Obavijest natječaja: Javni radovi -Radom za zajednicu i sebe- “Moja rijeka Vuka”

Program javnih radova na području Općine Vladsilavci za 2015.godinu.
Javni radovi provodit će se na području Općine Vladislavci odnosno u sljedećim naseljima:
Dopsin, Hrastin, Vladislavci
Broj traženih radnika: 1
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Plaća: troška bruto plaće od 3.553,66 kune mjesečno.
Kontakt: pismena zamolba: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci

Natječaj

Objavljeno: 15. travnja 2015.

Natječaj za stručno osposobljavanje za inženjera elektrotehnike

Poslodavac: Općina Vladislavci. Natječaj vrijedi od 12.3.2015 do 19.3.2015.
Kontakt: pismena zamolba: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci

Natječaj

Objavljeno: 12. ožujka 2015.

Čestitka predsjednici

Čestitka predsjednici

Objavljeno: 4. ožujka 2015.

Objava javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vladislavci

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vladislavci trajat će od 02.03.2015. do 16.03.2015. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vladislavci u prostorijama Općine Vladislavci svaki radni dan od 07.00 do15.00 sati.

Objava javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna PPUO Vladislavci

Objavljeno: 20. veljače 2015.

Poziv za podnositelje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (tzv. legalizacija)

Obzirom da je oko 3300 podnositelja podnijelo prazne zahtjeve za ozakonjenje i da se nisu odazvali pozivima ovog Upravnog odjela, ispunili su se uvjeti za odbijanje takvih zahtjeva.
Upravni odjel poziva podnositelje koji se nisu odazvali zaključcima da najkasnije do 1. ožujka 2015. godine dostave potrebnu dokumentaciju ili podnesu zamolbu za produženje roka za dostavu dokumentacije.
Adrese mjesta rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo:
– Osijek, Europske avenije 11
Napomena:ovaj poziv odnosi se isključivo na podnositelje koji se nisu uopće odazvali pozivima ovog Upravnog odjela niti su zatražili produženje roka.

Objavljeno: 20. veljače 2015.

Obavijest natječaja: Zahtjev za dostavu ponude – opskrba električnom energijom

Obavijest za sve zainteresirane gospodarske subjekte
PREDMET: Zahtjev za dostavu ponude
Opis predmeta nabave: Opskrba električnom energijom sukladno troškovniku
Podaci o naručitelju:Općina Vladislavci
Kontakt osoba: Gordana Pehar Kovačević (email: opcinavladislavci@gmail.com)
Način realizacije nabave:Ugovor
Ponude moraju biti dostavljene do 25. 02. 2015. godine do 12:00 sati.

Zahtjev za dostavu ponuda opskrba elektrićnom energijom

Objavljeno: 9. veljače 2015.

Obavijest natječaja: Javni radovi -Radom za zajednicu i sebe- “Moja rijeka Vuka”

Program javnih radova na području Općine Vladsilavci za 2015.godinu.
Javni radovi provodit će se na području Općine Vladislavci odnosno u sljedećim naseljima:
Dopsin, Hrastin, Vladislavci
Broj traženih radnika: 20
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Plaća: troška bruto plaće od 3.553,66 kune mjesečno.
Kontakt: pismena zamolba: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci

Natječaj

Objavljeno: 2. veljače 2015.

Obavijest natječaja: Javni radovi – Radom za zajednicu i sebe – “Niste sami uz nas”

Program javnih radova na području Općine Vladsilavci za 2015.godinu.
Javni radovi provodit će se na području Općine Vladislavci odnosno u sljedećim naseljima:
Dopsin, Hrastin, Vladislavci
Broj traženih radnika: 20
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Plaća: troška bruto plaće od 3.553,66 kune mjesečno.
Kontakt: pismena zamolba: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci

Natječaj

Objavljeno: 2. veljače 2015.

Obavijest podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skribi

Uz zahtjev za stambeno zbrinjavanje podnositelj je obvezan priložiti za sebe i sve članove obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje sljedeću dokumentaciju:

Postupci stambenog zbrinjavanja

Objavljeno: 29. siječnja 2015.

Postupci stambenog zbrinjavanja

U okviru Službe za imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, rješava se o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika, o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika, te područja posebne državne skrbi.

Više informacija…

Objavljeno: 29. siječnja 2015.