Javni natječaj za prodaju oranice na kčbr. 195. k. o. Vladislavci

Raspisuje se javni natječaj za prodaju oranice na kčbr. 195. k. o. Vladislavci koja se nakon parcelacije prodaje u slijedećim dijelovima:
-kčbr. 195/1 – 500 m2, kčbr. 195/2 – 530 m2, kčbr. 195/3 – 491 m2, kčbr. 195/4 – 570 m2, kčbr. 195/5 – 657 m2, kčbr. 195/6 – 694 m2, kčbr. 195/7 – 541 m2, kčbr. 195/8 – 461 m2 i kčbr. 195/9 – 414 m2.
Ponude/zajedničke ponude se predaju u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ, ZA NATJEČAJ – ZA PRODAJU ORANICE NA KČBR. 195/(navesti dio oranice za koji se podnosi prijava) na adresu Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci
Rok za dostavu ponuda je 27. studeni 2015. godine u 12:00 sati kada će tročlano Povjerenstvo javno otvarati dospjele ponude.

Javni natječaj za prodaju oranice

Objavljeno: 27. listopada 2015.

Poziv za dostavu ponude – izrada projektne dokumentacije za građenje reciklažnog dvorišta

Opis predmeta nabave:
Izrada projektne dokumentacije za građenje reciklažnog dvorišta na kč. br. 921 i 92/2 u k. o. Dopsin Projektno – tehnička dokumentacija obuhvaća izradu idejnog rješenja za prikupljanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja te izradu glavnih projekata i elaborata neophodnih za ishođenje građevinske dozvole.
Ponude se predaju neposredno ili poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na : Općina Vladislavci: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci

Poziv za dostavu ponuda za reciklažno dvorište

Objavljeno: 29. rujna 2015.

Općina Vladislavci poziva sve mještane i pravne osobe da prijave svoje projektne ideje i razvojne projekte u svrhu izrade Strategije razvoja Općine Vladislavci 2015. – 2020. godine

Javni poziv na radionicu pod nazivom "Strateški razvojni program Općine Vladislavci

Općina Vladislavci poziva sve zainteresirane mještane, tvrtke, obrte, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge, udruge, javne ustanove i institucije da prijave svoje projektne ideje i razvojne projekte koje mogu doprinijeti gospodarskom, društvenom i infrastrukturnom razvoju, te podizanju kvalitete života stanovnika na području Općine Vladislavci…

Obrazac za prikupljanje projektnih ideja – Općina Vladislavci

Objavljeno: 29. rujna 2015.

Javni poziv za sufinaciranje udžbenika

Osječko-baranjska županija objavljuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje školskih udžbenika za 2015./2016. školsku godinu. Javni poziv se objavljuje na web stranici Županije: www.obz.hr, te se dostavlja svim osnovnim i srednjim školama, jedinicama lokalne samouprave te područnim centrima za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije.
Zahtjev se, s odgovarajućom dokumentacijom, podnosi isključivo u školi u koju je učenik upisan.

Javni poziv za sufinaciranje udžbenika

Objavljeno: 26. rujna 2015.

Obavijest za udruge

U tijeku su pripreme za izradu Proračuna Općine Vladislavci za 2016. godinu. Molimo Vas da nam dostavite svoj program rada i Financijski plan za 2016. g. s projekcijama za 2017. i 2018. g
Općina Vladislavci: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci

Poziv za udruge

Objavljeno: 24. rujna 2015.

Natječaj za stručno osposobljavanje za ekonimist/ekonomistica

Poslodavac: Općina Vladislavci. Natječaj vrijedi od 9.9.2015 do 17.9.2015.
Kontakt: pismena zamolba: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci

Natječaj

Objavljeno: 9. rujna 2015.

Javni poziv za sufinanciranje analize tla na području Općine Vladislavci u 2015. godini

PREDMET JAVNOG POZIVA:
Sufinanciranje analize tla u 2015. godini obuhvaća pokrivanje dijela troškova analize tla do 80%. Maksimalan broj uzoraka koji će se sufinancirati po jednom korisniku može biti 5 uzoraka analize.

Javni poziv analiza tla

Objavljeno: 25. kolovoza 2015.

Čestitamo 05.kolovoza Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Čestitamo 05.kolovoza Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Objavljeno: 5. kolovoza 2015.

U sklopu vladislavcačkog Doma zdravlja otvorena ljekarna

U Vladislavcima je otvorena ljekarna u prostorima tamošnjeg novog Doma Zdravlja pa je sada poboljšana zdravstvena usluga za mještane Vladislavaca, Dopsina i Hrastina. Osječko-baranjski župan, dr. sc. Vladimir Šišljagić posjetio je ljekarnu zajedno s načelnikom Općine Vladislavci Marjanom Tomasom, koji je kazao kako prvi put mještani imaju ljekarnu i više ne moraju po lijekove odlaziti u susjedne općine ili Osijek. Podsjetili su se na svečanosti otvorenja kako je prije četiri godine Županija sagradila Dom zdravlja u Vladislavcima vrijednosti 2,5 milijuna kuna te je već tada predviđen i prostor buduće ljekarne.

Više informacija…

Objavljeno: 2. lipnja 2015.