Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Osoba zadužena za nepravilnosti

Temeljem odredbe čl. 43. st. 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru («Narodne novine» broj 78/15 i 102/19) utvrđena je obveza čelnika korisnika proračuna da imenuje osobu zaduženu za nepravilnosti, koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara.
Temeljem odredbe čl. 20. Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru («Narodne novine» broj 78/20), utvrđena je dužnost čelnika jedinice lokalne samouprave da na internetskim stranicama i/ili oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave objavi podatke o osobi zaduženoj za nepravilnosti (tel, fax i email).

 

Osoba zadužena za nepravilnosti:

Gordana Pehar Kovačević, dipl. pravnik

Telefon: 031/391-250

Fax: 031/391-007

E-mail: vladislavci.tajnik@gmail.com

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti – objavljeno 21.8.2020.