JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova kupnje radnih bilježnica, radnih mapa i ostalog školskog pribora učenicima osnovne škole Mate Lovraka Vladislavci za školsku 2020./2021. godinu

Objavljeno: 29. lipnja 2020.

Javni poziv za prijavu kandidata za popisivače za Popis poljoprivrede 2020. i osnovne Informacije o prijavama i Popisu poljoprivrede 2020.

Radi nedovoljnog broja prijavljenih kandidata novi rok za prijavu je od 18. lipnja do 24. lipnja 2020.

Javni poziv bit će objavljen na web stranici www.dzs.hr (s linkom za prijavu) i na www.popispoljoprivrede.hr.

Objavljeno: 18. lipnja 2020.

Razminiranje i društveno-gospodarska integracija

Minska zagađenost predstavlja prijetnju sigurnosti ljudi i usporava, često i zaustavlja, postkonfliktni oporavak i razvoj. „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“ projekt je koji se provodi u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Naime, Švicarska konfederacija uspostavila je 2006. godine Financijski mehanizam švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije, koji je usmjeren na nove države članice EU, predstavlja izraz švicarske solidarnosti s Europom i ima za cilj smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti na području EU.

Za Republiku Hrvatsku, Švicarska je osigurala sredstva u iznosu od 326.5 milijuna kuna za niz projekata koji će se provoditi u razdoblju 2016. do 2024. godine. Projekt „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“ ukupne je vrijednosti 3.5 milijuna CHF, pri čemu je nacionalno sufinanciranje 533.404,40 CHF. U projektnu provedbu su uključeni Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i Ministarstvo unutarnjih poslova RH. Projektne aktivnosti provode se na području Republike Hrvatske koje je bilo najviše zahvaćeno stradavanjem u Domovinskom ratu.

Projekt se sastoji iz dvije cjeline koje su ujedno ključne sastavnice protuminskog djelovanja –humanitarno razminiranje i pomoć osobama stradalima od mina (neeksplodiranih ubojnih sredstava/eksplozivnih ostataka rata) te članovima njihovih užih obitelji. U tom smislu, nakon što se, kao preduvjet sigurnosti stanovništva na tom području, kroz prvu projektnu komponentu provelo razminiranje Kotar šume u Sisačko-moslavačkoj županiji, u drugoj, upravo pokrenutoj fazi započinje izrada i provedba Programa društveno-gospodarskog osnaživanja minskih stradalnika.

Program neće utjecati na prava do sada stečena na temelju statusa minske žrtve, već se njime utvrđuju aktualne psihološke i profesionalne potrebe minskih žrtava i članova njihovih užih obitelji. Program obuhvaća uspostavu jedinstvene baze podataka o stradalim osobama i analizu njihovih potreba na temelju „Upitnika o minskoj žrtvi“Anketni upitnik, koja će se provoditi na području cijele RH, posebnu pažnju će posvetiti podacima o društvenoj mreži i zdravstvenom statusu minskih žrtava, ograničenjima zbog fizičkih i/ili mentalnih poteškoća i bolova kao i subjektivnoj percepciji općeg zdravlja, procjeni stresa i načinima nošenja sa stresnim događajima, potrebi ili želji za dodatnim osposobljavanjem, stjecanjem novih vještina, prekvalifikacijom ili manjim ulaganjima u postojeće, odnosno pokretanje novih poslova i sl.

Detaljnom analizom anketnih rezultata identificirat će se čimbenici koji bi mogli pridonijeti poboljšanju kvalitete života i socioekonomskih uvjeta osoba žrtava mina i članova njihovih obitelji, a koji će poslužiti kao temelj za razvoj programa psihosocijalnog osnaživanja, povećanja zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada.

Ovaj projekt predstavlja daleko više od jedne zahtjevne i opasne tehničke aktivnosti poticanjem pojedinaca da aktivno sudjeluju u promišljanju i donošenju odluka o svom osobnom daljnjem razvoju, a time i razvoju svojih lokalnih zajednica.

