Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Javni natječaj za prodaju oranice na kčbr. 195. k. o. Vladislavci

Raspisuje se javni natječaj za prodaju oranice na kčbr. 195. k. o. Vladislavci koja se nakon parcelacije prodaje u slijedećim dijelovima:
-kčbr. 195/1 – 500 m2, kčbr. 195/2 – 530 m2, kčbr. 195/3 – 491 m2, kčbr. 195/4 – 570 m2, kčbr. 195/5 – 657 m2, kčbr. 195/6 – 694 m2, kčbr. 195/7 – 541 m2, kčbr. 195/8 – 461 m2 i kčbr. 195/9 – 414 m2.
Ponude/zajedničke ponude se predaju u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ, ZA NATJEČAJ – ZA PRODAJU ORANICE NA KČBR. 195/(navesti dio oranice za koji se podnosi prijava) na adresu Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci
Rok za dostavu ponuda je 27. studeni 2015. godine u 12:00 sati kada će tročlano Povjerenstvo javno otvarati dospjele ponude.

Javni natječaj za prodaju oranice