Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi

Općina Vladislavci uputila je na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt Odluke o komunalnoj nakanadi. Savjetovanje traje od 22. rujna do 22. listopada 2018. godine.
Sve informacije dostupne su na linku

Objavljeno: 21. rujna 2018.

Obavijest imenovanje sudaca porotnika

OPĆINA VLADISLAVCI

poziva zainteresirane mještane da se prijave za obnašanje dužnosti
– sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku
– sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku
– sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku

Uvjeti za imenovanje za suca porotnika:
– hrvatsko državljanstvo
– punoljetnost
– biti dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika
– ne smije biti član političke stranke
– da se protiv njega ne vodi kazneni postupak

Uz potpisanu izjavu kandidati dostavljaju preslik osobne iskaznice.

Prijedlozi se zaprimaju do 28. rujna 2018. godine.

Vladislavci, 20. rujna 2018.

Općina Vladislavci

Obavijest suci porotnici
Izjava kandidata za suca porotnika
izjava kandidata za suca porotnika za mladež
imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku
Imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku
imenovanje suda porotnika za mladež Općisnkog suda u Osijeku

Objavljeno: 21. rujna 2018.

Projekti iz programa ruralnog razvoja

“Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija Ulice Ferenca Kiša u Hrastinu”

Naziv projekta: “Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija Ulice Ferenca Kiša u Hrastinu”
Korisnik projekta: Općina Vladislavci
Ukupni iznos projekta: 1.287.299,62 HRK (100 % sufinanciran iz Programa ruralnog razvoja, 85%  EU,  15%  RH)
Kratak opis projekta: 

CILJEVI PROJEKTA

Ciljevi koji će se postići provedbom projekta: – Ukupno rekonstruirano 600m dužine ceste ukupne površine 4.200m2 – Smanjeni trošak godišnjeg održavanja navedene ceste u iznosu od 20.000 kuna godišnje. – Sigurnije kretanje prometnicom za djecu i stanovništvo u ulicom 600 metara – Sigurnije prometovanje za vozila ulicom dužine 600 metara – Poboljšati uvjete života za stanovnike ulice, te na taj način smanjiti odlazak ljudi iz Općine – Poboljšat će se različitim društvenim skupinama pristup objektima za društvenu djelatnost (Društveni dom, Vatrogasni dom, groblje)

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

  1. a) Ulica F. Kiša u Hrastinu dužine 600m u lošem je stanju i neprikladna za prometovanje i kretanje stanovništva. Rekonstruirat će se ukupno 600 metara nerazvrstane ceste.
  2. b) Smanjit će se trošak redovitog održavanja navedene ceste od 20.000 kuna godišnje koliko se do sada plaćalo
  3. c) Ukupno 100 stanovnika i djece Ulice F. Kiša omogućit će se sigurnije kretanje cestom.
  4. d) Kvalitetniji pristup društvenim objektima koji se nalaze u Ulici F. Kiša (Društveni dom, Vatrogasni dom te groblje).

 

Projekti iz programa ruralnog razvoja

Objavljeno: 22. kolovoza 2018.

NATJEČAJ DJELATNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

Više informacija

Objavljeno: 30. srpnja 2018.

Poziv za iskaz interesa starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja Općine Vladislavci za korištenje usluge potpore i podrške

Poziv za iskaz interesa

Objavljeno: 10. srpnja 2018.

Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Općina Vladislavci uputila je na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama.
Savjetovanje traje do 1. lipnja 2018. godine do 2. srpnja 2018. godine.

Više informacija

Objavljeno: 30. svibnja 2018.