Reformirana kršćanska crkva

Reformirana župa je oduvjek bila centar društvenog života Hrastina, a i danas je tako. Na osnovu najnovijih podataka Crkvena općina ima 221 župljana. Hrastin je svake godine domaćin Ljetnog tabora djece i mladeži Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj. Ove godine bilo je 233 sudionika. Pored nedjeljnioh službi, molitvenih zajednica, biblijskog sata i vjeronauka crkva osigurava prostoriju za dječju igraonicu, zbor, dramsku sekciju i za sjednice Vijeća mađarke naconalne manjine Općine Vladislavci te međunaronog kulurnog Društva “Dozsa Gyorgy”. U župnom dvoru se nalazi i etnografski muzej koji je samo djelomično izložen zbog manjka prostora. Crkva je pod posebnom zaštitiom Ministarstva kulture, a drvenarija crkve je umjetničke vrijednosti.