Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Lokalni izbori 2013.

Izbor općinskog načelnika

Kandidacijske liste za izbor općinskog načelnika

Kandidatura za općinskog načelnika

Izbor članova općinskog vijeća

Kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća

Kandidacijske liste za Općinsko vijeće

Financiranje političkih aktivnosti nezavisnih vijećnika

Luca Sić

Gordana Matičić

Fanjo Žuljević

Franjo Žuljević 2013

Rezultati općinskih izbora

Općinski načelnik

Rezultati općinski načelnik

Rezultati općinski načelnik 2.krug

Općinsko vijeće

Rezultati Općinsko vijeće

Objava konačni rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Vladislavci

Objava konačnih rezultata izbora

Priopćenje konačni rezultati izbora

Rješenja o određivanju biračkih mjesta

Rješenja biračkih mjesta