Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vladislavci

Predmet natječaja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Vladislavci u k. o. Vladislavci: – kč. br. 694. livada površine 0,4292 ha početna cijena 81,12 kn
Zemljište se daje u zakup na vrijeme od najviše 5 godina. Zakupodavac ima pravo raskinuti ugovor, shodno procjeni i odluci Općine Vladislavci.
Pravo na podnošenje ponuda imaju sve domaće fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Vladislavci, a koje daju ovjerovljenu izjavu da će na tom području prebivati, odnosno imati sjedište i obavljati poljoprivrednu djelatnost najmanje 5 (pet) godina, pod uvjetom da nemaju dugovanja prema Općini Vladislavci.
Pisane ponude šalju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Vladislavci, Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci s naznakom: „ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA kč. br. 694. – NE OTVARAJ“ Rok za podnošenje ponuda je do 20. svibnja 2016. do 12:00 h.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vladislavci