Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Projekti iz programa ruralnog razvoja

Projekti iz programa ruralnog razvoja

Strateški razvojni plan turizma

 

“Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija Ulice Ferenca Kiša u Hrastinu”

Naziv projekta: “Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija Ulice Ferenca Kiša u Hrastinu”
Korisnik projekta: Općina Vladislavci
Ukupni iznos projekta: 1.287.299,62 HRK (100 % sufinanciran iz Programa ruralnog razvoja, 85%  EU,  15%  RH)
Kratak opis projekta: 

CILJEVI PROJEKTA

Ciljevi koji će se postići provedbom projekta: – Ukupno rekonstruirano 600m dužine ceste ukupne površine 4.200m2 – Smanjeni trošak godišnjeg održavanja navedene ceste u iznosu od 20.000 kuna godišnje. – Sigurnije kretanje prometnicom za djecu i stanovništvo u ulicom 600 metara – Sigurnije prometovanje za vozila ulicom dužine 600 metara – Poboljšati uvjete života za stanovnike ulice, te na taj način smanjiti odlazak ljudi iz Općine – Poboljšat će se različitim društvenim skupinama pristup objektima za društvenu djelatnost (Društveni dom, Vatrogasni dom, groblje)

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

a) Ulica F. Kiša u Hrastinu dužine 600m u lošem je stanju i neprikladna za prometovanje i kretanje stanovništva. Rekonstruirat će se ukupno 600 metara nerazvrstane ceste.

b) Smanjit će se trošak redovitog održavanja navedene ceste od 20.000 kuna godišnje koliko se do sada plaćalo

c) Ukupno 100 stanovnika i djece Ulice F. Kiša omogućit će se sigurnije kretanje cestom.

d) Kvalitetniji pristup društvenim objektima koji se nalaze u Ulici F. Kiša (Društveni dom, Vatrogasni dom te groblje).

Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija Ulice Ferenca Kiša u Hrastinu