Stanovništvo

Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske iz 2011 godine, Općina Vladislavci ima 1882 stanovnika:

r.br.
Naselje
Broj stanovnika
1.
Dopsin
482
2.
Hrastin
327
3.
Vladislavci
1.073
UKUPNO
1.882

Dobna i spolna struktura stanovnika po popisu iz 2011. godine

NASELJE
SPOL
STAROST
 
m
ž
ukupno
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-40
40-60
>60
Dopsin
234
248
482
23
27
29
35
33
83
137
115
Hrastin
153
174
327
21
21
31
21
15
66
85
67
Vladislavci
556
517
1073
36
47
59
71
75
191
233
261
UKUPNO
943
939
1.882
80
95
312
342
332
1023
1333
1067

Stanovništvo