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/nastavak-provedbe-projekta-razminiranje-i-drustveno-gospodarska-integracija/589

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/razminiranje-i-drustveno-gospodarska-integracija/2654

Objavljeno: 17. lipnja 2020.

Javni uvid na Nacrt prijedloga Javnog poziva za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Vladislavci za 2020. godinu

Više informacija

Objavljeno: 15. lipnja 2020.

Obavijest

„ Prvi samostalan i cjelovit Popis poljoprivrede proveden je od 1. do 15. lipnja 2003., dok su 2007., 2010., 2013. i 2016. provedena strukturna istraživanja poljoprivrednih gospodarstava na temelju uzorka.

Posljednji cjelovit i samostalan popis poljoprivrede prije toga proveden je 1960., dok je 1969. proveden popis metodom uzorka. Poljoprivredni posjedi bili su 1971., 1981., 1991. i 2001. obuhvaćeni popisom stanovništva.

U Republici Hrvatskoj provest će se Popis poljoprivrede u razdoblju od 14. rujna do 14. listopada 2020.

Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o popisu poljoprivrede 2020. objavljena je u NN 64/2020. od 29.5.2020. , link: Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o Popisu poljoprivrede 2020.

PRIJAVITE SE ZA POPISIVAČE !

Dana 8. 6. 2020.  kreće službena prijava za popisivače na  web stranici  Državnog zavoda za statistiku: www.popispoljoprivrede.hrPrijava traje od 8. lipnja do 15. lipnja 2020.

Edukacija popisivača u Osječko-baranjskoj županiji planirana je u više grupa, od  24. kolovoza do 12. rujna 2020. godine.

Na web stranici www.dzs.hr će biti objavljen javni poziv i link na prijavu na stranici  www.popispoljoprivrede.hr.

Prilikom prijave, svaki kandidat, osim osobnih podataka treba popuniti i on-line kratki stručni test o poljoprivredi. Kandidat može samo jednom popuniti prijavu i test.“

Objavljeno: 4. lipnja 2020.

Studija integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije i početak provedbe

PRODULJENJE ROKA: JAVNI POZIV

za sudjelovanje u mjerenju online reputacije i analize početnog stanja poslovanja i marketinga koje se provodi u svrhu izrade Studije integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije i početak provedbe

Osječko-baranjska županija je u ožujku 2020. godine pristupila izradi Studije integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije (u nastavku teksta: Studija). Studiju sufinancira Ministarstvo turizma temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini, a izrađuje se u suradnji s tvrtkom MICRO projekt d.o.o. iz Splita.

Svrha Studije je razviti standarde kvalitete za pružatelje usluga u turizmu s ciljem podizanja i jačanja kvalitete usluga u turizmu na području čitave Osječko-baranjske županije.

Kako bi se identificirale posebnosti Osječko-baranjske županije u početnim fazama izrade Studije tijekom svibnja 2020. godine provedeno je “nulto mjerenje” temeljeno na online anketnom upitniku putem kojeg su stanovnici i dionici u turizmu s područja Osječko-baranjske županije izrazili svoje mišljenje o trenutačnom stanju i prilikama za budući razvoj turizma na području županije.

U okviru sljedećeg koraka u definiranju standarda kvalitete i procesu izrade Studije pristupa se online mjerenju reputacije (prvi korak) i analizi početnog stanja poslovanja i marketinga gospodarskih subjekata (drugi korak) koji svoje usluge pružaju u sektoru turizma.

