Gospodarenje komunalnim otpadom

Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. točke 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13) Općina Vladislavci izvješćuje javnost o uspostavi sustava zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.
Molimo sve građane koji uoče postojanje odbačenog otpada na nelegalnim odlagalištima na području Općine Vladislavci da o istom obavijeste Općinu Vladislavci, i to putem:

Plan gospodarenja otpadom Opcine Vladislavci 2019. – 2024. godina
Prethodna suglasnost i Odluka o donosenju PGO Opcine Vladislavci
Obrazac za prijavu
Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Raspored odvoza komunalnog otpada s područja Općine Vladislavci
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
Raspored rada mobilnog Reciklažnog dvorišta – lokacije i termini Općina Vladislavci
Poziv na radionicu ZAKONODAVSTVO EU I RH O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

Izobrazno – informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom

Postupanje s otpadom

Postupanje s otpadom Zeleni otoci
Ambalažno staklo Plastika, papir i karton