Obavijest za srednjoškolce – app nove autobosne linije

Obavijest: od 05.09. APP uvodi nove linije za OSIJEK i iz OSIJEKA, koje idu direktno u udobnim autobusima uz besplatno korištenje interneta. Prijevoz će biti besplatan za sve srednjoškolce. Također uvodimo i dodatan polazak subotom. Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju na tel: 251-444.

Obavijest za srednjoškolce - app nove autobosne linije 1

Objavljeno: 30. kolovoza 2016.

Natječaj za posao SOR: Administrativni referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vladislavci

Mjesto rada: VLADISLAVCI, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 19.7.2016.
Natječaj vrijedi do: 27.7.2016.
Prijave na natječaj dostavljaju se: pisana zamolba na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci ili osobno na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci
 
Natječaj za posao

Objavljeno: 19. srpnja 2016.

Natječaj za posao SOR: Viši/a stručni/a suradnik/ica za upravno-pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vladislavci

Mjesto rada: VLADISLAVCI, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 19.7.2016.
Natječaj vrijedi do: 27.7.2016.
Prijave na natječaj dostavljaju se: pisana zamolba na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci ili osobno na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci
 
Natječaj za posao

Objavljeno: 19. srpnja 2016.

OBAVIJEST: Produženje roka za prijavu na Javni poziv za subvencioniranje provedbe projekta „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Vladislavci za 2015. godinu“

Produžuje se rok mještanima s područja Općine Vladislavci koji su proveli projekt povećanja energetske obnove obiteljskih kuća da podnesu zahtjev za sufinanciranje provedenog projekta najkasnije do 22. srpnja 2016. godine.
 
Produženje roka za prijavu na Javni poziv za subvencioniranje provedbe projekta

Obrazac zahtjeva za sufinaciranje energetske obnove kuća

 

Objavljeno: 17. srpnja 2016.

Obavijest zainteresiranoj javnosti u pitanju zaštite okoliša

Pozivamo mještane Općine Vladislavci da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju nacrta Strateškog razvojnog programa Općine Vladislavci za razdoblje od 2015. do 2020. godine.
Nacrt strategije možete preuzeti na stranici Općine Vladislavci www.opcina-vladislavci.hr. Tema savjetovanja je izrada Strateškog razvojnog programa Općine Vladislavci koja se planski želi razvijati u skladu s prepoznatim potencijalima. Svrha izrade Strateškog razvojnog programa je pridonijeti uspješnom i učinkovitom upravljanju razvojem Općine Vladislavci, odnosno pruanje smjernica lokalnoj samoupravi i nositeljima razvoja za bolje koirštenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Glavni cilj Strateškog razvojnog programa je pružiti strateški okvir i program s utvrđenom vizijom, strateškim ciljevima prioritetima te mjerama za konkretne razvojne projekte i aktivnosti te mehanizama provedbe i načinima praćenja provedbe dokumenata.
Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Strateškog razvojnog programa Općine koji će predstavljati temeljni dokument budućeg smjera održivog razvoja i rasta Općine Vladislavci. Navedeni razvojni dokument preduvjet je za kandidiranje projekata za sufinanciranje iz strukturnih instrumenata i fondova Europske unije te se njime uvrđuju glavni strateški ciljevi i način njegove realizacije u razdoblju do 2020. godine.
Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluje u donošenju Strateškog razvojnog programa Općine Vladislavci za razdoblje od 2015. do 2020. godine podnošenjem komentara u Jedinstveni upravni odjel Općine Vladislavci. Savjetovanje je otvoreno do 08. kolovoza 2016. godine
Obavijest zainteresiranoj javnosti u pitanju zaštite okoliša

Objavljeno: 7. srpnja 2016.

Obavijest poljoprivrednicima

Obavještavaju se poljoprivrednici da je za područje Općine Vladislavci proglašena elementarna nepogoda – olujni vjetar praćen tučom i velikim količinama oborina za slijedeće skupine dobara: građevine, oprema, dugogodišnji nasadi, šume, obrtna sredstva- poljoprivredna proizvodnja, ostala sredstva i dobra.
Pozivaju se svi koji imaju štetu od olujnog nevremena praćenog tučom i velikim količinama oborina da prijave štetu Povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Vladislavci.
Prijave štete zaprimat će se radnim danom od 7,00 do 10,30 sati u Općini Vladislavci, u vremenu od 5. srpnja do 18. srpnja 2016. godine

Obavijest poljoprivrednicima za popis stete

Objavljeno: 4. srpnja 2016.

Javni poziv za subvencioniranje provedbe projekta „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Vladislavci za 2015. godinu“

Pozivaju se mještani s područja Općine Vladislavci koji su proveli projekt povećanja energetske obnove obiteljskih kuća da podnesu zahtjev za sufinanciranje provedenog projekta.
Općina Vladislavci će sufinancirati provedbu Projekta nakon njegovog završetka u iznosu od 2,5 % prihvatljivih troškova Projekta EnU odobrenih od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji dostave svu potrebnu dokumentaciju.
 
Javni poziv za subvencioniranje provedbe projekta

Obrazac zahtjeva za sufinaciranje energetske obnove kuća

Objavljeno: 4. srpnja 2016.

Prijedlog odluke o odobravanju sredstava za natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2016. godinu iz Proračuna Općine Vladislavci

Na temelju članka 19. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 2/16) Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava za udruge 30. svibnja 2016. donosi slijedeći:
PRIJEDLOG ODLUKE o odobravanju sredstava za natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2016. godinu iz Proračuna Općine Vladislavci

Prijedlog odluke o odobravanju sredstava za natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2016. godinu iz Proračuna Općine Vladislavci

Objavljeno: 30. svibnja 2016.

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vladislavci.

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vladislavci. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:
k.č.br. 357/1 u k.o. Hrastin, oranica, površine 0,8714 ha, tržišna cijena iznosi 30.324,72 kn.
Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom roku dostave dokaze Agenciji.
Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište. (www.zemljiste.mps.hr)

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vladislavci

Objavljeno: 21. travnja 2016.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vladislavci

Predmet natječaja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Vladislavci u k. o. Vladislavci: – kč. br. 694. livada površine 0,4292 ha početna cijena 81,12 kn
Zemljište se daje u zakup na vrijeme od najviše 5 godina. Zakupodavac ima pravo raskinuti ugovor, shodno procjeni i odluci Općine Vladislavci.
Pravo na podnošenje ponuda imaju sve domaće fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Vladislavci, a koje daju ovjerovljenu izjavu da će na tom području prebivati, odnosno imati sjedište i obavljati poljoprivrednu djelatnost najmanje 5 (pet) godina, pod uvjetom da nemaju dugovanja prema Općini Vladislavci.
Pisane ponude šalju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Vladislavci, Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci s naznakom: „ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA kč. br. 694. – NE OTVARAJ“ Rok za podnošenje ponuda je do 20. svibnja 2016. do 12:00 h.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vladislavci

Objavljeno: 21. travnja 2016.