Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za isplatu jednokratne novčane pomoći povodom „Uskrsa“ osobama starijim od 65 godina s područja Općine Vladislavci

Općina Vladislavci novosti

1. Pozivaju se osobe starije od 65 godina koje nisu korisnici mirovine na podnošenje zahtjeva za isplatu jednokratne novčane pomoći povodom „Uskrsa“.

1.1. Pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći ostvaruju osobe koje nisu korisnici mirovine, koje su u trenutku podnošenja zahtjeva za jednokratnu pomoć starije od 65
godina , uz uvjet :

– da im mjesečni prihod nije veći od 398,17 eura,
– da imaju prebivalište na području Općine Vladislavci

2. Jednokratna novčana pomoć isplaćuje se u iznosu od 20,00 eura po starijoj osobi.

3. Zahtjevi se podnose do 27. ožujka 2023. godine.

4. Isplata jednokratne novčane pomoći izvršit će se u gotovini, putem poštanske uputnice.

5. Uz zahtjev osobe starije od 65 godina koje nisu korisnici mirovine dužni su priložiti:

5.1.Preslik osobne iskaznice,
5.2. Izjavu da nisu korisnici mirovine,

5.3.Potvrdu o visini dohotka nadležne Porezne uprave pribavlja Općina Vladislavci, uz
pisanu punomoć podnositelja zahtjeva.