Natječaji

2018. godina

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Vladislavci na uporabu udrugama – objavljeno 21.2.2018.g.
JAVNI POZIV za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – objavljeno 19.2.2018.g. JAVNI POZIV za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – objavljeno 19.2.2018.g.
Natječaj Općina Vladislavci Projekt Zaželi – objavljeno 9.2.2018.g.
Izjava Općina Vladislavci Projekt Zaželi – objavljeno 9.2.2018.g.
Odluka o dodjeli studentskih stipednija za 2018. godinu
Lista kandidata za dodjelu studentskih stipendija Općine Vladislavci za proračunsku 2018. g.
Odluka o produženju roka za prijavu na natječaj za stipendije
Natječaj za stipendiju 2018.g. – objavljeno 19.1.2018.g.
Natječaj za financiranje za udruge
ODLUKU o poništenju Javnog poziva za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Vladislavci – objavljeno 18.1.2018.g.
JAVNI NATJEČAJ za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Vladislavci na uporabu udrugama
Upute i obrasci javnog natječaja za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Vladislavci na uporabu udrugama
Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Vladislavci na uporabu udrugama

2017. godina

Godišnji plan raspisivanja natječaja 2018.g.
Natječaj stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – objavljeno 28.12.2018.g.
Obrazac za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2017. godinu iz proračuna Općine Vladislavci
Obrazac za financijsko izvješće
Obavijest o namjeri davanja koncesije za javno dobro ili usluge Ispod EU praga – objavljeno 15.11.2017.g.
Općina Vladislavci – dokumentacija za nadmetanje u postupku davanja koncesije za prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada – objavljeno 15.11.2017.g.
Natječaj za prijavu projekata i i institucionalnu podršku udrugama za 2017. godinu iz proračuna Općine Vladislavci – objavljeno 26.10.2017.g.
JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u naselju Vladislavci – objavljeno 12.10.2017.g.
OBRAZAC za zakup poslvonog prostora na k.č.br. 56, k.o. Vladislavci
IZJAVA za zakup poslvonog prostora na k.č.br. 56, k.o. Vladislavci
Javni poziv za uvid u spis predmeta
Izvješće o provedenom postupku (uključujući rang-listu) Natječaj – stručni suradnik za upravne i pavne poslove Općine Vladislavci
ZAPISNIK – intervju – stručni suradnik za upravne i pravne poslove
REZULTATI – pismeni i raspored održavanja intervjua – stručni suradnik za upravne i pravne poslove
OGLAS – stručni suradnik za upravne i pravne poslove
PODACI VEZANI UZ OGLAS – stručni suradnik za upravne i pravne poslove
POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata – stručni suradnik za upravne i pravne poslove
NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2017. godinu iz proračuna Općine Vladislavci
REZULTATI – pismeni i raspored održavanja intervjua – pročelnik JUO Općine Vladislavci
ZAPISNIK – intervju – pročelnik JUO Općine Vladislavci
Izvješće o provedenom postupku (uključujući rang-listu) Natječaj – pročelnik JUO Općine Vladislavci
POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata – pročelnik JUO Općine Vladislavci
LISTA KANDIDATA – pročelnik JUO Općine Vladislavci
NATJEČAJ – pročelnik JUO Općine Vladislavci
PODACI VEZANI UZ NATJEČAJ – pročelnik JOU Općine Vladislavci
Komunalni radnik/radnica
Natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Vladislavci za proračunsku godinu 2017. – Objavljen 22.3.2017.
Odluka o dodjeli stipendija za 2017.g.
Odluka o poništenju natječaja za dodjelu studentskih stipendija Općine Vladislavci za proračunsku godinu 2017.
Natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Vladislavci za proračunsku godinu 2017.
Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2017. godinu iz proračuna Općine Vladislavci
Prijedlog odluke o odobravanju sredstava za natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2017. godinu iz Proračuna Općine Vladislavci
Odluka o odobravanju sredstava za natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2017. godinu iz Proračuna Općine Vladislavci
Izmjene i dopune godišnjeg plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2017. godini iz proračuna Općine Vladislavci
Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2017. godini iz proračuna Općine Vladislavci

