Proračun općine

2021. godina

Obrazloženje 4. Izmjena i dopuna proraučna Općine Vladislavci za 2021. godinu
Odluka o 4. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021.g.
Prijedlog Proračuna za 2022. g. I Projekcija za 2023. i 2024. g. – objavljeno 12.11.2021.
Prijedlog Obrazloženja Proračuna za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024.g. – objavljeno 12.11.2021.
OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2021. – objavljeno 25.10.2021.
3. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA ZA 2021. GODINU – objavljeno 25.10.2021.
Bilješke uz Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2021. do 30.9.2021.g. – objavljeno 13.10.2021.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2021. – 30. rujan 2021. – objavljeno 13.10.2021.
Poziv građanima – prijedlozi za proračun – objavljeno 1.10.2021.
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VLADISLAVCI ZA 2021. g. – objavljeno 16.9.2021.
ODLUKA O 2. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA ZA 2021. godinu – objavljeno 24.8.2021.
OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2021. godinu – objavljeno 24.8.2021.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2021. do 30.6.2021.g. – objavljeno 13.7.2021.
Bilješke uz Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2021. do 30.6.2021.g. – objavljeno 13.7.2021.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2021. do 30.6.2021.g. – konsolidirani – objavljeno 13.7.2021.
Bilješke uz Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2021. do 30.6.2021.g. – konsolidirane – objavljeno 13.7.2021.
Biljeske uz Izvjestaj proracuna, proracunskih i izvanproracunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2021. do 31.3.2021.g. – objavljeno 12.4.2021.
Izvjestaji proracuna, proracunskih i izvanproracunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2021. do 31.3.2021.g. – objavljeno 12.4.2021.
Godisnji izvjestaj o izvršenju za 2020. – objavljeno 1.4.2021.
Odluka o rasporedu rezultata za 2020.g. – objavljeno 1.4.2021.
ODLUKA O 1. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORACUNA ZA 2021.G. – objavljeno 17.3.2021.
Obrazlozenje I. Izmjena i dopuna Proracuna za 2021.g. – objavljeno 17.3.2021.
Izvjestaji proracuna, proracunskih i izvanproracunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020. – objavljeno 15.2.2021.
Biljeske-uz-financijske-izvjestaje-za-razdoblje-od-1.1.2020.-do-31.12.2020. – objavljeno 15.2.2021.
Izvjestaji proracuna, proracunskih i izvanproracunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020. – konsolidirani – objavljeno 15.2.2021.
Biljeske-uz-financijske-izvjestaje-za-razdoblje-od-1.1.2020.-do-31.12.2020. – Konsolidirane – objavljeno 15.2.2021.
Proracun-u-malom-Opcine-Vladislavci-za-2021. godinu – objavljeno 22.12.2020
Proracun za 2021. i Projekcije za 2022. i 2023. godinu – objavljeno 22.12.2020
Obrazlozenje Proracuna za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023.g. – objavljeno 22.12.2020

2020. godina

Obrazlozenje 4. Izmjena i dopuna Proracuna za 2020.g. – objavljeno 4.1.2021.
Odluka o 4. Izmjenama i dopunama Proracuna Opcine Vladislavci za 2020.g. – objavljeno 4.1.2021.
Obrazlozenje prijedloga Proracuna za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023.g. – objavljeno 14.11.2020
Prijedlog Proracuna za 2021. i Projekcija za 2022. i 2023. godinu – objavljeno 14.11.2020
ODLUKA O 3. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORACUNA OPCINE VLADISLAVCI ZA 2020. G. – objavljeno 30.11.2020.
Obrazlozenje III. Izmjena i dopuna Proracuna za 2020.g. – objavljeno 30.11.2020.
Izvjestaji proracuna, proracunskih i izvanproracunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2020. do 30.9.2020. – objavljeno 15.10.2020.
Biljeske-uz-financijske-izvjestaje-za-razdoblje-od-1.1.2020.-do-30.9.2020. – objavljeno 15.10.2020.
poziv na dostavu prijedloga za proračun 2021. godine – objavljeno 1.10.2020.
Obrazlozenje II. Izmjena i dopuna Proracuna za 2020.g. – objavljeno 8.9.2020.
II. Izmjene i dopune Proracuna za 2020. g. – objavljeno 8.9.2020.
Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Opcine Vladislavci za 2020. g. – objavljeno 8.9.2020.
Biljeske-uz-financijske-izvjestaje-za-razdoblje-od-1.1.2020.-do-30.6.2020. – konsolidirane – objavljeno 10.7.2020.
Konsolidirani – Izvjestaji proracuna, proracunskih i izvanproracunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2020. do 30.6.2020. – objavljeno 10.7.2020.
Biljeske-uz-financijske-izvjestaje-za-razdoblje-od-1.1.2020.-do-30.6.2020. – objavljeno 10.7.2020.
Izvjestaji proracuna, proracunskih i izvanproracunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2020. do 30.6.2020. – objavljeno 10.7.2020.
Godišnji Izvještaj o Izvršenju Proračuna Općine Vladislavci za 2019. godinu – objavljeno 9.6.2020.
Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020.g. – objavljeno 22.5.2020.
I. Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu – objavljeno 22.5.2020.
Biljeske uz Izvjestaj prorasuna, prorasunskih i izvanprorasunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2020. do 31.3.2020.g. – objavljeno 11.5.2020.
IZVJESTAJI PRORACUNA, PRORACUNSKIH I IZVANPRORACUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 31.3.2020. GODINE – obajvljeno 11.5.2020.
Proračun u malom za 2020.g. – objavljeno 27.12.2019.
PRORAČUN ZA 2020. G I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022.G. – objavljeno 2.1.2020.

