Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u naselju Dopsin

Raspisuje se javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vladislavci na kč. br. 152. u k. o. Dopsin označeno kao Društveni dom i dvorište, Partizanska ulica, površine 3078 m², od kojih se u zakup daje poslovni prostor površine 83,02 m² za obavljanje trgovačke djelatnosti.
Poslovni prostor se daje u zakup na razdoblje od 10 godina.
Rok za podnošenje pismenih ponuda predanih putem pošte ili osobno u pisarnici Općine je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Slavonije Ponude se predaju u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARATI, ZA NATJEČAJ – ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U NASELJU DOPSIN. na adresu Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci Rok za dostavu ponuda je 05. svibnja 2016. godine u 12:00 sati. Otvaranje ponuda će se obaviti u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za otvaranje ponuda u prostorijama Općine Vladislavci. Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se svim Natjecateljima u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u naselju Dopsin

Zapisnik o otvaranju pristiglih ponuda za zakup poslovnog prostora u naselju Dopsin u vlasništvu Općine Vladislavci

Odluka o izboru najpovoljnije ponude na Javno natječaju za zakup poslovnog prostora u naselju Dopsin

Objavljeno: 21. travnja 2016.

Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2016. godinu iz proračuna Općine Vladislavci

Obavještavaju se udruge s područja Općine Vladislavci da se produžuje rok za prijavu na Javni natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2016. godinu iz proračuna Općine Vladislavci do 27. svibnja 2016. godine.

Predmet ovog Natječaja je financiranje projekata i programa rada udruga iz proračuna Općine Vladislavci. Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu:podrške) Općine Vladislavci može ostvariti udruga u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Vladislavci.
Prijavni obrasci kao i sva natječajna dokumentacija može se podići u Jedinstvenom upravnom odjel Općine Vladislavci ili na Internet stranicama Općine, te se isti s propisanom dokumentacijom u privitku, dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili na adresu: Općina Vladislavci K. Tomislava 141, 31404 Vladislavci, uz naznaku: „NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2016. godinu iz proračuna Općine Vladislavci“ – NE OTVARATI“.

Obavijest udrugama s područja Općine Vladislavci

Obrasci i natječajna dokumentacija

Objavljeno: 18. travnja 2016.

Natječaj za posao SOR: Viši/a stručni/a suradnik/ica za upravno-pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vladislavci

Mjesto rada: VLADISLAVCI, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 2
Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 12.4.2016.
Natječaj vrijedi do: 26.4.2016.
Prijave na natječaj dostavljaju se: pisana zamolba na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci ili osobno na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci

Natječaj

 

Objavljeno: 13. travnja 2016.

Javni poziv za prijavu kandidata za zapošljavanje u programu Radom za zajednicu i sebe

Mjesto rada: VLADISLAVCI, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 20
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Bez naknade
Natječaj vrijedi od: 11.4.2016.
Natječaj vrijedi do: 18.4.2016.
Prijave na natječaj dostavljaju se: pisana zamolba na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci ili osobno na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci

Javni poziv

Objavljeno: 12. travnja 2016.

Obavijest: Izrađen je Strateški razvojni program Općine Vladislavci za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Izrada dokumenta financirana je EU sredstvima, odnosno kroz podmjeru 7.1. Ruralnog razvoja. Strateški razvojni program Općine Vladislavci, odnosno strategija razvitka temeljni je planski dokument kojim se određuju strateški ciljevi i prioriteti održivog gospodarskog i društvenog razvitka.

Strateški razvojni program Općine Vladislavci

Objavljeno: 7. travnja 2016.

Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2016. godini iz proračuna Općine Vladislavci

Ovim se Planom definiraju natječaji i javni pozivi za dodjelu financijskih sredstava koje će raspisivati Općina Vladislavci u 2016. godini, ukupna vrijednost natječaja, okvirni broj planiranih ugovora, okvirni datum raspisivanja natječaja, rok na koji se ostvaruje financijska podrška te okvirni datum ugovaranja projekata

Godišnji plan

Objavljeno: 25. ožujka 2016.

Natječaj za posao: Javni radovi -Pomoćni radnik/radnica u kući

Na temelju Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i Suglasnosti za zapošljavanje nezaposlenih osoba kroz program javnih radova (koga, npr. grad općina i sl.) OPĆINA VLADISLAVCI, kao inicijatora javnih radova, raspisuje
NATJEČAJ ili OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Pomoć zajednici“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj vrijedi do: 23.3.2016. Prijave na natječaj dostavljaju se: pisana zamolba na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci ili osobno na adresu: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci

Natječaj javni radovi_2016

Objavljeno: 21. ožujka 2016.

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vladislavci.

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vladislavci. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:
k.č.br. 631 u k.o. Vladislavci, oranica,
površine 0,6431 ha, tržišna cijena iznosi 21.093,68 kn.
Zahtjev se dostavlja na adresu: Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: „Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vladislavci – za k.č.br. 631 u k.o. Vladislavci“.

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu Vladislavci

Objavljeno: 18. ožujka 2016.

Projekt trajnog informiranja i educiranja pučanstva

Što napraviti kako bi komaraca u VAŠEM dvorištu bilo manje?

Auto skica

Objavljeno: 11. ožujka 2016.

Natječaj za dodjelu stipendija Općine Vladislavci za proračunsku godinu 2016.

Rok za podnošenje zamolbi je 8 dana od dana objave poziva na web stranici Općine Vladislavci – www.opcina-vladislavci.hr (zadnji dan za dostavu zamolbi s prilozima je 18. ožujka 2016.).
Zamolbe s prilozima dostavljaju se na adresu: Općina Vladislavci, Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci.

Natjecaj za stipendiju 2016

Objavljeno: 10. ožujka 2016.