Jeseni u Hrastinu održane u obnovljenom Domu kulture

Svečano je u subotu otvoren uređeni Dom kulture u Hrastinu, obnovljen s pomoću sredstava za energetsku učinkovitost Fonda za zaštitu okoliša, Osječko-baranjske županije i Općine Vladislavci. To je, istaknuo je općinski načelnik Marjan Tomas, prva etapa obnove tog objekta, dok će u drugoj biti uređeni sanitarni i kuhinjski čvor te odrađeni dodatni radovi. Svečanosti je u prepunom Domu kulture nazočio i osječko-baranjski župan, dr. Vladimir Šišljagić.

Objavljeno: 11. studenoga 2015.

Javni poziv na radionicu pod nazivom “Strateški razvojni program Općine Vladislavci

Poštovani mještani općine, ovom prilikom vam objavljujemo pregled prepoznatih snaga, slabosti, prilika i prijetnji za područje općine. Ove informacije su nam ključ u izradi našeg strateškog razvojnog dokumenta te molimo da sve dodatne komentare pošaljete na općinski mail.

SWOT Vladislavci za pregled i objavu

Prioriteti i mjere – Općina Vladislavci

Objavljeno: 6. studenoga 2015.

Javni poziv na radionicu pod nazivom “Strateški razvojni program Općine Vladislavci

Javni poziv na radionicu pod nazivom "Strateški razvojni program Općine Vladislavci

Općina Vladislavci je započela s izradom Strateškog razvojnog programa Općine Vladislavci za razdoblje 2015. – 2020. Kako bi mogli aplicirati projekte na mjere Ruralnog razvoja, ali i stvoriti sve predispozicije za rast i razvoj općine pozivamo sve građane, poduzetnike, obrtnike, OPG-ove, udruge i ostale zainteresirane da sudjeluju na tematskoj radionici pod nazivom “Strateški razvojni program općine Vladislavci” koja će se održati dana 04. studenog u 19 sati u prostorijama Društvenog doma u Vladislavcima. Na radionici će svi imati mogućnosti iznijeti svoje projektne prijedloge ukoliko to do sada nisu učinili putem objavljenih obrazaca….

Obrazac za prikupljanje projektnih ideja – Općina Vladislavci

Objavljeno: 31. listopada 2015.

Poziv mještanima Općine Vladislavci

Pozivaju se mještani Općine Vladislavci da dostave svoje prijedloge za Proračun Općine Vladislavci za 2016. godinu. Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije do 10. studenog 2015. godine u Jedinstveni upravni odjel Općine Vladislavci

Poziv

Objavljeno: 31. listopada 2015.

Javni natječaj za prodaju oranice na kčbr. 195. k. o. Vladislavci

Raspisuje se javni natječaj za prodaju oranice na kčbr. 195. k. o. Vladislavci koja se nakon parcelacije prodaje u slijedećim dijelovima:
-kčbr. 195/1 – 500 m2, kčbr. 195/2 – 530 m2, kčbr. 195/3 – 491 m2, kčbr. 195/4 – 570 m2, kčbr. 195/5 – 657 m2, kčbr. 195/6 – 694 m2, kčbr. 195/7 – 541 m2, kčbr. 195/8 – 461 m2 i kčbr. 195/9 – 414 m2.
Ponude/zajedničke ponude se predaju u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ, ZA NATJEČAJ – ZA PRODAJU ORANICE NA KČBR. 195/(navesti dio oranice za koji se podnosi prijava) na adresu Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci
Rok za dostavu ponuda je 27. studeni 2015. godine u 12:00 sati kada će tročlano Povjerenstvo javno otvarati dospjele ponude.

Javni natječaj za prodaju oranice

Objavljeno: 27. listopada 2015.

Poziv za dostavu ponude – izrada projektne dokumentacije za građenje reciklažnog dvorišta

Opis predmeta nabave:
Izrada projektne dokumentacije za građenje reciklažnog dvorišta na kč. br. 921 i 92/2 u k. o. Dopsin Projektno – tehnička dokumentacija obuhvaća izradu idejnog rješenja za prikupljanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja te izradu glavnih projekata i elaborata neophodnih za ishođenje građevinske dozvole.
Ponude se predaju neposredno ili poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na : Općina Vladislavci: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci

Poziv za dostavu ponuda za reciklažno dvorište

Objavljeno: 29. rujna 2015.

Općina Vladislavci poziva sve mještane i pravne osobe da prijave svoje projektne ideje i razvojne projekte u svrhu izrade Strategije razvoja Općine Vladislavci 2015. – 2020. godine

Javni poziv na radionicu pod nazivom "Strateški razvojni program Općine Vladislavci

Općina Vladislavci poziva sve zainteresirane mještane, tvrtke, obrte, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge, udruge, javne ustanove i institucije da prijave svoje projektne ideje i razvojne projekte koje mogu doprinijeti gospodarskom, društvenom i infrastrukturnom razvoju, te podizanju kvalitete života stanovnika na području Općine Vladislavci…

Obrazac za prikupljanje projektnih ideja – Općina Vladislavci

Objavljeno: 29. rujna 2015.

Javni poziv za sufinaciranje udžbenika

Osječko-baranjska županija objavljuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje školskih udžbenika za 2015./2016. školsku godinu. Javni poziv se objavljuje na web stranici Županije: www.obz.hr, te se dostavlja svim osnovnim i srednjim školama, jedinicama lokalne samouprave te područnim centrima za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije.
Zahtjev se, s odgovarajućom dokumentacijom, podnosi isključivo u školi u koju je učenik upisan.

Javni poziv za sufinaciranje udžbenika

Objavljeno: 26. rujna 2015.

Obavijest za udruge

U tijeku su pripreme za izradu Proračuna Općine Vladislavci za 2016. godinu. Molimo Vas da nam dostavite svoj program rada i Financijski plan za 2016. g. s projekcijama za 2017. i 2018. g
Općina Vladislavci: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci

Poziv za udruge

Objavljeno: 24. rujna 2015.

Natječaj za stručno osposobljavanje za ekonimist/ekonomistica

Poslodavac: Općina Vladislavci. Natječaj vrijedi od 9.9.2015 do 17.9.2015.
Kontakt: pismena zamolba: Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci

Natječaj

Objavljeno: 9. rujna 2015.