Akti Općinskog načelnika

2021. godina

21 Odluka o izmjenama godisnjg plana raspisivanja natjecaja, javnih poziva
22 4. izmjene Plananabave za 2021. godinu
23 suglasnost na imenovanje zapovjednika dvd vladislavci
24 Suglasnost na imenovanje zapovjednika dvd hrastin
25 Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela sa svim izmjenama
26 odluka o imenovanju privremenog zamjenika
27 Odluka o nagrađivanju najboljih učenika osnovne škole
28 Odluka o dodjeli lokacije David obrt
29 Izmjene Plana prijma u službu 2021.
30 Odluka o 2. izmjenama godisnjg plana raspisivanja natjecaja, javnih poziva
31 Odluka o 1. izmjenama godisnjeg plan raspisivanja natjecaja za udruge 2021
32 Odluka o izmjenama Odluke načinu raspodjele sredstava udrugama 2021
33 5 izmjene Plananabave za 2021. godinu
34 Odluka o izmjeni Pravilnika za jednokratne pomoći
35 Odluka o 6 izmjenama Plana nabave za 2021. godinu
36 7 izmjene Plananabave za 2021. godinu
37 Odluka o odobravanju financijske potpore udruge

2020. godina

1 Izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima, nacinu i postupku poticanja uredenja naselja i demografske obnove Opcina Vladislavci
2 sufinanciranje prijevoza ucenici i studenti 2020
3 Godisnji plan raspisivanja natjecaja 2020
4 Odluka o nacinu raspodjele sredstava udrugama 2020
5 Plan prijma u sluzbu 2020.
6 Godisnji program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama
7 Plan nabave za 2020. godinu
8 odluka raspored sredstava za vatrogastvo 2020
9 odluka o raspisivanju javnog natjecaja za dodjelu prostora udrugama
10 Rjesenje o 2. izmjenama i dopunama Rjesenja o osnivanju stozera civilne zastite
11 1. izmjene Plana nabave za 2020. godinu
12 odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte i institucionalnu podrsku udrugama za 2020. godinu
13 Odluka o aktiviranju stozera CZ Opcine Vladislavci
14 Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
15 odluka o dodjeli opcinskog prostora na uporabu
16 2. izmjene Plana nabave za 2020. godinu
17 odluka o utvrdivanju visine slobodno ugovorene najamnine
18 Pravilnik za jednokratne pomoći
19 odluka o raspisivanju javnog natjecaja za zakup polj. zemljista u vlasnistvu Opcine Vladislavci
20 Izmjene i dopune Godisnjeg plana raspisivanja natjecaja 2020
21 Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima, nacinu i ostvarivanju prava na potporu
22 rjesenje o imenovanju Povjerenstva za jednokratne pomoci
23 odluka o izboru najpovoljnije ponude zakup općinskog zemljišta
24 Izmjene i dopune Plana prijma u sluzbu 2020.
25 Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima, nacinu i ostvarivanju prava na potporu
26 odluka o davanju na koristenje standova u vlasnistvu Opcine Vladislavci
27 Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu vrijednosti nogometnih igralista na podrucju Opcine Vladislavci
28 rjesenje o imenovanju Povjerenstva za potpore u poljoprivredi
29 odluka o imenovanju projektnog tima
30 odluka o rasporedu na rad projekt zazeli bolji zivot u Opcini Vladislavci Gordana
31 odluka o rasporedu na rad projekt zazeli bolji zviot u Opcini Vladislavci Paulina
32 odluka o rasporedu na rad projekt zazeli bolji zviot u Opcini Vladislavci Ruzica
33 odluka o rasporedu na rad projekt zazeli bolji zviot u Opcini Vladislavci Tajana
34 Odluka o imenovanju osobe zaduzene za nepravilnosti
35 Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke oi nacinu raspodjele sredstava udrugama 2020
36 Izmjene i dopune Godisnjeg plana raspisivanja natjecaja 2020
37 Odluka o 3. izmjenama Plana nabave za 2020. godinu
38 Procedura stvaranja ugovornih obveza, 2020
39 Odluka o 3. izmjenama Plana nabave za 2020. godinu (1)
40 Odluka o izmjeni Pravilnika za jednokratne pomoci
41 Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (1)
42 Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu JUO
43 dopuna Plana prijma u sluzbu 2020.
44 odluka o isplati jednokratne pomoci umirovljenicima
45 Odluka o odobravanju sredstava
46 Odluka o izmjeni Pravilnika za jednokratne pomoci

