Javna nabava

Transparentna javna nabava

Poštivajući osnovna načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, Općina Vladislavci posjeduje certifikat “Transparentna javna nabava”.

više informacija


 

2018. godina

Odluka o pokretanju jednostavne nabave N 6-18 – objavljeno 20.2.2018.g.
Odluka o pokretanju jednostavne nabave N 5-18 – objavljeno 19.2.2018.g.
Zaključak o prihvaćanju prijedloga za sklapanje ugovora u postupku jednostavne nabave N 4-18 – objavljeno 16.2.2018.g.
Zapisnik o pregledu, ocjeni, rangiranju i odabiru ponude N 4-18 – objavljeno 16.2.2018.g.
Odluka o pokretanju jednostavne nabave 4 za 2018. – objavljeno 5.2.2018.g.
Zaključak o prihvaćanju prijedloga za sklapanje ugovora u postupku jednostavne nabave N 3-18
Zapisnik o pregledu, ocjeni, rangiranju i odabiru ponude N 3-18
Odluka o pokretanju jednostavne nabave 3 za 2018. – objavljeno 31.1.2018.g.
Zaključak o prihvaćanju prijedloga za sklapanje ugovora u postupku jednostavne nabave N 2-18 – objavljeno 1.2.2018.g.
Zapisnik o pregledu, ocjeni, rangiranju i odabiru ponude N 2-18 – objavljeno 31.1.2018.g.
Zapisnik o postupku otvaranja ponuda N 2-18 – objavljeno 31.1.2018.g.
Odluka o pokretanju jednostavne nabave 2 za 2018. – objavljeno 22.1.2018.g.
Zaključak o prihvaćanju N 1-18 izrada II. izmjena i dopuna PPUO Vladislavci – objavljeno 31.1.2018.g.
Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni, rangiranju i odabiru N 1-18 – objavljeno 29.1.2018.g.
Odluka o pokretanju jednostavne nabave 1 za 2018. – objavljeno 19.1.2018.g.
Plan nabave Općine Vladislavci za 2018. godinu

2017. godina

V. izmjene plana nabave za 2017. – objavljeno 22.12.2017.g.
Registar ugovora za 2017. godinu
Registar ugovora bagatelne nabave 2017. godinu
Registar narudžbenica za 2017. godinu
Pravilnik o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja
Odluka o početku postupka jednostavne nabave zimsko održavanje cesta 17 za 2017. – objavljeno 17.11.2017.g.
Zapisnik 17 – zimsko održavanje cesta – objavljeno 24.11.2017.g.
Zaključak o prihvaćanju za zimsko održavanje cesta – objavljeno 27.11.2017.g.
Odluka o pokretanju jednostavne nabave 16 za 2017. – objavljeno 10.10.2017.g.
Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni, rangiranju i odabiru N 16-17 – objavljeno 17.10.2017.g.
Zaključak o prihvaćanju prijedloga za sklapanje ugovora N 16-17 – objavljeno 18.10.2017.g.
Odluka o pokretanju jednostavne nabave 15 za 2017.
Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni, rangiranju i odabiru N 15-17 – objavljeno 17.10.2017.g.
Zaključak o prihvaćanju prijedloga za sklapanje ugovora N 15-17 – objavljeno 18.10.2017.g.
Odluka o pokretanju jednostavne nabave 14 za 2017.
Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni, rangiranju i odabiru N 14-17 – objavljeno 17.10.2017.g.
Zaključak o prihvaćanju prijedloga za sklapanje ugovora N 14-17 – objavljeno 18.10.2017.g.
Odluka o pokretanju jednostavne nabave 13 za 2017.
Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni, rangiranju i odabiru N 13-17
Zaključak o prihvaćanju prijedloga za sklapanje ugovora N 13-17 – objavljeno 10.10.2017.g.
Odluka o pokretanju jednostavne nabave 12 za 2017.
Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni, rangiranju i odabiru N 12-17
Zaključak o prihvaćanju prijedloga za izdavanje narudžbenice javna nabava N 12-17 – objavljeno 9.10.2017.g.
Odluka o pokretanju jednostavne nabave 11 za 2017.
Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni i poništenju N 11-17
Odluka o pokretanju bagatelne nabave 10 za 2017.
Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni, rangiranju i odabiru N 10-17
Odluka o pokretanju bagatelne nabave 9 za 2017.
Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni rangiranju i odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni, rangiranju i odabiru N 8-17
Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni, rangiranju i odabiru N 7-17
Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni, rangiranju i odabiru N 6-17
Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni, rangiranju i odabiru N 5-17
Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni, rangiranju i odabiru N 4-17
Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni, rangiranju i odabiru N 3-17
Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni, rangiranju i odabiru N 2-17
Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni, rangiranju i odabiru N 1-17
Odluka o pokretanju bagatelne nabave od 1 do 8 za 2017.
IV. izmjene plana nabave za 2017.
III. Izmjene i dopune plana nabave za 2017.g.
II. Izmjene i dopune plana nabave za 2017.g.
I. izmjene i dopune plana nabave za 2017.g.
Plan javne nabave za 2017. godinu

2016. godina

Registar ugovora za 2016.g.
Registar ugovora bagatelne nabave za 2016.g.
Registar narudžbenica za 2016.g.
Plan javne nabave za 2017. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave radova, roba i usluga Općine Vladislavci za 2016
II. Izmjene i dopune Plana nabave radova, roba i usluga Općine Vladislavci za 2016
Odluka o pokretanju bagatelne nabave 2016.
Javna nabava dokumenti 2016.

2015. godina

Plan javne nabave za 2015. godinu
I.Izmjene i dopune plana javne nabave za 2015. godinu
II. Izmjene i dopune plana javne nabave za 2015. godinu
III. Izmjene i dopune plana javne nabave za 2015. godinu
Popis sklopljenih ugovora za bagatelnu nabavu za 2015. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2015. godinu
Registar narudžbenica bagatelne nabave za 2015. godinu
Registar sklopoljenih ugovora za 2015. godinu
Odluka o pokretanju bagatelne nabave 2015.
Javna nabava dokumenati za 2015.

2014. godina

Pravilnik o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti
Plan javne nabave za 2014. godinu
I. Rebalans plana javne nabave za 2014
II. Rebalans plana javne nabave za 2014
Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni rangiranju i odabiru
Popis sklopljenih ugovora za bagatelnu nabavu za 2014. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2014. godinu
Poziv na nadmetanje
Oduka o pokretanju bagatelne nabave 2014.
Javna nabava dokumenti za 2014.

2013. godina

Plan javne nabave za 2013. godinu
Izmjene i dopune plana javne nabave za 2013. godinu
Popis sklopljenih ugovora za bagatelnu nabavu za 2013. godinuI