Jedinstveni upravni odjel

POPIS RADNIH MJESTA U OPĆINI VLADISLAVCI
RADNA MJESTA I. KATEGORIJE
Potkategorija
radnog mjesta
Naziv radnog mjesta Klasifikacijski
rang
Glavni rukovoditelj
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 1.
RADNA MJESTA II. KATEGORIJE
Potkategorija
radnog mjesta
Naziv radnog mjesta Klasifikacijski
rang
Viši stručni suradnik
Viši Stručni suradnik za upravno-pravne poslove 6.
RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE
Potkategorija radnog
mjesta
Naziv radnog mjesta Klasifikacijski
rang
Namještenik u komunalnom pogonu 13.

Popis službenika i namještenika Općine Vladislavci na dan 26. siječnja 2015.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL:
1. Ružica Šinik, dipl.oec.

4. Rajko Nikolić, namještenik u komunalnom pogonu

  • Vlastiti komunalni pogon
 2. Gordana Pehar Kovačević, dipl.iur.

 5. Dragan Ibriks, namještenik u komunalnom pogonu

  • Vlastiti komunalni pogon
3. Paulina Pranjić, administrativni referent

Svi službenici i namještenici zasnovali su stalni radni odnos na neodređeno vrijeme.

Veličina slova
Kontrast