2019. godina

Prijedlog Proračuna Općine Vladislavci za 2020. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019. – objavljeno 17.2.2020.
Biljeske uz financijske izvjestaje za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019. – objavljeno 17.2.2020.
III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019. – objavljeno 2.1.2020.
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019.G. – objavljeno 3.12.2019.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2019. do 30.9.2019. – objavljeno 10.10.2019.
Izvještaji proračuna,proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1. do 30.9.2019. – objavljeno 10.10.2019.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju za 2019. – objavljeno 3.10.2019.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2019.-do-30.6.2019. – objavljeno 10.7.2019.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1. do 30.6.2019. – konsolidirani – objavljeno 10.7.2019.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1. do 30.6.2019. – objavljeno 10.7.2019.
I. Izmjene i dopune proračuna za 2019.g.
I. Izmjene i dopune proračuna za 2019.g.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vladislavci za 2018.g. – objavljeno 10.6.2019.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vladislavci za 2018.g. – objavljeno 10.6.2019.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2019. do 31.3.2019 – objavljeno 10.4.2019.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2019. do 31.3.2019. – objavljeno 10.4.2019.
Proračun za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. g.
Proračun u malom za 2019.g.

2018. godina

Bilješke uz financijska izvješća za 2018. godinu – objavljeno 15.2.2019.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018. – objavljeno 15.2.2019.
Prijedlog Proračuna za 2019. g. s projekcijama za 2020. i 2021.g. – objavljeno 19.11.2018.
IV. Izmjene i dopune proračuna za 2018.g.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2018. do 30.9.2018.
Devetomjesečni izvještaj
Prva Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Vladislavci za 2018.g.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vladisalvci
Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vladislavci za 2018.g.
poziv na dostavu prijedloga proračuna za 2019. godinu
III. Izmjene i dopune proračuna Općine Vladislavci za 2018.
III. Izmjene i dopune proračuna Općine Vladislavci za 2018.
II. Izmjene i dopune proračuna za 2018.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2018. do 30.6.2018. – objavljeno 10.7.2018.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30.lipnja 2018. godine – objavljeno 10.7.2018.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu
I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu
I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.-31.3.2018.g. – objavljeno 10.4.2018.
Bilješke uz financije izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.3.2018. – objavljeno 10.4.2018.
Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Vladislavci za 2018. godinu.
Plan proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu, te projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu.
Proračun za 2018. i Projekcije za 2019. i 2020. godinu – objavljeno 15.12.2017.
Proračun u malom za 2018. godinu – objavljeno 27.11.2018.g.

2017. godina

Bilješke uz financijska izvješća za 2017. godinu – objavljeno 15.2.2018.g.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine – objavljeno 15.2.2018.g.
Obrazac UDJ – obvezna bilješka o vlasničkim udjelima-neto imovina – objavljeno 15.2.2018.g.
Odluka o 2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu
Proračun za 2018. i Projecije Proračuna za 2019. i 2020. godinu – objavljeno 15.12.2017.g.
Devetomjesečni Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Bilješke uz financijske izvještaje
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Obrazloženje Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu
I. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu
Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017. – konsolidirane
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017. – konsolidirani
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2017.-31.03.2017.
Treća odluka o preraspodjeli sredstava u Proračuna Općine Vladislavci za 2017.godinu
Druga odluka o preraspodjeli sredstava u Proračuna Općine Vladislavci za 2017.godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračuna Općine Vladislavci za 2017.godinu
Obrazloženje Plana proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.
Obrazloženje Prijedloga Plana proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.
Proračun u malom Općine Vladislavci za 2017. godinu.

Programi

I. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.
I. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava od državnog poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu
I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.
Izmjene i dopune programa financiranja vatrogastva
Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi
Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu
Program financiranja javnih potreba u kulturi Općine Vladislavci za 2017. godinu
Program financiranja vatrogastva na području Općine Vladislavci za 2017. godinu
Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Vladislavci za 2017. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Vladislavci za 2017. godinu
Program korištenja sredstava od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije državnog polj. zemljišta
Program održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Vladislavci za 2017. godinu