Kontakt

Općina Vladislavci

Kralja Tomislava 141
31404 Vladislavci
Tel / fax: 031/ 391-007
E-mail: vladislavci.tajnik@gmail.com
Matični broj: 02548593
OIB: 17797796502
IBAN: HR8823900011857900009

Općinski načelnik

Marjan Tomas
Tel / fax: 031/ 391-007
Mob: +385 99 4999105
RAD NAČELNIKA SA MJEŠTANIMA
Četvrtkom od 09:00h do 12:00h

Općinsko vijeće:

Predsjednik vijeća:
Krunoslav Morović
Tel / fax: 031/ 391-007
Mob: +385 98 570385
Potpredsjednici vijeća:
Josip Žuljević
Igor Kovačev

Jedinstveni upravni odjel:

pročelnica: Gordana Pehar Kovačević
Tel: 031/ 391-250
Fax: 031/ 391-007
E-mail: opcinavladislavci@gmail.com