Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske iz 2011 godine, Općina Vladislavci ima 1882 stanovnika:

r.br. Naselje Broj stanovnika
1. Dopsin 482
2. Hrastin 327
3. Vladislavci 1073
Ukupno 1882

Dobna i spolna struktura stanovnika po popisu iz 2011. godine

NASELJE SPOL STAROST
m ž ukupno 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-40 40-60 >60
Dopsin 234 248 482 23 27 29 35 33 83 137 115
Hrastin 153 147 327 21 21 31 21 15 66 85 67
Vladislavci 556 517 1037 36 47 59 71 75 191 233 261
Ukupno 943 939 1882 80 95 312 342 332 1023 1333 1067

Gustoća naseljenosti u Općini Vladislavci je 51 stanovnika na km2.

Popis stanovništva 2011.