vladislavci u projektu „Zajedno u prošlosti – zajedno u budućnosti“

Objavljeno: 20. listopada 2018.

Općina Vladislavci sudjeluje u CEF Telecom projektu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

U nastavku dostavljamo poveznicu na objavu, a slijedom svake nove objave članaka vezanih za projekt naknadno ćemo vas obavijestiti.

Objavljeno: 19. listopada 2018.

DVD Vladislavci obavijest mještanima

Dobrovoljno vatrogasno društvo Vladislavci u cilju poduzimanja preventivnih mjera zaštite od požara obraća se mještanima sa slijedećim priopćenjem:

Poštovani mještani Općine Vladislavci obraćamo Vam se ovim putem kako bih smo Vam apelirali da obrate posebnu pozornost prilikom paljenja vatre ili postupanja s lako zapaljivim predmetima i tvarima na otvorenom prostoru koji bi mogli izazvati požare s težim posljedicama te da savjesnim ponašanjem takve posljedice izbjegnete.

Posebno Vas podsjećamo na sljedeće:

-osobe koje su izvršile spaljivanje korova ili loženje vatre na otvorenom prostoru dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti pogasiti,
-zabranjeno je spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću,
-prilikom spaljivanja potrebno je uz sebe imati priručna sredstva za gašenje požara,
-ako se spaljivanje obavlja u prisutnosti više vlasnika, odnosno korisnika zemljišta koji organizirano vrše spaljivanje na većoj poljoprivrednoj površini, te ako osoba koja vrši spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru ne može donijeti sigurnu procjenu, dužni su o tome obavijestiti vatrogasno društvo.
Obavijest o spaljivanju daje se neposredno DVD-u ili putem telefona tri sata prije i mora sadržavati: naziv i površinu, broj osoba, planirano vrijeme, opis i količinu materijala, te preventivne mjere koje će se primjenjivati.

Molimo mještane na dodatan oprez i stalni nadzor vatre do kraja spaljivanja suhe trave i strništa u cilju zaštite osoba i imovine.

DVD Vladislavci obavijest mještanima

Objavljeno: 9. listopada 2018.

Obavijest

Temeljem Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), Općina Vladislavci obavještava javnost da je započeo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vladislavci donošenjem Odluke o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vladislavci (KLASA: 320-02/18-01/3, URBROJ: 2158/07-02-18-37 od 28. rujna 2018.)

Obavijest za javnost

Objavljeno: 28. rujna 2018.

Obavijest o provođenju jesenske deratizacije na području općine Vladislavci

Tvrtka ”Pestrid” d.o.o Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju sa sjedištem u Bilju, Šandora Petefija 109, provesti će sustavnu deratizaciju na području općine Vladislavci u periodu od 28. rujna do l.listopada 2018. godine

Više informacija

Objavljeno: 25. rujna 2018.

Poziv

Pozivaju se mještani Općine Vladislavci da dostave svoje prijedloge za Proračun Općine Vladislavci za 2019. godinu.

Poziv

Objavljeno: 25. rujna 2018.

Nacrt odluke o komunalnom doprinosu

Općina Vladislavci uputila je na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu . Savjetovanje traje od 24. rujna do 24. listopada 2018. godine.
Sve informacije dostupne su na linku

Objavljeno: 21. rujna 2018.

Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi

Općina Vladislavci uputila je na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt Odluke o komunalnoj nakanadi. Savjetovanje traje od 22. rujna do 22. listopada 2018. godine.
Sve informacije dostupne su na linku

Objavljeno: 21. rujna 2018.

Obavijest imenovanje sudaca porotnika

OPĆINA VLADISLAVCI

poziva zainteresirane mještane da se prijave za obnašanje dužnosti
– sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku
– sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku
– sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku

Uvjeti za imenovanje za suca porotnika:
– hrvatsko državljanstvo
– punoljetnost
– biti dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika
– ne smije biti član političke stranke
– da se protiv njega ne vodi kazneni postupak

Uz potpisanu izjavu kandidati dostavljaju preslik osobne iskaznice.

Prijedlozi se zaprimaju do 28. rujna 2018. godine.

Vladislavci, 20. rujna 2018.

Općina Vladislavci

Obavijest suci porotnici
Izjava kandidata za suca porotnika
izjava kandidata za suca porotnika za mladež
imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku
Imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku
imenovanje suda porotnika za mladež Općisnkog suda u Osijeku

Objavljeno: 21. rujna 2018.