Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Co(I)networking zajednice

INFORMACIJE O PROJEKTU CO(I)NETWORKING ZAJEDNICE OPĆINE VLADISLAVCI

Naziv projekta: Co(I)neTworking zajednice općine Vladislavci

Kod projekta: UP.02.1.1.12.0053

Naziv poziva: Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar sedam urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski brod, Split, Zadar i Zagreb

Naziv općeg cilja: Unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.

Nositelj projekta: Općina Vladislavci

Partner na projektu: Udruga mladih Hrastin

Razdoblje provedbe projekta: 16. veljače 2021. do 16. listopada 2022. godine

Ukupna vrijednost projekta: 881.734.86 kn

Iznos EU sufinanciranja: 881.734.86 kn

Sažetak projekta: Realizacijom projekta „Co(I)neTworking zajednice općine Vladislavci” ojačat će kompetencije i konkurentnost mladih s područja Općine Vladislavci za uspješniji ulazak na tržište rada i lakši pronalazak posla s obzirom da je riječ o deficitarnim zanimanjima. Formiranjem informatičkog kabineta omogućit će mladima Općine Vladislavci novi sadržaj što je posebno bitno za ruralne prostore koji ne obiluju sadržajima za predmetnu ciljanu skupinu.

Opis projekta: Projekt “Co(I)neTworking zajednice općine Vladislavci“ nastao je s ciljem lakšeg i konkurentnijeg uključivanja mladih i nezaposlenih na tržište rada primjenom novih znanja i vještina u IT sektoru, uz formiranje Informatičke akademije, što će doprinijeti povećanju zapošljivosti i mogućnosti za zapošljavanje mladih osoba te poboljšanju kvalitete života.

Uspostava IT Akademije za mlade i nezaposlene otvorena je s ciljem jačanja njihove konkurentnost i kompetencija na tržištu rada, kao i stvaranje novog tehničko-informatičkog sadržaja za mlade u ruralnom prostoru s ciljem poboljšanja kvalitete njihova života te veće međusobne interakcije i socijalizacije zasnovane na grupnom radu i druženju.

Ciljane skupine: Ranjive skupine djece i mladih u dobi od 15 do 29 godina starosti i nezaposlene osobe sa područja Općine Vladislavci. Ciljane skupine će kroz prekvalifikaciju i usavršavanje na području IT sektora, steći i unaprijediti znanja i kompetencije koje će im uvelike promijeniti perspektivu za pronalaženje i zadržavanje posla, što doprinosi općem cilju poziva

Partner na projektu je Udruga mladih Hrastin koji će kroz uključivanje ciljane skupine sa svojih područja djelovanja i organizaciju radionica pridonijeti jačanju informatičkih i tehničkih znanja mladih. Na taj će se način generirati i nove ideje te razvijati model održivog razvoja zasnovan na korištenju novih tehnologija u javnim prostorima koji su trenutno slabo ili potpuno neiskorišteni što će pridonijeti i povećanju kvalitete života u ruralnom prostoru.

Projektne aktivnosti:

1) Upravljanje projektom i administracija

2) IT radionice i STEM program

3) Ciklus radionica komunikacijsko-prezentacijskih vještina i pravno-računovodstvenih osnova za mlade poduzetnike početnike i PCM radionica

3) Adaptacija i opremanje informatičkog kabineta

4) Promidžba i vidljivost

Kontakt

Marjan Tomas

Načelnik Općine Vladislavci

vladislavci.tajnik@gmail.com

Više informacija

Europski strukturni i investicijski fondovi – www.strukturnifondovi.hr

Europski socijalni fond – www.esf.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Vladislavci