Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

NPOO Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Vladislavci

Naziv projekta: “Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Vladislavci”, NPOO.C3.1.R1-I1.0141

Fond: Europski unija, Mehanizam za oporavak i otpornost

Program potpore: Mehanizam za oporavak i otpornost

Nositelj projekta: Općina Vladislavci

Ukupna vrijednost projekta: 573.362,53 EUR

Iznos koji sufinancira Europska unija: 573.362,53 (100%)

Trajanje projekta: 36 mjeseci

https://planoporavka.gov.hr/mehanizam-za-oporavak-i-otpornost/16

O PROJEKTU:

Svrha projekta:

Predmet projekta je izgradnja  i opremanje dječjeg vrtića. Dječji vrtić je smješten u Vladislavcima, u Športskoj ulici 1, na k.č.br.  819/2 i 917 k. o. Vladislavci. Nakon izgradnje predškolski odgoj i naobrazba bi se provodili na području Općine Vladislavci. Rad vrtića biti će organiziran u 3 skupine i to jaslička skupina, te dvije vrtićke skupine, te popratni prostorni sadržaji propisani Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe: kuhinja sa blagovaonicom, sanitarni čvorovi, kabinet za osoblje. Vrtić je planiran za 60 djece.   Projektom se planira poboljšati životni standard lokalnog stanovništva. Ukupna građevinska bruto površina građevine iznosi 910,81 m2. Osim izgradnje objekta projektom je predviđeno i opremanje objekta potrebnim namještajem.

Aktivnosti projekta:

 • Radovi na Izgradnji novog matičnog dječjeg vrtića sa 3 dnevna boravaka za ukupno 60 djece, sa kuhinjom, blagovaonicom i ostalim sadržajima sukladno Državnom pedagoškom standardu,
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Opremanje namještajem i opremom dječjeg vrtića,
 • Provedba aktivnosti promocije i vidljivosti,
 • Provedba aktivnosti upravljanje projektom

Ostvariti će se sljedeći rezultati:

Dječji vrtić imat će tri skupine: jednu jasličku i dvije mješovite skupine djece od 1 godine do polaska u osnovnu školu.

Cilj projekta:

Osigurati uvjete za provedbu predškolskog odgoja na području Općine Vladislavci

Ciljane korisnici i interesne skupine koje će imati koristi od realizacije projekta:

 • djeca s lokalnog područja – djeca u dobi od 1 do 7 godina prije polaska u osnovnu školu koristit će prostorije dječjeg vrtića gdje će im se pružati cjelodnevni program boravka. U svim odgojnim skupinama rad s temelji na Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece, Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja te je prilagođen razvojnim potrebama djece, materijalnim, socijalnim kulturnim i vjerskim potrebama obitelji i djece polaznika vrtića,
 • roditelji djece s lokalnog područja – u ostvarivanju programa dječji vrtić stvara primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta te dopunjava obiteljski odgoj. Boravak djeteta u omogućuje veću pokretljivost u cilju zapošljavanja roditelja,
 • športske i ostale udruge – moći će aktivno promicati popularizaciju rada svojih udruga i razvoj volonterizma kod djece. Stvorit će se sinergija roditelja i djece kroz rad udruga što će donijeti veću socijalnu uključenost u lokalnu zajednicu te pojačati motive za ostanak mladih obitelji na području Općine,
 • Općina – smanjit će se trendu depopulacije područja općine, a u dugoročnom razdoblju stvorit će se preduvjeti za razvoj privrede
 • nezaposleni na području općine – u dječjem vrtiću zaposlit će se određeni broj nezaposlenih osoba te će se omogućiti lakši pronalazak posla osobama koje ne mogu riješiti problem čuvanja djece,
 • osobe s invaliditetom – dječji vrtić je u potpunosti usklađen s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,
 • mali i srednji poduzetnici – realizacija projekta potaknut će ostanak većeg broja mladih obitelji što će utjecati na veću raspoloživost mlade radne snage.

Više informacija:

Gordana Pehar Kovačević, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Telefon broj: 031/391-007, email: vladislavci.tajnik@gmail.com

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Općine Vladislavci