Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).

Više informacija

Objavljeno: 4. srpnja 2017.

Obavijest

Auto skica 2

Objavljeno: 30. lipnja 2017.

Uklonimo azbestne krovove – javni poziv za dostavu podataka

Prema članku 18. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16.), vlasnik odnosno korisnik građevine u kojoj se nalazi azbest dužan je, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, na poziv jedinice lokalne samouprave, dostaviti podatke o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Stoga se pozivaju vlasnici ili korisnici građevina na području Općine Vladislavci u kojima se nalazi azbest da do 31. srpnja 2017. godine dostave potrebne podatke osobno, pismeno na adresu: Općina Vladislavci, K. Tomislava 141, 31404 Vladislavci  ili dostavom na e-mail: vladislavci.tajnik@gmail.com

Odazivom na poziv izvršavate obvezu dostave podataka, ali i pridonosite očuvanju zaštite okoliša i očuvanju zdravlja svih mještana.

Obrazac za prijavu

Objavljeno: 27. lipnja 2017.

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).

Više informacija

Objavljeno: 19. lipnja 2017.

Obavijest stočarima koji su dobili odluke o davanju u zakup državnog zemljišta bez javnog poziva

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak Ministarstva poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15.) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Agencija za poljoprivredno zemljište poziva fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva (tzv. izravna dodjela zemlje stočarima) na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana podnesu zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu o mirnom posjedu predmetnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju izdaju jedinice lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi.

Podsjećamo kako je Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2015. propisano da se državno poljoprivredno zemljište može dati u zakup bez javnog poziva, na rok od 10 godina, pravnim i fizičkim osobama koje se bave stočarstvom pod uvjetom da nemaju, a zakupom bi dobile minimalnu površinu poljoprivrednog zemljišta propisanu prema broju uvjetnih grla. Poljoprivrednici koji se bave stočarstvom dobili su 2015. odluke o dodjeli zakupa, ali nisu potpisali ugovore. Dobivanje ugovora o privremenom korištenju omogućeno je ovim Naputkom za sve korisnike koji udovoljavaju propisane uvjete.

Naputak možete pročitati ovdje.  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_53_1205.html

Više informacija

Objavljeno: 9. lipnja 2017.

Film izrađen u povodu obilježavanja 20. rođendana i obilježavanja Dana Općine Vladislavci.

Objavljeno: 19. svibnja 2017.

Vjesnik Općine Vladislavci za 2017.godinu

Vjesnik

Objavljeno: 15. svibnja 2017.

Uskršnja čestitka.

Uskršnja čestitka.

Objavljeno: 16. travnja 2017.

Odvoz optada

Obavještavamo Vas kako se odvoz otpada planiran za 17.04.2017. odrađuje 15.04.2017. godine. Također podsjećamo i na odvoz koji je planiran 01.05.217. koji se odrađuje 29.04.2017. godine.

Raspored odvoza otpada

Objavljeno: 11. travnja 2017.

Odluka o dodjeli studentskih stipendija za 2017. godinu

Studentska stipendija u iznosu 500,00 kn neto mjesečno dodjeljuje se:

– Ines Hader iz Hrastina
– Denisu Kubici iz Hrastina
– Luciji Filipović iz Vladislavaca
– Mariu Kitanoviću iz Vladislavaca
– Mateju Jeleniću iz Vladislavaca

Odluka

Objavljeno: 6. travnja 2017.