Osoba zadužena za nepravilnosti

Temeljem odredbe čl. 43. st. 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru («Narodne novine» broj 78/15) utvrđena je obveza čelnika korisnika proračuna da imenuje osobu zaduženu za nepravilnosti, koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara.
Temeljem odredbe čl. 6. st. 5. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika («Narodne novine» broj 70/12), utvrđena je dužnost čelnika jedinice lokalne samouprave da na internetskim stranicama i/ili oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave objavi podatke o osobi zaduženoj za nepravilnosti (telefon, fax, e-mail).
Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

Osoba zadužena za nepravilnosti:

Tajana Habuš
K. Tomislava 141, Vladislavci, 31404 Vladislavci
tel: 031 391 250
fax: 031 391 250
e-mail: vladislavci.tajnik@gmail.com

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti