Montažnim mostom preko rijeke Vuke do svojih njiva

USPJELA INICIJATIVA NAČELNIKA VLADISLAVACA MARJANA TOMASA

Kako bi nova prometna komunikacija funkcionirala uređena je i pristupna cesta.
Vuka je premoštena u Dopsinu – kazao nam je načelnik Općine Vladislavci Marjan Tomas, čime su otvorene prometne komunikacije prema njivama s druge strane rijeke. Postavljen je vojni montažni most u projektu koji je pokrenula Općina Vuka s Ministarstvom obrane, a zahvaljujući Tomasovoj inicijativi i dijelu novca s kojim je Općina sudjelovala u ovom građevinskom poduhvatu sada je općinsko vladislavačko područje povezano i sa susjednom općinom Semeljci. – Nakon pregovora s ministrom obrane potpisao sam ugovor s Ministarstvom obrane o ustupanju montažnog mosta radi premošćivanja rijeke Vuke.

Montažnim mostom preko rijeke Vuke do svojih njiva

Objavljeno: 3. prosinca 2015.