Proračun općine

2019. godina

Prijedlog Proračuna Općine Vladislavci za 2020. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019. – objavljeno 17.2.2020.
Biljeske uz financijske izvjestaje za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019. – objavljeno 17.2.2020.
III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019. – objavljeno 2.1.2020.
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019.G. – objavljeno 3.12.2019.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2019. do 30.9.2019. – objavljeno 10.10.2019.
Izvještaji proračuna,proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1. do 30.9.2019. – objavljeno 10.10.2019.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju za 2019. – objavljeno 3.10.2019.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2019.-do-30.6.2019. – objavljeno 10.7.2019.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1. do 30.6.2019. – konsolidirani – objavljeno 10.7.2019.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1. do 30.6.2019. – objavljeno 10.7.2019.
I. Izmjene i dopune proračuna za 2019.g.
I. Izmjene i dopune proračuna za 2019.g.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vladislavci za 2018.g. – objavljeno 10.6.2019.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vladislavci za 2018.g. – objavljeno 10.6.2019.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2019. do 31.3.2019 – objavljeno 10.4.2019.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2019. do 31.3.2019. – objavljeno 10.4.2019.
Proračun za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. g.
Proračun u malom za 2019.g.

2018. godina

Bilješke uz financijska izvješća za 2018. godinu – objavljeno 15.2.2019.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018. – objavljeno 15.2.2019.
Prijedlog Proračuna za 2019. g. s projekcijama za 2020. i 2021.g. – objavljeno 19.11.2018.
IV. Izmjene i dopune proračuna za 2018.g.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2018. do 30.9.2018.
Devetomjesečni izvještaj
Prva Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Vladislavci za 2018.g.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vladisalvci
Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vladislavci za 2018.g.
poziv na dostavu prijedloga proračuna za 2019. godinu
III. Izmjene i dopune proračuna Općine Vladislavci za 2018.
III. Izmjene i dopune proračuna Općine Vladislavci za 2018.
II. Izmjene i dopune proračuna za 2018.
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2018. do 30.6.2018. – objavljeno 10.7.2018.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30.lipnja 2018. godine – objavljeno 10.7.2018.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu
I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu
I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.-31.3.2018.g. – objavljeno 10.4.2018.
Bilješke uz financije izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.3.2018. – objavljeno 10.4.2018.
Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Vladislavci za 2018. godinu.
Plan proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu, te projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu.
Proračun za 2018. i Projekcije za 2019. i 2020. godinu – objavljeno 15.12.2017.
Proračun u malom za 2018. godinu – objavljeno 27.11.2018.g.

2017. godina

Bilješke uz financijska izvješća za 2017. godinu – objavljeno 15.2.2018.g.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine – objavljeno 15.2.2018.g.
Obrazac UDJ – obvezna bilješka o vlasničkim udjelima-neto imovina – objavljeno 15.2.2018.g.
Odluka o 2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu
Proračun za 2018. i Projecije Proračuna za 2019. i 2020. godinu – objavljeno 15.12.2017.g.
Devetomjesečni Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Bilješke uz financijske izvještaje
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Obrazloženje Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu
I. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu
Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017. – konsolidirane
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017. – konsolidirani
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2017.-31.03.2017.
Treća odluka o preraspodjeli sredstava u Proračuna Općine Vladislavci za 2017.godinu
Druga odluka o preraspodjeli sredstava u Proračuna Općine Vladislavci za 2017.godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračuna Općine Vladislavci za 2017.godinu
Obrazloženje Plana proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.
Obrazloženje Prijedloga Plana proračuna Općine Vladislavci za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.
Proračun u malom Općine Vladislavci za 2017. godinu.

Programi

I. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.
I. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava od državnog poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu
I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.
Izmjene i dopune programa financiranja vatrogastva
Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi
Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu
Program financiranja javnih potreba u kulturi Općine Vladislavci za 2017. godinu
Program financiranja vatrogastva na području Općine Vladislavci za 2017. godinu
Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Vladislavci za 2017. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Vladislavci za 2017. godinu
Program korištenja sredstava od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije državnog polj. zemljišta
Program održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Vladislavci za 2017. godinu

Veličina slova
Kontrast