Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Život kakav želim, zaželim Vladislavci

Život kakav želim, zaželim VladislavciNaziv projekta: Život kakav želim, zaželim Vladislavci

Kod projekta: UP.02.1.1.13.0452

Naziv poziva: Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II

Naziv općeg cilja: Pomoć i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici

Nositelj projekta: Općina Vladislavci

Partner na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Osijek i Centar za socijalnu skrb Osijek

Trajanje projekta: 15 mjeseci

Razdoblje provedbe projekta: 23.06.2021.-22.09.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 2.785.000,00 kn

Iznos EU sufinanciranja: 2.785.000,00 kn (100%)

Svrha projekta:
Osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljne skupine, 30 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja s područja provedbe projekta kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te potaknuti socijalnu uključenost i povećati kvalitetu života 180 krajnjih korisnika, starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Opis projekta:
Projekt je nastao na temeljima dugogodišnje aktivne izvaninstitucionalne skrbi za stare i nemoćne osobe u njihovim kućanstvima, a proizašao je iz jednogodišnjeg provođenja EU projekta “Zaželi”, koji je polučio odlične rezultate i pokazao potrebu za nastavkom.

Kroz projekt “Život kakav želim, zaželim Vladislavci” zaposleno je 30 teže zapošljivih žena koje se kao geronto domaćice svaka pojedinačno brine o 6 osoba koje su stare, nemoćne ili u nepovoljnom položaju.

Svrha i opravdanost:
Općina Vladislavci u zadnjih nekoliko godina aktivno pomaže na području izvaninstitucionalne skrbi za stare i nemoćne u njihovim kućanstvima. Na području općine uočen je problem vezan uz nezaposlene žene koje vrlo teško pronalaze posao a glavni uzrok je nedostatak poslova, niže obrazovanje, starija dob. Cilj ovog projekta je zaposliti 30 nezaposlenih žena od kojih će svako brinuti o minimalno 6 osoba koje su stare, nemoćne ili u nepovoljnom položaju. Ukupno će 180 osoba dobiti kvalitetnu svakodnevnu skrb u vlastitom domu (pomoć u obavljanju svakodnevnih životnih potreba – kuhanje, čišćenje, druženje, čitanje, razgovor i druge aktivnosti).

Kontakt: Marjan Tomas, općinski načelnik Općine Vladislavci

Više informacija:
Europski strukturni i investicijski fondovi – www.strukturnifondovi.hr
Europski socijalni fond – www.esf.hr