Osnovna škola Mate Lovraka

Današnja škola izgrađena je 1978. godine. Prije toga, stara škola u Vladislavcima nalazila se u prednjem dijelu dvorišta te je imala dvije područne škole: Dopsin i Hrastin. Izgradnjom nove škole u Vladislavcima, područne škole su ukinute, a ukupan je broj djece te 1978. godine u školi bio 325 ( 12 razrednih odjela). Tadašnji je naziv škole bio „Milica Križan “, sve do 1992./93. godine kada je naziv promijenjen u Osnovnu školu Mate Lovraka. Površina zgrade: unutrašnji prostor – 1 780 m² i vanjski prostor – 16 300 m² s igralištima za rukomet, košarku i odbojku. Oko škole je veliko školsko dvorište, dvorana za tjelesno-zdravstvenu kulturu te oranica površine 2 600 m².