Hrastin

Hrastin je 18 kilometara jugozapadno od Osijeka na lijevoj obali rijeke Vuke i pripada Općini Vladislavci. Selo ima 350 stanovnika većinom hrvata i mađara te bavi se poljoprivredom. Pučanstvo sela je nastalo od više okolnih naselja, mada su starosjedioci vjerojatno ovdje već od dolaska mađara u Karpatsku nizinu. Sami sebe smatraju potomcima plemena Botond. Govore veoma unikatan dijalekt mađarskog jezika. Ovdašnje pučanstvo je približno 1546 godine za vrijeme Reformacije primilo reformiranu vjeru. Prva župa i škola bila je u starom Hrastinu, pa privremeno neko vrijeme u Koprivni. U današnjem Hrastinu župa je osnovana 1714. godine kada su se mnogi doselili u naše selo. Prvi učitelj bio je Pazsar Janos, a od 1768. godine stigao je i prvi školovani učitelj. Nastava se odvijala na mađarskom jeziku sve do 1929. godine. Od tada do 1945. godine nije bilo nastave na materinjem mađarskom jeziku. Tako je sve išlo do sedamdesetih godina kada je zatvorena mađarska škola, pa su djeca imala mogućnost na njegovanje mađarskog jezika, što je i danas tako u obližnjoj centralnoj školi u Vladislavcima. Za vrijeme domovinskog rata pučanstvo je mnogo patilo, ali su herojski branili svoja ognjišta.