Javni natječaj za prodaju oranice na kčbr. 195. k. o. Vladislavci

Raspisuje se javni natječaj za prodaju oranice na kčbr. 195. k. o. Vladislavci koja se nakon parcelacije prodaje u slijedećim dijelovima:
-kčbr. 195/1 – 500 m2, kčbr. 195/2 – 530 m2, kčbr. 195/3 – 491 m2, kčbr. 195/4 – 570 m2, kčbr. 195/5 – 657 m2, kčbr. 195/6 – 694 m2, kčbr. 195/7 – 541 m2, kčbr. 195/8 – 461 m2 i kčbr. 195/9 – 414 m2.
Ponude/zajedničke ponude se predaju u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ, ZA NATJEČAJ – ZA PRODAJU ORANICE NA KČBR. 195/(navesti dio oranice za koji se podnosi prijava) na adresu Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci
Rok za dostavu ponuda je 27. studeni 2015. godine u 12:00 sati kada će tročlano Povjerenstvo javno otvarati dospjele ponude.

Javni natječaj za prodaju oranice

Objavljeno: 27. listopada 2015.