Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Jedinstveni upravni odjel

Radno vrijeme: 07,00-15,00
Rad sa strankama: 07,30 – 14,30

POPIS RADNIH MJESTA U OPĆINI VLADISLAVCI
RADNA MJESTA I. KATEGORIJE
Potkategorija
radnog mjesta
Naziv radnog mjesta Klasifikacijski
rang
Glavni rukovoditelj
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 1.
RADNA MJESTA II. KATEGORIJE
Potkategorija
radnog mjesta
Naziv radnog mjesta Klasifikacijski
rang
Viši savjetnik
Viši savjetnik za financije 4.
RADNA MJESTA III. KATEGORIJE
Stručni suradnik Stručni suradnik za upravne i pravne poslove 8.
Referent
Upravni referent 11.
referent – projekt koordinator i financijski administrator projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1 up.02.2.2.06 0005 11.
referent – komunalni redar 11.
referent – poljoprivredni redar 11.
RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE
Potkategorija
radnog mjesta
Naziv radnog mjesta Klasifikacijski
rang
komunalni izvidnik 11.
Namještenik u komunalnom pogonu 12.

Popis službenika i namještenika Općine Vladislavci na dan 07. srpnja 2021.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL:

Pročelnica JUO

Gordana Pehar Kovačević, dipl. iur.

Tel. 031/391-250

e-mail: opcinavladislavci@gmail.com

Viši savjetnik za financije

Ružica Šinik, dipl. oec.

Tel. 031/391-007

e-mail: vladislavci.tajnik@gmail.com

Stručni suradnik za upravne i pravne poslove

Tajana Habuš, iur.

Tel. 031/391-250

e-mail: vladislavci.tajnik@gmail.com

Upravni referent

Paulina Pranjić

Tel. 031/391-007

e-mail: tajnik.opcina.vladislavci@gmail.com

Referent – projekt koordinator i financijski administrator projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1 up.02.2.2.06 0005

Miro Ivanović

Tel. 031/391-007

e-mail: zajedno.uzajednici@gmail.com

Referent – komunalni redar i poljoprivredni redar

Hrvoje Kovač

091/739-4886

e-mail: vladislavci.tajnik@gmail.com

Komunalni izvidnik

Mario Božičević

Svi službenici i namještenici zasnovali su stalni radni odnos na neodređeno vrijeme.

Odluka o radnom vremenu – 6.7.2021.