Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Vladislavci uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13).
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzetci od prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, u skladu sa zakonom.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Općini Vladislavci. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • – na adresu Općina Vladislavci,Kralja Tomislava 141, HR – 31404 Vladislavci
  • – na broj fax-a: 031/391-007
  • – elektronskom poštom na : tajnik.opcina.vladislavci@gmail.com
  • – donijeti osobno u pisarnicu Općine, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati

Službenik za informiranje :

Paulina Pranjić

tel: 385 31/391-007
fax: 385 31/391-007
e-mail: tajnik.opcina.vladislavci@gmail.com

Izvješće

registar sklopljenih ugovora za 2019. godinu
Popis narudžbenica za 2019. godinu 31.12.2019
Godišnje izvješće za 2019. godinu
Godišnje izvješće za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2017.g.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu – .csv format

Obrasci

Obrazac za zahtjev za pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Obrazac za zahtjev za dopunu ispravak inforamcija

Korisne informacije

Zakon o pravu na pristup informacijama

Odluke

Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje 2015
Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje 2014
Odluka o ustrojavanju službenog upisnika

Veličina slova
Kontrast