Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaželi bolji život u Općini Vladislavci

INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: “Zaželi bolji život u općini Vladislavci”, UP.02.1.1.05.0248;

Fond: Europski socijalni fond

Program potpore: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta: Općina Vladislavci

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Osijek

Ukupna vrijednost projekta: 2.404.377,59 kuna

Iznos koji sufinancira Europska unija: 2.404.377,59 kuna (100%)

Trajanje projekta: 30 mjeseci

https://strukturnifondovi.hr/

O PROJEKTU:

Svrha projekta:

Osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljne skupine, 10 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja s područja provedbe projekta kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te potaknuti socijalnu uključenost i povećati kvalitetu života 50 krajnjih korisnika, starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Aktivnosti projekta:

Akivnost. 1: Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici i

Akivnost 2: Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljnih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, doprinijet će se rješavanju postojećih problema i potreba ciljne skupine

 Ostvariti će se sljedeći rezultati:

  1. a) Zaposleno je 10 žena iz ciljne skupine na razdoblje od 23 mjeseca koje će pružati potporu i podršku za 50 krajnjih korisnika;
  2. b) 50 krajnjih korisnika pružena je kontinuirana potpora i podrška u svrhu poticanja soc. uključivanja i povećanja kvalitete života;
  3. c) 10 zaposlenih žena osposobljeno je u svrhu povećanja znanja i vještina potrebnih na tržištu rada (ovisno o njihovim potrebama, ali i potrebama tržišta rada).

Visoka stopa nezaposlenosti u RH posebno pogađa žene iz ciljne skupine (nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem), osobito u ruralnim, teško dostupnim područjima i područjima sa stopom nezaposlenosti višom od prosjeka RH, kao što je Općina Vladislavci.

Cilj projekta:

Uključivanje teže zapošljivih žena na tržište rada i unapređenje kvalitete života krajnjih korisnika čime se smanjuje socijalna isključenost obje kategorije.

Ciljane skupine:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Krajnji korisnici:

Starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju.

Više informacija:

Tajana Habuš

Telefon broj: 031/391-007

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Općine Vladislavci