Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u naselju Dopsin

Raspisuje se javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vladislavci na kč. br. 152. u k. o. Dopsin označeno kao Društveni dom i dvorište, Partizanska ulica, površine 3078 m², od kojih se u zakup daje poslovni prostor površine 83,02 m² za obavljanje trgovačke djelatnosti.
Poslovni prostor se daje u zakup na razdoblje od 10 godina.
Rok za podnošenje pismenih ponuda predanih putem pošte ili osobno u pisarnici Općine je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Slavonije Ponude se predaju u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARATI, ZA NATJEČAJ – ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U NASELJU DOPSIN. na adresu Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci Rok za dostavu ponuda je 05. svibnja 2016. godine u 12:00 sati. Otvaranje ponuda će se obaviti u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za otvaranje ponuda u prostorijama Općine Vladislavci. Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se svim Natjecateljima u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u naselju Dopsin

Zapisnik o otvaranju pristiglih ponuda za zakup poslovnog prostora u naselju Dopsin u vlasništvu Općine Vladislavci

Odluka o izboru najpovoljnije ponude na Javno natječaju za zakup poslovnog prostora u naselju Dopsin