Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaželi bolji život u općini Vladislavci 3

Naziv projekta: Program zapošljavanja žena – Faza III, Zaželi bolji život u općini Vladislavci 3

Fond: Europski socijalni fond

Program potpore:  Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta: Općina Vladislavci

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek, Centar za socijalnu skrb Osijek,

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.681,80 kuna, za koje su osigurana sredstva iz Državnog proračuna (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%)

Trajanje projekta: 8 mjeseci (od 21.10.2022.  do 22.6.2023. godine)

Cilj projekta:

Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Svrha projekta:

Svrha projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljane skupine 33 teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja s područja Općine Vladislavci koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 198  krajnjih korisnika, starijih i nemoćnih osoba s područja općine Vladislavci.

Ciljane skupine:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Krajnji korisnici:

Osobe u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćne osobe

Više informacija:

Gordana Pehar Kovačević, Telefon broj:  031/ 391 250


„Sadržaj  materijala isključiva je odgovornost Općine Vladislavci “

 

https://strukturnifondovi.hr/

http://www.esf.hr/

 

Letak

EU fondovi