Obavijest: Izrađen je Strateški razvojni program Općine Vladislavci za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Izrada dokumenta financirana je EU sredstvima, odnosno kroz podmjeru 7.1. Ruralnog razvoja. Strateški razvojni program Općine Vladislavci, odnosno strategija razvitka temeljni je planski dokument kojim se određuju strateški ciljevi i prioriteti održivog gospodarskog i društvenog razvitka.

Strateški razvojni program Općine Vladislavci

Objavljeno: 7. travnja 2016.

Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2016. godini iz proračuna Općine Vladislavci

Ovim se Planom definiraju natječaji i javni pozivi za dodjelu financijskih sredstava koje će raspisivati Općina Vladislavci u 2016. godini, ukupna vrijednost natječaja, okvirni broj planiranih ugovora, okvirni datum raspisivanja natječaja, rok na koji se ostvaruje financijska podrška te okvirni datum ugovaranja projekata

Godišnji plan

Objavljeno: 25. ožujka 2016.

Natječaj za posao: Javni radovi -Pomoćni radnik/radnica u kući

Na temelju Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i Suglasnosti za zapošljavanje nezaposlenih osoba kroz program javnih radova (koga, npr. grad općina i sl.) OPĆINA VLADISLAVCI, kao inicijatora javnih radova, raspisuje
NATJEČAJ ili OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Pomoć zajednici“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj vrijedi do: 23.3.2016. Prijave na natječaj dostavljaju se: pisana zamolba na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci ili osobno na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci

Natječaj javni radovi_2016

Objavljeno: 21. ožujka 2016.

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vladislavci.

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vladislavci. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:
k.č.br. 631 u k.o. Vladislavci, oranica,
površine 0,6431 ha, tržišna cijena iznosi 21.093,68 kn.
Zahtjev se dostavlja na adresu: Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: „Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vladislavci – za k.č.br. 631 u k.o. Vladislavci“.

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu Vladislavci

Objavljeno: 18. ožujka 2016.

Projekt trajnog informiranja i educiranja pučanstva

Što napraviti kako bi komaraca u VAŠEM dvorištu bilo manje?

Auto skica

Objavljeno: 11. ožujka 2016.

Natječaj za dodjelu stipendija Općine Vladislavci za proračunsku godinu 2016.

Rok za podnošenje zamolbi je 8 dana od dana objave poziva na web stranici Općine Vladislavci – www.opcina-vladislavci.hr (zadnji dan za dostavu zamolbi s prilozima je 18. ožujka 2016.).
Zamolbe s prilozima dostavljaju se na adresu: Općina Vladislavci, Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci.

Natjecaj za stipendiju 2016

Objavljeno: 10. ožujka 2016.

TIGRASTI KOMARAC – zajedno spriječimo širenje ove opasne invazivne vrste

TIGRASTI KOMARAC - zajedno spriječimo širenje ove opasne invazivne vrste

Objavljeno: 3. ožujka 2016.

Poziv za dostavu ponude – Opskrba električnom energijom N4/16

Ponude moraju biti dostavljene do 15. 03. 2016. godine do 11:00 sati. Ponude se predaju neposredno ili poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:na prednjoj strani:

OPĆINA VLADISLAVCI
Kralja Tomislava 141
31404 Vladislavci
br. nabave:4/16
Predmet nabave: Opskrba električnom energijom
››NE OTVARAJ‹‹
– na poleđini:
NAZIV I ADRESA PONUDITELJA

Zahtjev za dostavu ponuda_opskrba el. energijom

Objavljeno: 1. ožujka 2016.

Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje građevinske dozvole za dionicu ceste cca 700 m u Hrastinu N2/16

Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje građevinske dozvole za dionicu ceste cca 700 m u Hrastinu, ulica Ferenca Kiša, na kč. br. 199 i 200/1 k. o. Hrastin, i novelacija projektne dokumentacije.Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave, na adresu: Općina Vladislavci, Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci, do 21. siječnja 2016. godine do 12:00 sati. Otvaranje ponuda održat će se 21. siječnja 2016. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Vladislavci, kralja Tomislava 141, Vladislavci.

Poziv na dostavu ponuda N2_16

Objavljeno: 12. siječnja 2016.

9. IVANJSKO JAHANJE

Trećeg dana Božića Dan je Svetog Ivana apostola i evanđelista kada imendan slave brojni Ivani i Ivane. Posebno slavljeničko ozračje na ovaj dan zaživjelo je u Općini Vladislavci. Tamošnjim slavljenicima u čestitare dolaze konjanici prema starom običaju Ivanjskog jahanja, kojeg su sa sobom donijeli Hrvati iz Srijema.

Objavljeno: 27. prosinca 2015.