Vjesnik Općine Vladislavci za 2017.godinu

Vjesnik

Objavljeno: 15. svibnja 2017.

Uskršnja čestitka.

Uskršnja čestitka.

Objavljeno: 16. travnja 2017.

Odvoz optada

Obavještavamo Vas kako se odvoz otpada planiran za 17.04.2017. odrađuje 15.04.2017. godine. Također podsjećamo i na odvoz koji je planiran 01.05.217. koji se odrađuje 29.04.2017. godine.

Raspored odvoza otpada

Objavljeno: 11. travnja 2017.

Odluka o dodjeli studentskih stipendija za 2017. godinu

Studentska stipendija u iznosu 500,00 kn neto mjesečno dodjeljuje se:

– Ines Hader iz Hrastina
– Denisu Kubici iz Hrastina
– Luciji Filipović iz Vladislavaca
– Mariu Kitanoviću iz Vladislavaca
– Mateju Jeleniću iz Vladislavaca

Odluka

Objavljeno: 6. travnja 2017.

Odluka o početku postupka bagatelne nabave

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti u Općini Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 5/14) i članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13), općinski načelnik Općine Vladislavci donosi odluku o početku postupka bagatelne nabave. Predmet nabave je rekonstrukcija pješačkih staza u Dopsinu.

Odluka o pokretanju bagatelne nabave

Objavljeno: 23. ožujka 2017.

Odluka o početku postupka bagatelne nabave

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti u Općini Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 5/14) i članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13), općinski načelnik Općine Vladislavci donosi odluku o početku postupka bagatelne nabave. Predmet nabave je izgradnja javne rasvjete Vladislavci – Dopsin.

Odluka o početku postupka bagatelne nabave

Objavljeno: 22. ožujka 2017.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vladislavci

Temeljem Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), Općina Vladislavci obavještava javnost da je započeo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vladislavci donošenjem Odluke o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vladislavci

Odluka o provođenju postupka

Objavljeno: 22. ožujka 2017.

Sveti Nikola stiže u Općinu Vladislavci

Sveti Nikola stiže u Općinu Vladislavci

Objavljeno: 5. prosinca 2016.

Proračun u malom Općine Vladislavci za 2017.godinu – Vodič za mještane

U brošuri koja je pred Vama u jednostavnoj i razumljivoj formi pronaći ćete osnovne informacije o proračunu Općine Vladislavci. Dio informacija općenitog je karaktera, te objašnjava kako se priprema i donosi ovaj glavni Općinski financijski dokument, zašto je on važan, na koji se način prihoduju, a kako raspoređuju odnosno koriste proračunska sredstva i još niz drugih informacija.
Poziv objavljen na oglasnoj ploči Općine Vladislavci 31. listopada 2016. godine

Proračun u malom Općine Vladislavci za 2017.

Objavljeno: 31. listopada 2016.

Poziv mještanima Općine Vladislavci na dostavu prijedloga Proračuna za 2017. godinu

Pozivaju se mještani Općine Vladislavci da dostave svoje prijedloge za Proračun Općine Vladislavci za 2017. godinu. Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije do 10. studenog 2016. godine u Jedinstveni upravni odjel Općine Vladislavci.
Poziv objavljen na oglasnoj ploči Općine Vladislavci 31. listopada 2016. godine

Poziv

Objavljeno: 31. listopada 2016.