Prostorni plan

Na ovom dijelu naše web stranice možete pronaći sve dostupne dokumente vezane za prostorni plan.

Pročišćeni tekst prostornog plana 2018.

4C_pro_VLADISLAVCI-2000
4B_pro_HRASTIN-2000
4A_pro_DOPSIN-2000
3A_pro_UVJETI-25000
2B_pro_VODNOGOSPODARSTVO-25000
2A_pro_ENERGETSKI SUSTAVI-25000
1A_pro_POSTA I ELEKTRONICKE-25000
1_pro_NAMJENA-25000
prostorni_plan_materijali_2
prostorni_plan_materijali_1
4C_pro_VLADISLAVCI-2000
4B_pro_HRASTIN-2000
4A_pro_DOPSIN-2000
3A_pro_UVJETI-25000
2B_pro_VODNOGOSPODARSTVO-25000
2A_pro_ENERGETSKI SUSTAVI-25000

II. izmjene i dopune PPUO Vladislavci

5. II. ID PPUO Vladislavci – USVOJENI PLAN
0_pl_PREGLEDNA KARTA II.ID
1_pl_NAMJENA
2A_pl_ENERGETSKI SUSTAVI
2B_pl_VODNOGOSPODARSTVO
3A_pl_UVJETI
4A_pl_DOPSIN
4C_pl_VLADISLAVCI
Autodesk Design Review program za pregledavanje dokumenata

Izvješće o Javnoj raspravi II ID Vladislavci
II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vladislavci
Postupk ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vladislavci
Odredbe za provođenje i pročišćeni grafički dio Prostornog plana uređenja Općine Vladislavci
Odluka – Prostorni plan uređenja Općine Vladislavci

Karte općine mjerilo 1 : 25000

Korištenje i namjena površina
Pošta i telekomunikacije
Energetski sustav
Vodnogospodarski sustav
Uvjeti korištenja
Odluka PPUO Vladislavci
PPUO Vladislavci III izmjene

Karte naselja mjerilo 1 : 2000

Dopsin
Hrastin
Vladislavci
Program za pregledavanje dokumenta u .dwg formatu naziva se Design Review te se može skinuti sa službene stranice proizvođača.