Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje građevinske dozvole za dionicu ceste cca 700 m u Hrastinu N2/16

Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje građevinske dozvole za dionicu ceste cca 700 m u Hrastinu, ulica Ferenca Kiša, na kč. br. 199 i 200/1 k. o. Hrastin, i novelacija projektne dokumentacije.Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave, na adresu: Općina Vladislavci, Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci, do 21. siječnja 2016. godine do 12:00 sati. Otvaranje ponuda održat će se 21. siječnja 2016. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Vladislavci, kralja Tomislava 141, Vladislavci.

Poziv na dostavu ponuda N2_16