Akti Općinskog načelnika

2018. godina

42 Odluka o 4. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2018. godinu
41 Odluka izmjenama odluke o rasporedu sredstava za vatrogastvo
40 Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
39 odluka o razrješenju dužnosti osobe zadužene za nepravilnosti
37 izmjene Odluke o načinu raspodjele sredstava udrugama 2018_Općinski načelnik
36 Izmjene Godišnjeg plana raspisivanja natječaja 2018
35 odluka o dodjeli sredstava iz mjere 3 Pranjić Jurica
34 odluka o dodjeli sredstava iz Mjere 3 Kiš Zdenko
33 odluka o dodjeli sredstava iz mjere 3 Pratljačić Blaženko
32 odluka za izbor najuređenije okucniće
31 Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Plana
30 Odluka o 3. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2018. godinu
29 odluka o dodjeli sredstava iz Mjere 3 Krunoslav Nađ
28 Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
27 Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Vladislavci
26 Odluka o 2. izmjenama Plana nabave za 2018. godinu
25 Plan motrenja, čuvanja i ophodnje za 2018. godinu – objavljeno 24.4.2018.
24 odluka o izmjenama pravilnika o jednostavnoj nabavi – objavljeno 30.3.2018.
23 odluka o dodjeli općinskog prostora na uporabu
22 odluka o 1. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2018. godinu
21 odluka o imenovanju člana Upravnog vijeca JVP Čepin
20 odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte i institucionalnu podršku udrugama za 2018. godinu iz proračuna Općine Vladislavci
19 pravilnik o kriterijima, načinu i postupku poticanja uređenja naselja i demografske obnove Općina Vladislavci – objavljeno 16.2.2018.
18 odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu prostora udrugama
17 plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu
16 sufinanciranje prijevoza željeznicom učenici i studenti
15 odluka o izmjenama i dopuna Plana prijma u službu 2018.
14 odluka o rasporedu na rad u provedbi projekta Zaželi
13 odluka o izradi Procjene – Općina Vladislavci
12 sufinanciranje prijevoza učenici i studenti
11 izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu JUO 2018
10 odluka raspored sredstava za vatrogastvo
9 program mjera zaštite – dezinsekcije i deratizacije Vladislavci_2018
8 plan nabave za 2018. godinu
7 plan prijma u sluzbu 2018.
6 odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu prostora udrugama
5 odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu prostora u vlasnistvu Opcine Vladislavci na uporabu udrugama
4 odluka o načinu raspodjele sredstava udrugama 2018 općinski načelnik
3 pete Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2017. godinu
2 godisnji plan raspisivanja natječaja 2018
1 odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 1.10-31.12.2017.
Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Vladislavci na uporabu udrugama