Objava biračima vezana za raspisivanje izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Objavljeno: 4. travnja 2019.

Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Objavljeno: 28. ožujka 2019.

Mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

Temeljem Odluke o potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije, Osječko-baranjska županija objavila je dvanaest javnih poziva za čiju provedbu je u Županijskom proračunu osigurano do 5 milijuna kuna.
Javni pozivi otvoreni su od 1. ožujka 2019. godine do utroška planiranih sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2019. godine.
Svi javni pozivi dostupni su na linku:
http://www.obz.hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku

Objavljeno: 6. ožujka 2019.

Poziv

Općina Vladislavci  u postupku je izrade Strateškog razvojnog plana turizma Općine  Vladislavci za razdoblje od 2018. – 2022. godine.

Strateškim planom razvoja turizma utvrdit će se opći podatci  o destinaciji, infrastruktura za razvoj turizma, razvojni dionici i nositelji razvoja turističke ponude, komunikacijske aktivnosti, turistička ponuda i potražnja, postojeća strateška usmjerenja, projekti u funkciji razvoja turizma i poduzetništva, planirani projekti u funkciji razvoja turizma i poduzetništva 

Kako bi što kvalitetnije izradili ovaj Strateški dokument

pozivaju se mještani Općine Vladislavci, gospodarski subjekti, udruge građana da Općini Vladislavci dostave projektne ideje za potrebu izrade strategije razvoja turizma.

Projektne ideje mogu se dostaviti do 15. ožujka 2019. godine na obrascu koji je sastavni dio ovog poziva.

U Vladislavcima, 22. veljače 2019.

Općinski načelnik

Marjan Tomas,v.r

Obrazac za prikupljanje projektnih ideja Objavljeno: 22. veljače 2019.

Objava

Objava

Objavljeno: 15. veljače 2019.

POZIV NA RADIONICU ZAKONODAVSTVO EU I RH O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

Tekst poziva

Objavljeno: 7. veljače 2019.