Poljoprivreda

Poljoprivredno zemljište

Poljoprivredne površine na području općine Vladislavci zastupljene su sa 1.583 ha, što čini 78% površine Općine. Prema podacima iz Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji-Služba za gospodarstvo-Odsjek za statistiku-Podaci državne geodetske uprave, Područnog ureda Osijek, 2001.god. struktura zemljišta po kategorijama korištenja na području općina Vladislavci je:

Vrste zemljišta Površina u ha
oranice i vrtovi 1555
voćnjaci 8
vinogradi 0
livade 0
pašnjaci 20
trstici i bare 19
šumsko zemljište 155
neplodno zemljište 272
Ukupno 2029

Državno Poljoprivredno Zemljište

Na temelju članka 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj 66/01, 87/02), Općinsko vijeće Općine Vladislavci donijelo je 22. travnja 2002. godine Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na područje Općine Vladislavci (“Službeni glasnik” Općine Vladislavci broj 03/01.). Prema donesenom programu obuhvaćeno je ukupno 1.570,0613 ha državnog poljoprivrednog zemljišta od čega:

Najmjena Površina u ha
povrat 54,9515
prodaja 644,6536
koncesija 692,9411
zakup 165,1412
izuzeće od poljoprivredne proizvodnje 164,4221
Ukupno 1.570,0613