Online reputacija se definira kao javno mišljenje o destinaciji kreirano na informacijama koje dionici prezentiraju putem društvenih mreža. Online reputaciju kreiraju svi korisnici usluga koji su na nekoj od online platformi podijelili svoje iskustvo, ostavili svoj komentar ili recenziju nekog od gospodarskih subjekata čije su usluge koristili. Upravo je online reputacija identificirana kao jedna od ključnih imovina koje stvaraju dodanu vrijednost gospodarskih subjekata i stvara konkurentsku prednost destinacije. Za gospodarske subjekte koji svoje usluge pružaju u sektoru turizma, online reputacija poduzeća može znatno utjecati na donošenje odluke turista o odabiru pružatelja usluge u destinaciji. Navedeno ima poseban značaj u aktualnim tržišnim uvjetima koji su osobito zbog epidemije COVID-19 postali iznimno ovisni o digitalnim tehnologijama i informacijama koje se plasiraju putem digitalnih kanala.

Analiza početnog stanja poslovanja i marketinga je analiza tržišnih rezultata gospodarskih subjekata i uključuje prikupljanje informacija o tržišnim rezultatima gospodarskog subjekta i analizu dosadašnjih marketinških praksi i zasniva se na primarnom istraživanju i terenskom obilasku odabranih subjekata.

Ovim putem pozivamo sve vlasnike gospodarskih subjekata koji se bave turizmom (uključujući, ali ne isključivo hotele, motele, hostele, kampove, privatni smještaj, restorane i druge ugostiteljske objekte, turističke agencije, suvenirnice, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, wellness centre i druge) da se uključe u proces mjerenja online reputacije i analize početnog stanja poslovanja i marketinga gospodarskih subjekata.

Uvjeti za sudjelovanjem u mjerenju online reputacije i analizi početnog stanja poslovanja i marketinga su:

 • da gospodarski subjekt djeluje u području turizma te
 • da je gospodarski subjekt prisutan na minimalno jednoj (1) online platformi (uključujući, ali ne isključivo TripAdvisor, Google, Booking.com, Expedia, Goibibo, Facebook, HolidayIQ, Agoda, MakeMyTrip, Yatra i drugi)).

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanjem u mjerenju online reputacije i analizi početnog stanja poslovanja i marketinga te zadovoljavate prethodno navedene uvjete molimo Vas da se prijavite putem elektroničke pošte na adresu diana.ravlic@ultimativa.com .

Vaša prijava putem elektroničke pošte mora sadržavati:

 • Ime i prezime
 • Naziv gospodarskog subjekta
 • Djelatnost kojom se bavite (navesti naziv iz rješenja)
 • Adresa na kojoj se nalazi objekt
 • Kontakt e-mail
 • Kontakt broj mobitela/telefona
 • Izvadak nadležnog registra
 • Poveznicu na internetsku stranicu na kojoj promovirate svoju djelatnost
 • Poveznice na online platforme koje koristite za promociju svoje djelatnosti.

Prijave su otvorene do 07. lipnja 2020. godine (nedjelja).

Online mjerenju reputacije (prvi korak) i analiza početnog stanja poslovanja i marketinga gospodarskih subjekata (drugi korak) provodit će se kroz lipanj 2020. godine. Za potrebe izrade analize početnog stanja i poslovanja marketinga na lokaciju svakog od javnim pozivom odabranog gospodarskog subjekta izaći će odabrani konzultant kako bi se prikupili svi potrebni podaci.

Sudjelovanje u mjerenju online reputacije i analizi početnog stanja poslovanja i marketinga za gospodarske subjekte je besplatno, aodabrani gospodarski subjekti s područja Osječko-baranjske županije povratno će biti obaviješteni putem elektroničke pošte. Odabranim gospodarskim subjektima će individualni izvještaj službenog auditora o provedenom mjerenju online reputacije i analiza početnog stanja poslovanja i marketinga biti dostavljen na adresu elektroničke pošte koja je naznačena u prijavi.

Unaprijed se zahvaljujemo na vašem interesu za sudjelovanjem i pozivamo vas da na mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije pratite sve novosti vezane uz izradu Studije integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije.

S poštovanjem!

Objavljeno: 2. lipnja 2020.
 
 

Video Galerija