Odluka o poništenju Javnog poziva za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Vladislavci

Odluka

Objavljeno: 18. siječnja 2018.