Snaga žena – skrbim za druge, brinem za sebe II

Projekt „Snaga žena – skrbim za druge, brinem za sebe II“

Projekt „Snaga žena – skrbim za druge, brinem za sebe II“ odobren je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta: Lokalna akcijska grupa Vuka-Dunav

Partneri:

  • Općina Antunovac
  • Općina Vladislavci
  • Općina Vuka
  • Općina Ernestinovo
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek
  • Centar za socijalnu skrb Osijek

Razdoblje provedbe: 18 mjeseci (18. lipnja 2020. do 18. prosinca 2021. godine)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.332.800,00 kuna te se financira u stopostotnom iznosu bespovratnih sredstava.

Svrha projekta je pomoć nezaposlenim, teže zapošljivim ženama, niže razine obrazovanja u ovom ruralnom području koje nema dovoljno pokrivenu mrežu pružanja ovakvih socijalnih usluga, u pristupu tržištu rada, unaprjeđenje radnih kompetencija, putem zapošljavanja u lokalnoj zajednici na skrbi i njezi za starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju.

Ciljana skupina su nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju nezaposlenih (s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice , povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice)

Osnovni cilj aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta, osim zapošljavanja nezaposlenih žena sa područja LAG-a Vuka-Dunav (sa područja jedinica lokalne samouprave Antunovac, Vladislavci, Vuka i Ernestinovo, ali i ostalog područja LAG-a Vuka-Dunav) s naglaskom na ciljanje skupine, je i prevencija prerane institucionalizacije starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, njihova socijalizacija, a samim time i poboljšana kvaliteta života.

Rezultati projekta:

  • Zapošljavanje 60 nezaposlenih žena s naglaskom na ciljane skupine
  • Socijalno uključivanje i skrb za 360 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju
  • Stjecanje novih znanja i kompetencija za minimalno 20 žena

Kontakt osoba:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Europski strukturni i investicijski fondovi

Europski socijalni fond


Projekt „Snaga žena – skrbim za druge, brinem za sebe II“ Kroz 12 mjeseci 62 žene skrbile za 401 korisnika

Čak 401 starija osoba ili osoba u nepovoljnom položaju s obuhvata područja LAG-a Vuka-Dunav zaprimila je tijekom 12 mjeseci usluge pomoći u kućanstvu, a na poslovima pružanja pomoći i skrbi zaposlene su 62 žene. Rezultati su to provedbe projekta „Snaga žena – skrbim za druge, brinem za sebe II“, UP.02.1.1.13.0077., koji su jučer predstavljeni javnosti u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac na završnoj konferenciji projekta.

Nositelj projekta vrijednog 5.332.800,00 kuna je LAG Vuka-Dunav, a projekt je odobren u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. te je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda. LAG Vuka-Dunav projekt provodi uz partnere Općinu Antunovac, Općinu Vladislavci, Općinu Vuka, Općinu Ernestinovo, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Osijek te Centar za socijalnu skrb Osijek.

Projektni su rezultati ostvareni i bolje od planiranog – uz predviđenih 60 zapošljavanja, dodatno su privremeno zaposlene još dvije žene kao zamjene, a pomoć je u konačnici umjesto planiranih 360 korisnika zaprimio čak 401 krajnji korisnik. Njima je tijekom tog razdoblja svakodnevno pružana pomoć poput dostave namirnica, lijekova i ostalih potrepština, pomoć pri održavanju kućanstva i okućnice te pri održavanju osobne higijene, no i u obliku posredovanja u ostvarivanju raznih prava korisnika, pružanja psihosocijalne podrške, pomoći u društvenim aktivnostima te razgovora i druženja.

Projektom je predviđeno i stjecanje novih znanja za najmanje 20 žena pohađanjem odabranih programa osposobljavanja, dok je tijekom provedbe program osposobljavanja za zanimanje gerontodomaćica završilo 30 pripadnica ciljane skupine. Time su one, našavši se ponovno na tržištu rada, postale konkurentnije i kompetentnije te bi mogle lakše pronaći novi posao s obzirom na stečeno radno iskustvo i nove kvalifikacije.

Tijekom 18 mjeseci provedbe projekta, izvršavanjem predviđenih projektnih aktivnosti pomoglo se nezaposlenim, teže zapošljivim ženama sa područja LAG-a Vuka-Dunav (sa područja jedinica lokalne samouprave Antunovac, Vladislavci, Vuka i Ernestinovo), istovremeno ostvarujući pozitivan utjecaj na prevenciju prerane institucionalizacije starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, njihovu socijalizaciju, a samim time i poboljšanu kvalitetu života.“Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost LAG-a Vuka-Dunav i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.”


Sudionice projekta „Snaga žena – skrbim za druge, brinem za sebe II“ stekle novu radnu kvalifikaciju – gerontodomaćica

U okviru provedbe projekta „Snaga žena – skrbim za druge, brinem za sebe II“, UP.02.1.1.13.0077, kroz 12 mjeseci 60 je žena svojim radom poboljšalo kvalitetu života za ukupno 401 stariju i nemoćnu osobu te im pružilo pomoć, njegu i lijepu riječ. Riječ je o projektu zapošljavanja žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici koji LAG Vuka-Dunav provodi od lipnja 2020. godine u suradnji s partnerima Općinom Antunovac, Općinom Vladislavci, Općinom Vuka, Općinom Ernestinovo, Centrom za socijalnu skrb Osijek te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područna služba Osijek.

Osim što je provedbom projekta korisnicima omogućena pomoć u njihovu kućanstvu, poput pomoći u dostavi namirnica i lijekova, održavanju čistoće kućanstva i okućnice te pomoći pri održavanju osobne higijene, posredovanja u ostvarivanju raznih njihovih prava te pružanju psihosocijalne podrške kroz razgovore i druženja, zaposlene žene imale su priliku pohađati program obrazovanja i osposobljavanja za zanimanje gerontodomaćica. Time su one uz stjecanje radnog iskustva stekle i novu radnu kvalifaikaciju, čime se unaprjeđuje njihov radni potencijal kako bi im se olakšala potraga za poslom na sličnim radnim mjestima kada se opet nađu na tržištu rada.

Program osposobljavanja za gerontodomaćicu 30 je polaznica započelo u kolovozu, a nakon što su usvojile nastavne cjeline iz osnova gerontologije, poslova gerontodomaćina, zaštite na radu i pružanja prve pomoći, pristupile su završnoj provjeri. Sve su polaznice uspješno položile ispite te im je Pučko otvoreno učilište Mentor izdalo Uvjerenja o osposobljavanju, koja će im biti uručena na završnoj konferenciji projekta.

Projekt „Snaga žena – skrbim za druge, brinem za sebe II“ ukupne je vrijednosti 5.332.800,00 kuna te se financira u stopostotnom iznosu bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. prema javnom pozivu  „Zaželi – program zapošljavanja žena“.

“Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost LAG-a Vuka-Dunav i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.”