Izjava o pristupačnosti

Korisno za posjetitelje

Sukladno članku 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/19) Općina Vladislavci objavljuje

Izjavu o pristupačnosti

Općenito

Kao jedinica lokalne samouprave, Općina Vladislavci je obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu www.opcina-vladislavci.hr/.

Općina Vladislavci je uložila značajne resurse kako bi osigurala da je njena mrežna stranica u najvećoj mogućoj mjeri prilagođena da osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

Pristupačnost na mrežnoj stranici www.opcina-vladislavci.hr dodatno je osigurana i programskim dodatkom o pristupačnosti web mjesta »Accessibility helper«. Ovaj dodatak omogućava mrežnom mjestu www.opcina-vladislavci.hr da poboljša svoju usklađenost sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines), te Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019).

Izbornik pristupačnosti na mrežnoj stranici www.opcina-vladislavci.hr može se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u kutu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak da se izbornik pristupačnosti potpuno učita.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

Uz Izbornik pristupačnosti prilikom kreiranja i objave sadržaja, kada god je to moguće i tehnološki izvedivo, vodimo brigu o tome da je on pristupačan osobama s invaliditetom, starijim osobama i/ili osobama sa smanjenim sposobnostima na način da su zadovoljeni kriteriji propisani (WCAG 2.0, Web Content Accessibility Guidelines)

Status usklađenosti

Mrežna stranica www.opcina-vladislavci.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 • krajnjem korisniku nije omogućeno potpuno korištenje svih sadržaja mrežne stranice s elementima HTML5
 • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
 • ne postoji mogućnost uključivanja fonta za osobe s disleksijom
 • kontrast teksta, tekstualnih okvira i slika nije usklađen u odnosu na pozadinu stranice
 • nisu jasno označeni bljeskajući elementi web stranice
 • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
 • jedan dio izbornika se aktivira prelaskom miša
 • kretanje tipkovnicom unutar web stranice djelomično je omogućeno
 • sve objavljene fotografije nemaju prikladan opis
 • za sve naslove se ne koriste <h> elementi, a za odlomke <p> tekst elementi
 • svi tekstovi nisu poravnani na lijevoj margini
 • audio i video sadržajima nedostaju titlovi.

Za sve navedene neusklađenosti Općina Vladislavci se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona, te pod točkama 3 i 7, vezano za objavljene datoteke u PDF formatu, te audio i video zapise, a koji su objavljeni prije 23. rujna 2018. godine, Općina Vladislavci kvalificira ih kao arhivu te su oni izuzeti od primjene Zakona.

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Vladislavci nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice www.opcina-vladislavci implementirat će  preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u korištenju naše mrežne stranice www.opcina-vladislavci.hr, ukoliko do nekih informacije ne možete doći zbog toga što su objavljene u nepristupačnom obliku ili želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas na sljedeći način: , tajnik.opcina.vladislavci@gmail.com , 031/391-007 Službenica za informiranje Općine Vladislavci: Paulina Pranjić

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje:

Povjerenik za informiranje

Trg žrtava fašizma 3

1000 Zagreb

Tel: 01 2099 120

E-mail: ppi@pristupinfo.hr

www.pristupinfo.hr

U Vladislavcima, 21. rujna 2020.  godine

Promjena veličine fonta
Kontrast