2019. godina

1 Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
1 Plan nabave za 2019. godinu
2 Godisnji plan raspisivanja natjecaja 2019
3 odluka raspored sredstava za vatrogastvo 2019
4 Odluka o nacinu raspodjele sredstava udrugama
5 sufinanciranje prijevoza ucenici i studenti 2019
6 Odluka o raspisivanju javnog natjecaja za dodjelu studentskih stipendija 2019.
7 Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
8 Plan prijma u sluzbu 2019.
9 Odluka o 1. izmjenama plana nabave za 2019.
10 Godisnji progra mjera zastite pucanstva od zaraznih bolesti
11 plan vjezbi civile zastite u 2019. godini
12 odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte i institucionalnu podrsku udrugama za 2019.
13 Odluka o izmjenama i dopunama Plana prijema u sluzbu 2019.
14 Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
15 Odluka o imenovanju osoba ovlastenih za unos podataka u informacijski sustav
16 izmjena odluke o rasporedu na rad projekt zazeli bolji zviot u Opcini Vladislavci tajana
17 Odluka o izmjenama i dopunama Plana prijema u sluzbu 2019.
18 izmjena odluke o rasporedu na rad projekt zazeli bolji zviot u Opcini Vladislavci nacelnik
19 izmjena odluke o rasporedu na rad projekt zazeli bolji zviot u Opcini Vladislavci ruzica
20 Odluka o izmjenama i dopunama Plana prijema u sluzbu 2019.
21 Izmjene i dopune Godisnjeg plana raspisivanja natjecaja 2019
22 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nacinu raspodjele sredstava udrugama 2018_Opcinski nacelnik
23 Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom
24 Plan motrenja, cuvanja i ophodnje za 2019. godinu
25 odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte i institucionalnu podrsku udrugama za 2019. godinu iz proracuna Opci
26 Odluka o razrjesenju clana Upravnog vijeca JVP cepin
27 Odluka o imenovanju clana Upravnog vijeca JVP cepin
28 odluka o davanju suglasnosti – vodovod
29 Odluka o 2. izmjenama plana nabave za 2019.
30 Odluka o 4. izmjenama plana nabave za 2019.
31 Odluka o 3. izmjenama plana nabave za 2019.
32 odluka o proceduri naplate potrazivanja
32_2 Procedura – ugovorne obveze
32_3 procedura upravljanja nekretninama
33 odluka o raspisivanju javnog natjecaja za dodjelu prostora udrugama
34 odluka raspored sredstava za vatrogastvo 2019
35 Izmjene i dopune Godisnjeg plana raspisivanja natjecaja 2019
36 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nacinu raspodjele sredstava udrugama 2019_Opcinski nacelnik
37 Odluka o 5. izmjenama plana nabave za 2019.
38 Odluka o imenovanju strucnog povjerenstva za zakup poslovnog prostora
39 Odluka o imenovanju povjerenstva za popis imovine u objektu
40 Odluka o 6. izmjenama plana nabave za 2019.
41 odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte i institucionalnu podrsku udrugama za 2019. godinu iz proracuna Opci
42 odluka o izboru najpovoljnije ponude na Javnom natjecaju za zakup poslovnog prostora u naselju Vladislavci, Koperacija
43 plan klasifikacijskih oznaka
44 rjesenje o brojcanim oznakama 2019
45 Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
46 Odluka o godisnjem popisu imovine i obveza Opcine – za 2019. godinu

2018. godina

42 Odluka o 4. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2018. godinu
41 Odluka izmjenama odluke o rasporedu sredstava za vatrogastvo
40 Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
39 odluka o razrješenju dužnosti osobe zadužene za nepravilnosti
37 izmjene Odluke o načinu raspodjele sredstava udrugama 2018_Općinski načelnik
36 Izmjene Godišnjeg plana raspisivanja natječaja 2018
35 odluka o dodjeli sredstava iz mjere 3 Pranjić Jurica
34 odluka o dodjeli sredstava iz Mjere 3 Kiš Zdenko
33 odluka o dodjeli sredstava iz mjere 3 Pratljačić Blaženko
32 odluka za izbor najuređenije okucniće
31 Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Plana
30 Odluka o 3. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2018. godinu
29 odluka o dodjeli sredstava iz Mjere 3 Krunoslav Nađ
28 Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
27 Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Vladislavci
26 Odluka o 2. izmjenama Plana nabave za 2018. godinu
25 Plan motrenja, čuvanja i ophodnje za 2018. godinu – objavljeno 24.4.2018.
24 odluka o izmjenama pravilnika o jednostavnoj nabavi – objavljeno 30.3.2018.
23 odluka o dodjeli općinskog prostora na uporabu
22 odluka o 1. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2018. godinu
21 odluka o imenovanju člana Upravnog vijeca JVP Čepin
20 odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte i institucionalnu podršku udrugama za 2018. godinu iz proračuna Općine Vladislavci
19 pravilnik o kriterijima, načinu i postupku poticanja uređenja naselja i demografske obnove Općina Vladislavci – objavljeno 16.2.2018.
18 odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu prostora udrugama
17 plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu
16 sufinanciranje prijevoza željeznicom učenici i studenti
15 odluka o izmjenama i dopuna Plana prijma u službu 2018.
14 odluka o rasporedu na rad u provedbi projekta Zaželi
13 odluka o izradi Procjene – Općina Vladislavci
12 sufinanciranje prijevoza učenici i studenti
11 izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu JUO 2018
10 odluka raspored sredstava za vatrogastvo
9 program mjera zaštite – dezinsekcije i deratizacije Vladislavci_2018
8 plan nabave za 2018. godinu
7 plan prijma u sluzbu 2018.
6 odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu prostora udrugama
5 odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu prostora u vlasnistvu Opcine Vladislavci na uporabu udrugama
4 odluka o načinu raspodjele sredstava udrugama 2018 općinski načelnik
3 pete Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2017. godinu
2 godisnji plan raspisivanja natječaja 2018
1 odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 1.10-31.12.2017.
Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Vladislavci na uporabu udrugama