Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zajedno u zajednici u Općini Vladislavci

INFORMACIJE O PROJEKTU ZAJEDNO U ZAJEDNICI U OPĆINI VLADISLAVCI

Naziv projekta: Zajedno u zajednici u općini Vladislavci

Kod projekta: UP.02.2.2.06.0005

Naziv poziva: Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1

Naziv općeg cilja: Unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.

Nositelj projekta: Općina Vladislavci

Partner na projektu: Udruga umirovljenika Općine Vladislavci

Razdoblje provedbe projekta: 5.10.2020. – 5.10.2022. (24 mjeseca)

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.575,00 kn

Iznos EU sufinanciranja: 1.499.575,00 kn

Sažetak projekta

Projekt “Zajedno u zajednici u općini Vladislavci” kroz organizaciju dnevnih aktivnosti i psihološkog osnaživanja 80 osoba starijih od 65 godina s područja općine omogućava kvalitetniji život za starije, kao i njihovo uključivanje u zajednicu. Kroz projekt će se zaposliti mobilni tim, koji će uključiti volontere za rad sa starijima na svakodnevnoj bazi.

Opis projekta

Na području općine Vladislavci ne postoji nikakav oblik institucionalne, niti izvaninstitucionalne skrbi za stare i nemoćne, a budući da je riječ o ruralnoj općini, koju čine sela udaljena od većih urbanih područja, važne ustanove starijima ostaju nedostupne. Stoga se projektom ”Zajedno u zajednici u općini Vladislavci” želi unaprijediti socijalne usluge starijim osobama kako bi se ostvarila njihova ravnopravna uključenost u društvo, dok će se ujedno ojačati kapaciteti organizacija civilnog društva i volontera koji rade sa starijima. Projekt se tako uklapa u Strateški razvojni program Općine Vladislavci 2015.-2020. s Prioritetom: 3. Institucionalno jačanje ključnih dionika razvoja, koji se planira realizirati kroz Mjeru 3.1. – socijalno uključivanje i razvoj civilnog društva kao i cjeloživotnog obrazovanja.

Ciljevi aktivnosti obuhvaćaju:

  • povećanje uključenosti u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici,
  • jačanje kapaciteta stručnjaka u svrhu razvoja usluga.
  • povećanje dostupnosti socijalnih usluga starijima, koji zbog teže pokretljivosti i malih mirovina često nisu u mogućnosti doći do sadržaja koji im se nude.

Projekt će unaprijediti kvalitetu života 80 osoba starijih od 65 godina s područja općine kroz organizaciju dnevnih aktivnosti, dok će se psihološko osnaživanje postići nakon edukacijskih radionica za novozaposlene osobe koje će raditi sa starijima. Time će stariji i nemoćni biti aktivno uključeni u zajednicu, a društvene aktivnosti će im postati svakodnevica.

Tijekom razdoblja trajanja projekta, djelatnici i volonteri će biti na raspolaganju starijima i nemoćnima. Oni će na svakodnevnoj bazi organizirati aktivnosti koje će uključivati psiho-socijalne, rekreativne i kulturno-kreativne radionice u prostorijama novoprilagođenima upravo starijima. Uz adaptaciju prostora Općine Vladislavci za aktivnosti starijih, nabavit će se i vozilo kojim će se korisnici projekta prevoziti na radionice.

Projekt se provodi u partnerstvu s Udrugom umirovljenika Općine Vladislavci, koja će zajedno s Općinom Vladislavci provoditi aktivnosti u kojima će obuhvatiti i članove svoje udruge. Udruga umirovljenika će organizirati i niz aktivnosti vezanih uz prepoznavanje potreba starijih i nemoćnih, a svoje iskustvo i znanje će prenositi i na prijateljske općine. Naime, znanje i primjeri dobre prakse će se predstaviti na području općine Garčin koja pripada Brodsko-posavskoj županiji, općini Čačinci u Virovitičko-podravskoj županiji te u općini Cerna koja se nalazi u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Tako će se obuhvatiti korisnici s više područja, odnosno u mjestima s kojima općina Vladislavci  njeguje dobre odnose. Cilj svega je učvršćenje međusobne suradnje na način da se iz svih aktivnosti stvore pretpostavke za izradu budućih projekata koji će biti usmjereni socijalnom uključivanju starijih i nemoćnih.

Svrha i opravdanost

Provedbom projekta će se omogućiti nadomjestak nedostatku ustanova koje pružaju skrb o starima i nemoćnima, te osobama u nepovoljnom životnom položaju, kao i nedostupnost adekvatnih ustanova krajnjim korisnicima projekta koje su nužne za miran i dostojanstven život. Projekt ”Zajedno u zajednici u općini Vladislavci” rezultirat će unaprijeđenjem kvalitete života 80 osoba starije životne dobi, a osigurat će zapošljavanje i edukaciju djelatnika i volontera s ciljem jačanja njihovih kapaciteta kako bi se slični projekti mogli provoditi i u budućnosti.

Održivost rezultata

Financijska održivost u budućnosti će se dijelom postići proračunom Općine Vladislavci na način da će se održivost projektnih aktivnosti osigurati kroz neku od postojećih ili novootvorenih proračunskih linija. Po završetku projekta dnevne aktivnosti nastavit će se financirati daljnim prijavama na natječaje Ministarstava, EU fondova kao i vlastitim proračunskim sredstvima zajedno s ostalim partnerima iz drugih područja, koji će se uključiti u provedbu aktivnosti na ovom projektu.

Načini osiguravanja institucionalne održivosti po završetku projekta:

1. Općina će održavati vozilo za potrebe prijevoza starijih, a taj prijevoz će se nastaviti i po završetku projekta s obzirom da vozilo ostaje u vlasništvu Općine Vladislavci,

2. Nastavit će se održavati dnevne aktivnosti koje će provoditi partnerska udruga, a financijski će pripomoći i Općina,

3. Nastavak edukacije ljudskih kapaciteta za nastavak rada sa starijima i nemoćnima.

Kontakt

Miro Ivanović

koordinator projekta Zajedno u zajednici u općini Vladislavci

tajnik.opcina.vladislavci@gmail.com

Više informacija

Europski strukturni i investicijski fondovi – www.strukturnifondovi.hr

Europski socijalni fond – www.esf.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Vladislavci