Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

„ZAŽELI IV – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“ Zaželi bolji život u općini Vladislavci 4

Naziv projekta: „ZAŽELI IV–PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“ Zaželi bolji život u općini Vladislavci 4

Kod projekta: SF.3.4.11.01.0152

Naziv općeg cilja: Povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi

 Nositelj projekta: Općina Vladislavci

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Razdoblje provedbe projekta: 14.02.2024.-13.02.2027.

Ukupna vrijednost projekta: 1.485.000,00 EUR

Iznos EU sufinanciranja: 1.485.000,00 EUR (100%)

Svrha projekta:
Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijih osoba i osobama s invaliditetom a kroz prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podrške pojedincu, obitelji u svrhu unaprjeđenja kvalitete života i osnaživanje korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba  te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Opis projekta:
Projekt je nastao na temeljima dugogodišnje aktivne izvaninstitucionalne skrbi za stare i nemoćne osobe u njihovim kućanstvima, a proizašao je iz provođenja EU projekta “Zaželi” „Zaželi – faza II“ i „Zaželi – faza III“, koji je polučio odlične rezultate i pokazao potrebu za nastavkom.

Kroz projekt „Zaželi bolji život u općini Vladislavci 4“ zaposlene su 33 osobe od kojih svaka pruža podršku i pomoć za 6 krajnjih korisnika koji su osobe starije od 65 god, odnosno osobe s invaliditetom.

Ukupno će 198 osoba dobiti kvalitetnu svakodnevnu skrb u vlastitom domu (pomoć u obavljanju svakodnevnih životnih potreba: organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, zadovoljavanje drugih svakodnevnih   potreba).

Kontakt: Marjan Tomas, općinski načelnik Općine Vladislavci

Više informacija:
Europski strukturni i investicijski fondovi – www.strukturnifondovi.hr
Europski socijalni fond plus – www.esf.hr/esfplus