2016. godina

Natječaj za posao SOR: Administrativni referent/ referentica u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vladislavci
Natječaj za posao SOR: Viši/a stručni/a suradnik/ica za upravno-pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vladislavci
Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vladislavci
Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u naselju Dopsin
Zapisnik o otvaranju pristiglih ponuda za zakup poslovnog prostora u naselju Dopsin u vlasništvu Općine Vladislavci
Odluka o izboru najpovoljnije ponude na Javno natječaju za zakup poslovnog prostora u naselju Dopsin
Prijedlog odluke o odobravanju sredstava za natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2016. godinu iz Proračuna Općine Vladislavci
Obavijest udrugama s područja Općine Vladislavci
Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2016. godinu iz proračuna Općine Vladislavci
Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2016. godini iz proračuna Općine Vladislavci
Odluka o poništenju natječaja za posao SOR: iši/a stručni/a suradnik/ica za upravno-pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vladislavci
Natječaj za posao SOR: Viši/a stručni/a suradnik/ica za upravno-pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vladislavci
Javni poziv za prijavu kandidata za zapošljavanje u programu Radom za zajednicu i sebe
Javni radovi – Pomoćni radnik/radnica u kući 23.3.2016.
Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu
Natječaj za dodjelu stipendija Općine Vladislavci za proračunsku godinu 2016.
Poziv za dostavu ponude – Opskrba električnom energijom
Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje građevinske dozvole za dionicu ceste cca 700 m u Hrastinu N2/16

2015. godina

Poziv za dostavu ponude: Građevinsko – obrtnički radovi na Društvenom domu u Dopsinu N16/15
Javni natječaj za prodaju oranice na kčbr. 195. k. o. Vladislavci
Poziv za dostavu ponude – izrada projektne dokumentacije za građenje reciklažnog dvorišta
Stručno osposobljavanje za: Ekonomist/ekonomistica
Stručno osposobljavanje za: Administrativni-a referent-ica
Stručno osposobljavanje za: Viši/a stručni/a suradnik/ca za financije
Dokumentacija za nadmetanje u otvorenom postupk javne nabave male vrijednosti: Poboljšanje energetske efikasnosti Općinske zgrade u Vladislavcima
Obavijest natječaja: Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za energetsku obnovu obiteljskih kuća
Obavijest natječaja: Radno mjesto: administrativni referent/ica
Rješenje natječaja: Radno mjesto: administrativni referent/ica
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
Javni radovi -Radom za zajednicu i sebe- “Moja rijeka Vuka” 15.4.2015.
Zahtjev za dostavu ponude za sustavnu deratizaciju
Stručno osposobljavanje za inženjera elektrotehnike
Zahtjev za dostavu ponude – izrada Akcijskog plana
Zahtjev za dostavu ponude – opskrba električnom energijom
Zapisnik o otvaranju,pregledu, ocjeni, rangiranju i odabiru N 2/14
Javni radovi -Radom za zajednicu i sebe- “Niste sami uz nas”
Javni radovi -Radom za zajednicu i sebe- “Moja rijeka Vuka”
Natječaj za dodjelu stipendija Općine Vladislavci za proračunsku godinu 2015.e

2014. godina

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta
Javni natječaj za zakup poslovnog prostora
Obavijest o namjeri davanja koncesije
Dokumentacija za nadmetanje u postupku davanja koncesije
Natječaj za stipendiju 2014.godine
Pravilnik o dodjeli stipendija
Odluka o dodjeli stipendija za 2014. godinu
Javni natječaj za zakup krovnih površina Općine Vladislavci
Obrazac ponude za zakup krovnih površina