Javna nabava

Transparentna javna nabava

Poštivajući osnovna načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, Općina Vladislavci posjeduje certifikat “Transparentna javna nabava”.

više informacija

izjava općinski načelnik
izjava zamjenik općinskog načelnika


2018. godina