Poziv na testiranje

Poziv na testiranje kandidata koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu i  ispunjavaju formalne uvjete prijave na Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta UP.02.1.1.05.0219, „ZAŽELI pomoć u kući – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada„ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., na radno mjesto „Pomoćnica u kući – potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“, na testiranje putem intervjua.

Objavljeno: 4. travnja 2019.

Objava biračima vezana za raspisivanje izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Objavljeno: 4. travnja 2019.

Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Objavljeno: 28. ožujka 2019.
Veličina slova
Kontrast