Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Digitalna pristupačnost

Izjava o pristupačnosti

Općina Vladislavci nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Vladislavci koje se nalazi na adresi https://opcina-vladislavci.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://opcina-vladislavci.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
– pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
– dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
– pdf datoteke ne otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;
– krajnjem korisniku nije omogućeno potpuno korištenje svih sadržaja mrežne stranice s elementima HTML5;
– nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi;
– ne postoji mogućnost uključivanja fonta za osobe s disleksijom;
– kontrast teksta, tekstualnih okvira i slika nije potpuno usklađen u odnosu na pozadinu stranice;
– nisu jasno označeni bljeskajući elementi web stranice;
– jedan dio izbornika se aktivira prelaskom miša
– kretanje tipkovnicom unutar web stranice djelomično je omogućeno
– sve objavljene fotografije nemaju prikladan opis
– za sve naslove se ne koriste elementi, a za odlomke

tekst elementi
– svi tekstovi nisu poravnani na lijevoj margini
– audio i video sadržajima nedostaju titlovi.

Općina Vladislavci radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Nerazmjerno opterećenje

Za sve neusklađenosti Općina Vladislavci se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2019. Općina Vladislavci kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Tehnička ograničenja

Tehnička ograničenja trenutne arhitekture sustava onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti mrežnog sjedišta Općine Vladislavci sa Zakonom o pristupačnosti, što se očituje u otežanom kretanju osoba s invaliditetom mrežnim sjedištem zbog kompleksnosti stranica i podstranica, u ograničenom broju mogućih načina pretraživanja i složenim postupcima pri unosu materijala.

Podizanje razine pristupačnosti

S obzirom da postoje navedeni nedostaci, Općina Vladislavci će ih uklanjati s vremenom, a sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 1. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Vladislavci.

Izjava je zadnji put preispitana 6. rujna 2021. godine. Općina Vladislavci će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Vladislavci.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Općina Vladislavci korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: Vladislavci.tajnik@gmail.com

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Značajke pristupačnosti za osobe s invaliditetom

U omogućivanju digitalne pristupačnosti za službenu internetsku stranicu Općine Vladislavci, opisane su metode koje su se koristile kako bi stranica bila što pristupačnija korisnicima – osobama koje imaju poteškoća s oštećenjima vida (daltonizam, slabovidnost, sljepoća), motorike pokreta (djelomičan ili potpun gubitak ruku, mišićna slabost, nevoljni pokreti, tremor, gubitak fine motoričke kontrole pokreta), sluha (nagluhost, djelomično ili potpuno), određenih teškoća učenja (jezik, čitanje, disleksija, pisanje), kao i upute o tome što trebate poduzeti ako nam želite uputiti pitanja ili komentare.

Stranica https://opcina-vladislavci.hr/ može se pregledavati na zaslonima velikog raspona veličina, a veličina teksta može se prilagoditi potrebama korisnika. Na stranici se nalazi i tražilica što olakšava pronalaženje informacija.

Stranicu https://opcina-vladislavci.hr/ moguće je pregledati i putem specijalnog čitača za slijepe osobe (Screen reader), ručnog uređaja (Handheld device), povećanja slike na ekranu (Screen magnifier) te spore ili ograničene povezivosti (modem 56kb).

Vjerujemo kako stranica Općine Vladislavci zadovoljava ili premašuje zahtjeve kriterija A definiranih u smjernicama Inicijative za pristupačnost na mreži, a koje je razvio Konzorcij za svjetsku mrežu (World Wide Web Consortium Web Accessibility Initiative (WCAG WAI) 2.0 guidelines).

Stranica se neprestano usavršava kako bismo ispoštovali “Smjernice za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG) 2.0” te usklađenost s novitetima (WCAG) 2.1 i standardu (WAI-ARIA) 1.1.

Stranica https://opcina-vladislavci.hr/ podupire inicijativu Zajednice za pristupačnost (WAI), zajedno s Europskim forumom za osobe s invaliditetom (EDF), Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (CRPD), Internet zajednicom za invalidnost i posebne potrebe (ISOC DISAB) te Međunarodnim centrom za resurse invalida na Internetu (ICDRI).

Promjena postavka veličina slova i veličina prikaza

Veličina teksta sadržaja može se promijeniti putem opcije za pristupačnost stranice u gornjem desnom dijelu ekrana ili pomoću opcije za promjenu veličine teksta u postavkama preglednika. Opcija za pristupačnost stranice omogućava i aktiviranje čitljivog fonta s kojom se tekstualni sadržaj prebacuje u sans-serif font.

Navigacija pomoću tipkovnice

Navigacija pomoću tipkovnice omogućena je pritiskom na tipku Tab koja stavlja fokus na prvu stavku stranice, dok pritisak na tipku Enter omogućuje biranje određene stavke. Ponovni pritisak na tipku Tab stavlja fokus na sljedeću stavku koja se može izabrati na toj stranici. Pritisak kombinacije tipki Shift + Tab stavlja fokus na prethodnu stavku koja se može izabrati na toj stranici. Na stranici je moguće i uključiti isticanje elementa kada se koristi tipka Tab.

Tekst poveznica

Poveznice na vanjske sadržaje ili sadržaj unutar stranice jasno su istaknute te pisane tekstom čije se značajke razlikuju od značajka uobičajenoga teksta na stranici, a moguće ih je istaknuti bojanjem elemenata u kojima se nalaze i/ili podcrtavanjem teksta koji je poveznica.

Kontrast boja

Pregledali smo paletu različitih kombinacija boja teksta i boja pozadine kako bismo odabrali primjeren kontrast. Pobrinuli smo se da boja ne bude jedini element koji upućuje na informacije. U slučaju teže čitljivosti, moguće je uključiti i kontrast crne pozadine te bijelog teksta ili uključiti inverziju trenutačnih boja.

Tekstni ekvivalent za slike i grafičke oblike

Slike imaju mogućnost prikaza tekstnog ekvivalenta, a slike se mogu prebaciti i u monokromatski oblik.

Elementi zaglavlja, tijela i podnožja

Struktura stranice prikazana je elementima zaglavlja, tijela i podnožja u HTML-u u skladu s pomoćnim tehnologijama koje omogućuju navigaciju stranicom od zaglavlja do podnožja.

Neovisnost o programskome jeziku JavaScript

Na mjestima na kojima se za navigaciju i funkcionalnost stranice upotrebljava JavaScript ili neki drugi programski jezik dostupni su alternativni mehanizmi predviđeni za slučaj da vaš preglednik ne podržava te jezike.

Stilski predlošci

Sadržaj je pravilno strukturiran i obilježen CSS-om. Sadržajima na mrežnim stranicama moguće je pristupiti i ako stilski predlošci nisu podržani ili njihovo prikazivanje nije omogućeno odabirom.

Ako imate problema s pregledom stranice https://opcina-vladislavci.hr/ na zastarjelim inačicama Web preglednicima, savjetujemo nadogradnju na najnoviju inačicu (svi su besplatni). Alternativno, isključite prikaz kaskadne liste stilova (CSS) u Web pregledniku.