Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Poljoprivreda

Poljoprivredno zemljište

Poljoprivredne površine na području općine Vladislavci zastupljene su sa 1.583 ha, što čini 78% površine Općine. Prema podacima iz Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji-Služba za gospodarstvo-Odsjek za statistiku-Podaci državne geodetske uprave, Područnog ureda Osijek, 2001.god. struktura zemljišta po kategorijama korištenja na području općina Vladislavci je:

Struktura površina POVRŠINA u ha
oranice 1555
voćnjaci 8
vinogradi 0
livade 0
pašnjaci 20
trstici i bare 19
šume 155
nepolodno tlo 272
Ukupno 2029

Državno poljoprivredno zemljište

Na temelju članka 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj 66/01, 87/02), Općinsko vijeće Općine Vladislavci donijelo je 22. travnja 2002. godine Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na područje Općine Vladislavci (“Službeni glasnik” Općine Vladislavci broj 03/01.). Prema donesenom programu obuhvaćeno je ukupno 1.570,0613 ha državnog poljoprivrednog zemljišta od čega:

Namjena Površina ha
povrat 54,9515
prodaja 644,6536
koncesija 692,9411
zakup 165,1412
izuzeće od poljoprivredne proizvodnje 164,4221
Ukupno 1.570,0613