Gospodarstva

PSVZ AGROVLADISLAVCI

Vladislavci, K.Tomislava 25., 31404 Vladislavci,
Telefon: 031-391-274
e-mail: agrovladislavci@net.hr

OPEKA d.o.o

Osijek, Vukovarska 215
Tel: 031-391-033
e-mail: komercijala@opeka.hr
Web stranica: www.opeka.hr

PALMA d.o.o.

za proizvodnju pogrebne opreme
Najstariji i najveći proizvođač pogrebne opreme u Hrvatskoj
Vladislavci, Kralja Tomislava BB, HR – 31404 Vladislavci
Tel / fax: +385 (31) 391 777
Matični broj: 3212769
OIB: 08034557803
Web stranica : http://www.palma.hr/
e-mail: info@palma.hr || palma@zg.t-com.hr