Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sjednice Općinskog vijeća

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ br. 3/09 i 3/17)

Poziv na sjednicu sadržava naznaku mjesta i vremena održavanja sjednice i prijedlog dnevnog reda. Poziv na sjednicu dostavlja se vijećnicima u pisanom obliku, u pravilu pet dana prije dana za koji je sjednica zakazana. Ako postoje opravdani razlozi, rok iz prethodnog stavka ovog članka može biti i kraći.
Uz poziv za sjednicu vijećnicima se dostavljaju materijali koji čine kratak sadržaj svake točke dnevnog reda, tekst i obrazloženje podnesenog prijedloga te zapisnik prethodne sjednice bez priloga. Iznimno, ako za to postoje osobito opravdani razlozi, vijećnici se na sjednicu mogu pozvati i telefonom ili brzojavom, bez dostave materijala koji se odnose na dnevni red i bez dostave zapisnika, koji se u tom slučaju mora dostaviti uz poziv za sljedeću sjednicu.

Saziv 2021. – 2025.

Pozivi na sjednicu

Saziv 2017. – 2021.

Odluke sjednica