Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

lsplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena

Općina Vladislavci novosti

Obavještavamo vas da je Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 8. rujna 2022., donijela Odluko o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena (Narodne novine, broj 104/22). U okviru sveobuhvatnog paketa mjera za ublažavanje porasta cijena energenata na standard građana, ovom Odlukom uređuje se isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, zatečenim u isplati mirovine za mjesec ožujak 2022., i to:

  • korisnicima mirovine ostvarene u Republici H rvatskoj, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za kolovoz godine ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne objavljalju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja
  • korisnicima mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje mirovina iz inozemstva (države s kojima RH imo sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju i države u u kojima se primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustova socijalne sigurnosti), ako im ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna
  • korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2022. godine ne prelazi iznos od 4360,00 kuna

Jednokratno novčano primanje isplatit će se ovisno o iznosu ukupnog mirovinskog primanja:

  • do 1.850,00 kuna isplatit ce se jednokratno novñano primanje u iznosu od 1.200,00 kuna
  • od 1.850,01 do 2.350,00 kuna – 900,00 kuna
  • od 2.350,01 do 3.350,00 kuna – 600,00 kuna te
  • od 3.350,01 do 4.360,00 kuna – 400,00

Korisnici hrvatske i inozemne mirovine te korisnici hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) do 30. studenoga 2022. dostaviti dokaz o iznosu inozemne mirovine za kolovoz 2022. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja.

Dokaz može biti:

  • potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za kolovoz
  • potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za kolovoz u neto iznosu.

Dokaz o iznosu mirovine za kolovoz 2022. korisnici mogu dostaviti putem online obrasca (dostupan na mrežnoj stranici HZMO-a), odnosno poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta uz Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine. Tiskanica se može preuzeti na internetskim stranicama HZMO-a, u područnim ustrojstvenim jedinicama HZMO-a ili kupiti u prodavaonicama Narodnih novina.

Korisnici mirovine koji su navršili mirovinski stat u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu trebaju do 30. studenoga 2022. na online obrascu ili Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine označiti polje lzjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu te tiskanicu potpisati i dostaviti HZMO-u.

Korisnicima hrvatske mirovine jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u listopadu 2022., a korisnicima hrvatske i inozemne mirovine te korisnicima hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u prosincu 2022.

B2-PRINT-16-09-2022-sivi